>Voeg code toe voor de </head> tag.OVAM

Verontreinigd of niet verontreinigd? Dat is de Grote Grondvraag! (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 18/11/2019 Sinds 5 november 2019 kunnen grondeigenaars op de website https://www.degrotegrondvraag.be nagaan of er vervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden op hun grond; De op initiatief van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in het leven geroepen website verzamelde voorlopig de grondgegevens van 99 gemeenten; Via de Grote Grondvraag kunnen grondeigenaars nagaan of

2019-11-26T09:39:15+00:00 26 november 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

De Grote Grondvraag : Saneert Vlaanderen uw verontreinigde grond gratis? (Schoups)

Auteur: Rami Nasser (Schoups)  Publicatiedatum: 12/11/2019 Wij lezen in de media dat Vlaanderen de verontreinigde gronden van particulieren gratis saneert. Als een particulier eigenaar is van een verontreinigde grond en zelf geen schuld heeft aan de verontreiniging, zou de Vlaamse Overheid op termijn de grond gratis saneren. Dit nieuws klinkt veelbelovend

2019-11-23T11:19:47+00:00 23 november 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Erfgenamen, opgelet voor bodemverontreiniging! (Gevaco Advocaten)

Auteur: Philippe Dreesen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 11/04/2019 Bij bodemverontreiniging moet de eigenaar in principe een beschrijvend onderzoek en een sanering laten uitvoeren, tenzij een gebruiker/exploitant van de grond hiervoor verantwoordelijk zou zijn. De eigenaar kan bij de OVAM een vrijstelling aan, mits hij voldoet aan volgende voorwaarden: hij heeft de bodemverontreiniging niet zelf veroorzaakt; de bodemverontreiniging is

Het Vlaams Parlement keurt het verplicht asbestinventarisattest goed (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 12/04/2019 Op 20 maart 2019 heeft het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen

Bouwpromotor draait op voor vuile grond (Gevaco Advocaten)

Auteur: Joris Gebruers (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 10/10/2018 In een belangwekkend vonnis van 3 oktober 2018 heeft de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt zich uitgesproken over de problematiek van de verkoop van een woning met bodemverontreiniging in het perceel grond. Zoals de titel van dit stukje doet vermoeden, heeft de bouwpromotor finaal aan het

2018-11-04T09:50:50+00:00 4 november 2018|Categories: Bouwrecht Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Hoe lang duurt het om een bodemattest te krijgen? Begin tijdig! (VGD)

Auteur: Mieke Derveaux (VGD) Publicatiedatum: 28/03/2018 AL TE VAAK WORDT DE AANVRAAG VAN EEN BODEMATTEST TE LANG UITGESTELD, WAT KAN LEIDEN TOT VERPLICHT UITSTEL VAN DE TRANSACTIE OMDAT HET BODEMATTEST NIET BINNEN DE OVERBLIJVENDE TERMIJN KAN BEKOMEN WORDEN. Ten onrechte wordt de aanvraag van het bodemattest vaak als administratieve aangelegenheid beschouwd.

2018-04-09T08:55:39+00:00 9 april 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , , |

Nieuwe regels inzake historische bodemverontreiniging vanaf 12 februari en 1 april 2018. Decreet van 6 december 2017 (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Lieve Dehaese (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: 13/02/2018 Bij een nieuwe bodemverontreiniging ligt de verplichting om een beschrijvend  bodemonderzoek uit te voeren 'van rechtswege' bij de saneringsplichtige wanneer er een vermoeden is van bodemverontreiniging en verplichting om over te gaan tot bodemsanering als de verontreiniging vaststaat. Dit is niet zo bij

2018-02-13T14:11:08+00:00 13 februari 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , , |

Asbestveilig Vlaanderen 2040 doorstartfase 2015-2018 (OVAM)

De Vlaamse Regering erkende met haar beslissing van 24 oktober 2014 de noodzaak om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen versneld en gefaseerd af te bouwen. Hoe dit gerealiseerd moet worden, zal in het finale Asbestafbouwplan staan dat de OVAM vormgeeft in de huidige doorstartfase tot 2018. In deze doorstartfase onderzoekt

2017-04-11T14:08:54+00:00 11 april 2017|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |