>Voeg code toe voor de </head> tag.overgang van onderneming

WCO en werknemers – wat na het arrest Plessers? (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Sara Mannaerts (Schoups) Publicatiedatum: 06/09/2019 Op 16 mei 2019 is er een langverwachte uitspraak in de zaak Plessers gekomen. In deze zaak wordt de regeling van overgang van werknemers in het kader van de procedure van overdracht onder gerechtelijk gezag - de zogenaamde "WCO 3" -  onder vuur genomen. Onze WCO wetgeving bepaalt dat de

Overgang van ondernemingen en behoud van de rechten van de werknemers: arrest Hof van Justitie – 16 mei 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/05/2019 In een post op LinkedIn wijst Prof.dr. Kristof Uytterhoeven (advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven) op het arrest C-509/17 van het Hof van Justitie van 16 mei 2019. De feiten Het arrest gaat over de overdracht onder gerechtelijk gezag van een deel van de ondernemingsactiviteit en activa van NV Echo

2019-05-21T14:46:17+00:00 19 mei 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: |

Overgang van onderneming en CAO32bis : wat als het echt ingewikkeld wordt en het Arbeidshof Gent dan maar een prejudiciële vraag stelt? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 08/08/2018 De toepassing van CAO32bis: duidelijk in dit geval Er is sprake van een overgang van een afdeling van een onderneming in de zin van art. 6 CAO nr. 32bis wanneer een autonome groep van schoonmakers in dienst van een onderneming aan wie een overheidsopdracht was vergund,

2018-08-08T08:08:29+00:00 8 augustus 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: |

Overgang van onderneming en wijziging van de arbeidsvoorwaarden – Hof van Justitie 2 april 2017 (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Op basis van de Richtlijn 2001/23 en de CAO nr. 32bis worden de rechten en verplichtingen van de werknemers die op de dag van de overgang van een onderneming bestaan, gehandhaafd. Dit geldt ook voor de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit cao’s. Maar wat als de arbeidsovereenkomst die de