>Voeg code toe voor de </head> tag.Pauwels Advocaten

Zijn clausules tot afstand van verhaal nog mogelijk onder het toekomstige Vlaamse Woninghuurdecreet? (Pauwels Advocaten)

Auteur: Pieter Pauwels (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 21/07/2018 Wat is afstand van verhaal? Afstand van verhaal is een bijzondere clausule in de huurovereenkomst of in de verzekeringspolis waarbij de verhuurder of de verzekeraar van de verhuurder afstand doet in het voordeel van de huurder om de schade die de huurder zou

Echtscheidingen niet meer voor de Rechtbank vanaf 1 september 2018 (Pauwels Advocaten)

Auteurs: Pieter Pauwels en Isabel De Pauw (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 16/06/2018 Schriftelijke procedure voor echtscheidingen door onderlinge toestemming. Vanaf 1 september 2018 zullen echtgenoten die scheiden door onderlinge toestemming, niet meer voor de rechtbank moeten verschijnen. De nieuwe regeling geldt zowel in de gevallen waarin de echtgenoten wél of niet reeds

Mag ik plots remmen voor een flitspaal? (Pauwels Advocaten)

Auteur: Pieter Pauwels en Vincent Glas (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 09/06/2018 Is remmen voor een flitspaal verboden? "Bruggeling krijgt boete voor remmanoeuvre aan snelheidscontrole". Zo kopte een artikel in een populaire krant enkele maanden geleden. De bestuurder had immers zonder aanwijsbare reden geremd net voor een flitspaal. "En dat is strafbaar", stelde

2018-06-13T07:46:22+00:00 13 juni 2018|Categories: Burgerlijk recht Verkeersrecht|Tags: |

Trouwstoeten op de baan? Wat zijn de juridische gevolgen? (Pauwels Advocaten)

Auteurs: Pieter Pauwels en Vincent Glas (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 31/03/2018 Trouwstoeten zijn een fenomeen. Het fenomeen van de trouwstoet stak in België de kop op begin 2017. Sindsdien verschenen er om de haverklap berichten in de media over belemmering van het verkeer door trouwstoeten, zowel op lokale wegen, als op

2018-04-09T09:30:44+00:00 9 april 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht Verkeersrecht|Tags: |

Elektronische aangifte van faillissement vanaf 1 mei 2018! (Pauwels Advocaten)

Auteur: Pieter Pauwels (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 10/02/2018 Boeken neerleggen voortaan elektronisch. Vanaf 1 mei 2018 voorziet de nieuwe faillissementswet dat elke aangifte van faillissement elektronisch moet gebeuren (art. XX.1012 WER).  Elke aangifte moet elektronisch gebeuren in het “Centraal Register Solvabiliteit”, afgekort Regsol.  Een Koninklijk Besluit zal nog de vorm va de

2018-03-22T08:15:04+00:00 22 maart 2018|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Hoe zit dat met de aangetekende e-mail? (Pauwels Advocaten)

Auteurs: Pieter Pauwels en Isabel De Pauw (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 16/03/2018 Elektronische aangetekende brief of aangetekende e-mail. Sinds juli 2016 is het in België mogelijk om een aangetekende e-mail te versturen met dezelfde juridische waarde als de papieren versie. De elektronische aangetekende brief vindt zijn oorsprong in de de Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende elektronische identificatie

2018-03-21T10:59:20+00:00 21 maart 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: |

Rijbewijs inleveren zonder uitspraak van een rechtbank? (Pauwels Advocaten)

Auteur: Pauwels Advocaten Publicatiedatum: 12/01/2018 Preventief opsporen van rijongeschikte bestuurders. Meestal ondergaat een verkeersovertreder een rijverbod op basis van een uitspraak van de Politierechter.  Soms wordt het rijbewijs ook onmiddellijk ingetrokken na de overtreding.  De duurtijd van de onmiddellijk intrekking wordt vervolgens afgetrokken van het latere rijverbod opgelegd door de

2018-01-23T14:03:54+00:00 23 januari 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht Verkeersrecht|Tags: , |

Van vrouw naar man of andersom : van geslacht veranderen wordt aanzienlijk gemakkelijker (Pauwels Advocaten)

Auteurs: Pieter Pauwels en Isabel De Pauw (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 06/01/2018 Van geslacht veranderen wordt eenvoudiger! Vanaf 1 januari 2018 wordt van geslacht veranderen eenvoudiger:  Dan treedt de Wet van 25 juni 2017 in werking. Eén van de belangrijkste wetswijzigingen is de afschaffing van de strenge voorwaarden van geslachtsoperatie en sterilisatie. Deze ingrepen,

2018-01-08T15:58:45+00:00 8 januari 2018|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: |

Onterven van ouders of grootouders mogelijk, ook bij feitelijke samenwoners! (Pauwels Advocaten)

Auteurs: Pieter Pauwels en Isabel De Pauw (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 18/11/2017 De ouderlijke reserve wordt afgeschaft in 2018. Vroeger had een ouder van een kinderloos gestorven erflater die zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner niet had begiftigd via schenking of testament, automatisch een reserve van 1/4e van de nalatenschap. Dit betekende dat

De procedure van invordering van onbetwiste geldschulden (IOS-procedure) is facultatief (Pauwels Advocaten)

Auteur: Pieter Pauwels (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 02/11/2017 Cassatie 12 oktober 2017. In een arrest van 12 oktober 2017 (C.17.0120) bevestigt het Hof van Cassatie dat de administratieve procedure van invordering van onbetwiste geldschulden voorzien in art. 1394/20 Gerechtelijk Wetboek facultatief is. De schuldeiser behoudt de mogelijkheid om de geldschulden in te vorderen via een

2017-11-08T10:50:43+00:00 8 november 2017|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |