>Voeg code toe voor de </head> tag.ouderschapsverlof

Vanaf 01.01.2021 15 dagen vaderschapsverlof (Argus Advocaten)

Auteur: Lisa Schildermans (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 18/12/2020 Sinds 01.05.2019 hebben zelfstandigen die vader of meeouder worden net zoals kersverse vaders/meeouders in loondienst recht op 10 dagen (of 20 halve dagen) vaderschaps– of geboorteverlof. Heel recentelijk, op 20.11.2020, werd nu een wetsontwerp goedgekeurd door de Raad van Ministers waarin het vaderschapsverlof voor kinderen geboren

2021-01-08T13:55:15+00:00 9 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Deeltijds tijdskrediet zorg kind: opzegvergoeding op basis van voltijds loon? (Argus Advocaten)

Auteur: Ilse Declerck (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 27/09/2020 Principe Wanneer een werknemer in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd deeltijds werkt en met onmiddellijke ingang ontslagen wordt (zonder dringende reden), dient de opzeggingsvergoeding berekend te worden op basis van het deeltijds loon. Dit is in het beginsel ook zo

De arbeidsrechtelijke gevolgen van corona-ouderschapsverlof (Forum Advocaten)

Auteurs: Maxime Jeanray en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 24/09/2020 De coronacrisis heeft niet alleen de nodige uitdagingen met zich meegebracht op het niveau van gezondheid en economie, maar ook op het niveau van het evenwicht tussen werk en privé. De geleidelijke opstart van de scholen en het aangepaste schoolregime hebben

2020-09-28T12:08:39+00:00 2 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Corona-ouderschapsverlof – Het Bijzondere Machtenbesluit nr. 23 van 13 mei 2020 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad! (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 14/05/2020 In het kader van de overheidsmaatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zijn veel ouders verplicht om te telewerken en tegelijkertijd in te staan voor de opvang van hun kinderen. In die context heeft de regering een Bijzondere Machtenbesluit aangenomen dat tijdelijk

2020-05-16T10:24:23+00:00 16 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Corona-ouderschapsverlof sinds 1 mei 2020! (Loyens & Loeff)

Auteurs: Kris De Schutter, Danaïs Fol, Mieke D'hanis en Lucia Bellobuono (Loyens & Loeff) Publicatiedatum: 05/05/2020 In de huidige context van de coronaviruscrisis zal een Koninklijk Besluit, dat op 1 mei in werking is getreden, werknemers met jonge kinderen de mogelijkheid bieden om uitzonderlijk ouderschapsverlof op te nemen, waardoor ze

2020-05-06T15:41:51+00:00 6 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Meer flexibiliteit voor thematische verloven (BDO)

Auteur: BDO Publicatiedatum: 24/07/2019 Werknemers beschikken over verschillende tools om een betere work-life balance te bekomen. Dit is bij uitstek het geval bij de opname van een thematisch verlof: de werktijd vermindert of wordt tijdelijk onderbroken zodat de werknemer meer tijd heeft voor bepaalde zorgtaken in zijn privéleven. Thematische verloven

2019-08-02T12:57:00+00:00 2 augustus 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |