>Voeg code toe voor de </head> tag.Paul Van Eesbeeck

Binnenkort beschikbaar – Webinar on demand ‘Begunstigingsclausules in levensverzekeringen: 10 praktijkgerichte vragen’

Tijdens deze webinar brengt dhr. Paul Van Eesbeeck de do’s-and-don’ts in kaart en worden kapstokken aangereikt aan de hand van praktijkvoorbeelden. U kijkt waar en wanneer u wilt!

2020-09-22T13:15:37+00:00 4 mei 2020|Categories: Legal innovation|Tags: , , |

Verzekeringsgift: vernietigingsberoep afgewezen door het Grondwettelijk Hof op 28 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 06/03/2019 LegalNews vroeg meer uitleg over dit arrest aan de expert ter zake, de heer Paul Van Eesbeeck, juridisch raadgever en vennoot Vereycken & Vereycken Legal. In 2017 heeft de Vlaamse decreetgever een decreet uitgevaardigd waarin onder meer de fiscale behandeling van de verzekeringsgift in de sfeer

Waarom beleggingsverzekeringen met een Zwitsers zakmes worden vergeleken (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 31/01/2019 Vijf jaar na de publicatie van het handboek ‘Beleggingsverzekeringen’ verschijnt het nieuwe boek van Paul Van Eesbeeck, getiteld ‘Beleggingsverzekeringen in tak 21 en tak 23. Het Zwitsers zakmes inzake vermogensstructurering’. LegalNews.be vroeg meer uitleg over de noodzaak van een nieuw boek en de reden van de

Individuele levensverzekering : nieuw huwelijksvermogensrecht heeft ook impact op Vlaamse erfbelasting! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 21/11/2018 Er bestaat al jarenlang onduidelijkheid over het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van levensverzekeringen die gesloten worden door, voor en tussen echtgenoten gehuwd met gemeenschap van goederen. Die civielrechtelijke discussie heeft zelfs geleid tot een fiscale discussie tussen de federale rulingdienst en de federale belastingadministratie. Eind 2016 had het

Hervorming van het huwelijksvermogensrecht : wat verandert er inzake levensverzekeringen? (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 12/06/2018 De hervorming van het huwelijksvermogensrecht bevat ook een uitgewerkte regeling inzake levensverzekeringen. LegalNews vroeg aan dhr. Paul Van Eesbeeck meer info. Komt er een nieuwe regeling voor alle levensverzekeringen? Neen, de regeling is enkel voor de levensverzekeringen die niet tot de tweede pensioenpijler behoren. De nieuwe

Duaal pensioensparen is een feit in 2018 – wet van 26 maart 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/03/2018 Het duaal pensioensparen wordt in 2018 een realiteit na de publicatie in het Staatsblad van 30 maart 2018 (wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, art.59 e.v.). LegalNews.be vroeg aan dhr. Paul van Eesbeeck meer info. Het

Nieuw pensioenvehikel voor zelfstandigen zonder vennootschap (wet van 18 februari 2018) in het Staatsblad van 30 maart 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 31/03/2018 Op 30 maart 2018 werd de ‘Wet houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers’ (18 februari 2018) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het uitgangspunt

2018-03-31T08:42:37+00:00 31 maart 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht Verzekeringsrecht|Tags: , , |

Vermogensstructurering via levensverzekeringen : wat is de impact van de hervorming van het erf- en huwelijksvermogensrecht? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/03/2018 De hervormingen van zowel erf- als huwelijksvermogensrecht hebben ook een impact hebben inzake de vermogensstructurering via levensverzekeringen, zodat hiermee terdege rekening moet gehouden worden. LegalNews.be vroeg aan dhr. Paul van Eesbeeck meer info. Wat is vooreerst de impact van de reeds gestemde hervorming van het erfrecht?

Beleggingsverzekeringen op twee hoofden : de laatste ontwikkelingen (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 08/12/2017 LegalNews.be vroeg meer uitleg over de laatste ontwikkelingen aan de expert ter zake, de heer Paul Van Eesbeeck, juridisch raadgever en vennoot Vereycken & Vereycken Legal. 1. Waarover gaat het? Levensverzekeringen met twee verzekeringnemers en twee verzekerden zijn ingeburgerd in de sfeer van de beleggingsverzekeringen van

Hervorming vennootschapsbelasting : is winstreservering een alternatief voor de IPT-verzekering? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/11/2017 Biedt de daling van de vennootschapsbelastingtarieven alternatieve mogelijkheden voor een bedrijfsleider om een aanvullend pensioen op te bouwen via zijn vennootschap? Is het idee om winst in de vennootschap te reserveren (en een bijhorende liquidatiereserve aan te leggen), die dan later uitgekeerd kan worden als een