>Voeg code toe voor de </head> tag.PAQT Advocaten

De dag dat alcoholgel een schaars product werd – Een Q&A voor werkgevers over antivirusmaatregelen (PAQT Advocaten)

Auteurs: Tom Arts, Sabrina Fiorelli, Stijn Theunis en Lore Claes (PAQT Advocaten) Publicatiedatum: 05/03/2020 De verspreiding van het coronavirus komt in een stroomversnelling en heeft ondertussen ook België bereikt. Welke acties kan u als werkgever ondernemen ter vrijwaring van het belang van de onderneming en de gezondheid van uw werknemers? In

2020-03-19T09:51:01+00:00 19 maart 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Fundamentele wijzigingen in de strafprocedure m.b.t. fiscale misdrijven – strafrechter wordt ook ‘fiscale rechter’ (PAQT Advocaten)

Auteur: PAQT Advocaten Publicatiedatum: 01/07/2019 De wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken heeft fundamentele wijzigingen doorgevoerd aan de wijze waarop fiscale misdrijven vanaf 2020 vervolgd zullen worden. Waar de vervolging van fiscale fraude in het verleden (i) voor het strafrechtelijke luik in handen lag van de

2019-09-08T13:29:29+00:00 11 september 2019|Categories: Fiscaal recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Wordt mijn bestuurdersaansprakelijkheid gemakkelijker verzekerbaar na 1 mei 2019? (PAQT Advocaten)

Auteurs: Leen Wetsels en Rosalia Diliberto (PAQT Advocaten) Publicatiedatum: 22/03/2019 Je bent zaakvoerder of bestuurder van een rechtspersoon en stelt je de vraag of jouw bestuurdersaansprakelijkheid na de invoering van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) gemakkelijker verzekerbaar zal worden. Het antwoord is genuanceerd. 1. Heb je je gedragen als een normaal,

De gerechtelijke reorganisatie. Weet u nog wat er is gewijzigd? (PAQT Advocaten)

Auteur: Geert Reniers en Ilona Lo Giudice (PAQT Advocaten) Publicatiedatum: 07/02/2019 Tien maanden geleden trad het nieuwe insolventierecht in werking. Daarbij werden de oude WCO Wet (continuïteit van ondernemingen) en de Faillissementswet samengebracht in het nieuwe Wetboek van Economisch Recht (WER). Het insolventierecht werd van toepassing op iedere “onderneming” (ook VZW’s, vrije beroepers,… ).

Wat wijzigt er met betrekking tot mijn rekening-courant vanaf 1 januari 2018 (of 1 januari 2020)? (PAQT Advocaten)

Auteur: PAQT Advocaten Publicatiedatum: 20/06/2018 Eén van de middelen waarover u als bedrijfsleider beschikt om relatief gemakkelijk geldmiddelen uit de vennootschap te verkrijgen of, in de omgekeerde situatie, te verschaffen aan de vennootschap, betreft de rekening-courant. Indien u als bedrijfsleider door (geld)opnames in een schuldpositie verkeert ten aanzien van de vennootschap,

2018-06-25T07:12:23+00:00 25 juni 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Fiscale regularisatie anno 2018 : hoe en waarom? (PAQT Advocaten)

Auteur: PAQT Advocaten Publicatiedatum: 23/05/2018 In 2018 is het voor Belgische belastingplichtigen nog steeds mogelijk om belastbare bedragen die in het verleden niet in de fiscale aangifte werden aangegeven te regulariseren, mits betaling van een regularisatieheffing. De mogelijkheid tot regularisatie staat niet enkel open voor ontdoken federale belastingen (bv. personenbelasting;

De RSZ toch niet genadeloos? (PAQT Advocaten)

Auteurs: Geert Reniers en Ilona Lo Giudice (PAQT Advocaten) Publicatiedatum: 24/04/2018 Iedereen die personeel tewerk stelt is verplicht om tijdig de werknemers- en werkgeversbijdragen te betalen aan de RSZ. Werkgevers die hun sociale bijdragen niet tijdig betalen worden onmiddellijk geconfronteerd met de volgende geldelijke sancties : bijdrageopslagen (gelijk aan 10% van het

2018-05-23T11:47:31+00:00 23 mei 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

De imPAQT van de belastinghervorming op fiscale geschillen (PAQT Advocaten)

Auteur: PAQT Advocaten Publicatiedatum: 19/02/2018 De wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting van 25 december 2017 (de “Hervormingswet”) heeft aanzienlijke wijzigingen aan de vennootschapsbelasting doorgevoerd. Maar daarnaast wijzigt de Hervormingswet ook een aantal belangrijke regels inzake fiscale geschillen, waarbij een aantal wijzigingen niet alleen voor vennootschappen maar ook voor eenmanszaken

2018-02-27T10:33:51+00:00 27 februari 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Update fiscale procedure : een beroep op de fiscale bemiddelingsdienst heeft (eindelijk) schorsende werking! (PAQT Advocaten)

Auteur: PAQT Advocaten Publicatiedatum: 02/01/2018 (Wet van 10 juli 2017 (BS. 20 juli 2017), Circulaire 2017/C/59  dd. 15 september 2017) Stel: u heeft naar aanleiding van een controle een geschil met de fiscale administratie en het lijkt u niet mogelijk om op een constructieve wijze tot een akkoord te komen.

2018-02-15T13:06:52+00:00 15 februari 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Eigendomsvoorbehoud : een must-have in uw algemene voorwaarden (PAQT Advocaten)

Auteur: PAQT Advocaten Publicatiedatum: 07/02/2018 Iedere leverancier van roerende goederen ziet zich wel eens geconfronteerd met een slecht betalende klant.  De meeste leveranciers vangen dit op door de inlassing van een beding van eigendomsvoorbehoud, waardoor de effectieve overdracht van eigendom wordt uitgesteld tot ná de integrale betaling van de prijs.