Startschot voor een nieuw Vlaams Pachtdecreet? (Publius)

Auteur: Celine Van De Velde (Publius) Publicatiedatum: 24/03/2021 Op 3 maart 2021 werd door N-VA een conceptnota over de hervorming van de pachtwetgeving ingediend in het Vlaamse Parlement. In die conceptnota worden de belangrijkste problemen in de huidige Pachtwet opgelijst en worden mogelijke oplossingen geformuleerd. De nieuwe regelgeving dient volgens de indieners van de nota…

Lees meer

Cultuurcontracten : als de vos de passie preekt… (Odigo Advocaten)

Auteur: Stefaan Desrumaux (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 27/01/2018 Cultuurcontracten bevatten menig valkuil en boobytrap. Het is een publiek geheim dat menigeen probeert om de toepassing van de Pachtwet uit te sluiten of te omzeilen, en hierin creatief is. De Pachtwet voorziet zelf ook in een aantal uitzonderingen. De belangrijkste uitzondering, maar tegelijk ook deze met het meest risico,…

Lees meer