>Voeg code toe voor de </head> tag.overdracht van onderneming

Bedrijfsoverdracht: wat met uw personeel? (Marlex)

Auteur: Charlotte Knockaert (Marlex) Publicatiedatum: 21/10/2019 De overdracht van een onderneming brengt niet enkel gevolgen mee voor de overdrager en de overnemer, de klanten, de leveranciers…, maar ook voor uw personeel. Er is immers een oude werkgever (de overdrager) en een nieuwe werkgever (de overnemer). Het is dan ook belangrijk om

2019-11-01T13:05:19+00:00 5 november 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Het “ontslagverbod” bij overdracht van onderneming (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: 13/09/2018 Een overdracht van onderneming vormt op zichzelf voor de overdrager of de verkrijger geen reden tot ontslag. Maar dat “ontslagverbod” vormt geen beletsel voor ontslagen om economische, technische of organisatorische redenen die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich brengen. Uit de rechtspraak van het

2018-09-15T10:07:27+00:00 15 september 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Overgang van onderneming en CAO32bis : wat als het echt ingewikkeld wordt en het Arbeidshof Gent dan maar een prejudiciële vraag stelt? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 08/08/2018 De toepassing van CAO32bis: duidelijk in dit geval Er is sprake van een overgang van een afdeling van een onderneming in de zin van art. 6 CAO nr. 32bis wanneer een autonome groep van schoonmakers in dienst van een onderneming aan wie een overheidsopdracht was vergund,

2019-11-01T13:06:16+00:00 8 augustus 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

In- en outsourcing : 4 sociaalrechtelijke valkuilen voor de opdrachtgever (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 22/05/2018 Heel wat ondernemingen beslissen een gedeelte van hun activiteiten (schoonmaak, catering,  bewaking…) uit te besteden aan gespecialiseerde bedrijven (outsourcing) of ze beslissen juist omgekeerd een bepaalde activiteit (juridisch advies, IT-werkzaamheden….) binnen te halen (insourcing). Zowel bij in- en outsourcing dient de onderneming evenwel een aantal sociaalrechtelijke

Overname van een onderneming met personeel : de soms hallucinante gevolgen voor de overnemer (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 15/05/2018 Bij de overname van een onderneming met personeel dient de overnemer terdege rekening te houden met de bepalingen van de CAO32bis.  Deze CAO bepaalt dat bij overdracht van onderneming alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten die bestaan op het ogenblik van de overdracht,

Overdracht van onderneming. CAO nr. 32bis. Absenteïsme (Arbeidshof Luik – 26 november 2016)

Een internationale bank sluit met een bvba een overeenkomst van zelfstandige lastgeving (contrat d’intermédiaire indépendant) van onbepaalde duur met als voorwerp de exploitatie van een bankfiliaal. Meer specifiek wordt de uitvoering van een aantal werkzaamheden, uit te oefenen in naam en voor rekening van de bank, aan de bvba toevertrouwd.

2017-04-04T08:03:56+00:00 4 april 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Overdracht familiaal bedrijf kan nu ook in het Brussels Gewest aan voordelige tarieven (Sherpa Law)

In 2012 heeft Vlaanderen de gunstregeling voor de schenking en de vererving van familiale ondernemingen en vennootschappen aanzienlijk versoepeld. Ook Brussel heeft de gunstregeling voor familiale ondernemingen en vennootschappen meer aantrekkelijk gemaakt en heeft daarbij haar mosterd gaan halen in de Vlaamse regelgeving. De nieuwe regels zijn van toepassing sinds

Disharmonie na een overdracht van onderneming. Cass. 14 november 2016 (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Bij overdracht van onderneming, een figuur die, zoals bekend, zeer ruim wordt ingevuld, gaan alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten die bestaan op het ogenblik van de overdracht, van rechtswege over op de overnemer. Dat staat klaar en duidelijk in de CAO nr. 32bis. Even klaar en