>Voeg code toe voor de </head> tag.pacht

Startschot voor een nieuw Vlaams Pachtdecreet? (Publius)

Auteur: Celine Van De Velde (Publius)Publicatiedatum: 24/03/2021 Op 3 maart 2021 werd door N-VA een conceptnota over de hervorming van de pachtwetgeving ingediend in het Vlaamse Parlement. In die conceptnota worden de belangrijkste problemen in de huidige Pachtwet opgelijst en worden mogelijke oplossingen geformuleerd. De nieuwe regelgeving dient volgens de

2021-04-02T09:07:28+00:00 5 april 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Pachtovereenkomst : ontbinding wegens wanprestaties. Cassatie 19 oktober 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 23/11/2018 Wat voorziet de pachtwet? Art. 29, eerste lid, Pachtwet bepaalt dat indien de pachter van een landeigendom dit niet voorziet van de dieren en het gereedschap nodig voor het bedrijf, indien hij met de bebouwing ophoudt, indien hij bij de bebouwing niet als een goed huisvader

2018-11-23T10:56:29+00:00 23 november 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Cultuurcontracten : als de vos de passie preekt… (Odigo Advocaten)

Auteur: Stefaan Desrumaux (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 27/01/2018 Cultuurcontracten bevatten menig valkuil en boobytrap. Het is een publiek geheim dat menigeen probeert om de toepassing van de Pachtwet uit te sluiten of te omzeilen, en hierin creatief is. De Pachtwet voorziet zelf ook in een aantal uitzonderingen. De belangrijkste uitzondering, maar tegelijk ook

2018-02-08T10:17:53+00:00 8 februari 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Uitoefening van het voorkooprecht door de pachter: uitsplitsing in vruchtgebruik met overdracht van de blote eigendom kan niet (Marlex)

Op grond van art. 47 Pachtwet heeft de pachter het recht om, bij verkoop uit de hand of bij openbare verkoop van het verpachte goed, het te koop gestelde goed aan te kopen voor ieder ander, tegen de prijs en de voorwaarden aan dewelke het aan een derde zou verkocht

2016-12-02T09:13:34+00:00 2 december 2016|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , , |