>Voeg code toe voor de </head> tag.onteigening

Wijziging Vlaams Onteigeningsdecreet (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ AdvocatenPublicatiedatum: 05/01/2021 Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 dat sinds 1 januari 2018 in werking is getreden werd recent gewijzigd middels het Decreet van 16 oktober 2020 wat de invoering van de minnelijke onderhandelingstermijn betreft. De wijzigingen zoals aangebracht aan het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 zijn in werking getreden

2021-01-08T14:13:43+00:00 12 januari 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

To negotiate or not to negotiate: Vlaamse vaste onderhandelingstermijn vóór onteigening (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)Publicatiedatum: 03/12/2020 Wanneer een onteigenende instantie in Vlaanderen de wil heeft om over te gaan tot onteigening, geeft zij dit aan in een voorlopig onteigeningsbesluit;De onteigenende instantie moet in een dergelijk besluit conform het Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 (het Onteigeningsdecreet) naast o.a. de rechtsgrond voor de onteigening, ook een minnelijke onderhandelingstermijn voorzien.

2020-12-13T09:19:15+00:00 13 december 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Onderhandelingen bij onteigeningen om het goed minnelijk te verwerven kunnen voortaan maximaal 1 jaar duren (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Publicatiedatum: 22/10/2020 Op 20 oktober 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 16 oktober 2020 waarin de minnelijke onderhandelingstermijn bij onteigeningen en de onderhandelingsplicht verder werden geregeld. Voortaan geldt er een termijn van orde van maximaal 1 jaar waarbinnen de onderhandelingen moeten gebeuren. Als de

2020-10-23T11:28:54+00:00 27 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Hoe lang dient minnelijk te worden onderhandeld in het kader van een onteigeningsproject? (Publius)

Auteur: Leandra Decuyper (Publius) Publicatiedatum: 16/10/2020 De Vlaamse decreetgever beoogt met het decreet tot wijziging van de artikelen 2, 10 en 15 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 - zoals goedgekeurd door het Vlaams parlement op 14 oktober ll. en vandaag bekrachtigd door de Vlaamse regering - aan deze vraag tegemoet te

2020-10-17T07:33:42+00:00 17 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Wijzigingen aan het Vlaams Onteigeningsdecreet op til? De onderhandelingsplicht nader gedefinieerd (Publius)

Auteur: Leandra Decuyper (Publius) Publicatiedatum: 17/08/2020  Enkele Vlaamse parlementsleden hebben een voorstel van decreet tot wijziging van het Vlaams Onteigeningsdecreet ingediend. Het voorstel strekt ertoe het begrip 'minnelijke onderhandelingstermijn' te definiëren, de onteigenende instantie te verplichten om op straffe van nietigheid de minnelijke onderhandelingstermijn te vermelden in het voorlopig onteigeningsbesluit en de

2020-08-21T10:49:56+00:00 21 augustus 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

De Raad voor Vergunningsbetwistingen komt een eerste keer écht aan zet onder het Onteigeningsdecreet (Equator)

Auteurs: Steven Van Garsse en Anouck Vanermen (Equator Advocaten) Publicatiedatum: 12/08/2020 De Raad voor Vergunningsbetwistingen[1] is, sinds de inwerkingtreding van het Onteigeningsdecreet[2] op 1 januari 2018[3], bevoegd om kennis te nemen van beroepen die worden ingesteld tegen definitieve onteigeningsbesluiten.[4] Het heeft echter tot 3 maart 2020 geduurd voordat de Raad

Raad voor Vergunningsbetwistingen onbevoegd om de vernietiging van de onteigeningsmachtiging uit te spreken (Publius)

Auteur: Leandra Decuyper (Publius) Publicatiedatum: 01/08/2019 Zo luidt het alvast in het arrest nr. RvVb-A-1819-1253 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In bovenvermelde onteigeningszaak richtten verzoekende partijen hun vernietigingsberoep niet enkel tegen het definitieve onteigeningsbesluit, maar ook tegen de onteigeningsmachtiging. Verwerende partij en eerste tussenkomende partij betwistten de ontvankelijkheid van het beroep in de

Onteigeningsbesluiten: eerste rechtspraak is er (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 31/07/2019 Met zijn arresten van 23 juli 2019 heft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vordering tot vernietiging van het definitief onteigeningsbesluit kaderend in de realisatie van het bedrijventerrein ‘Siezegemkouter’ verworpen (op 30 april 2018 had het Autonomm Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst een definitief onteigeningsbesluit genomen). Lees hier het

Wetswijzigingen Bestuurs- en Omgevingsrecht januari 2018 (GSJ advocaten)

Auteur: GSJ advocaten Publicatiedatum: 08/01/2018 De start van het nieuwe jaar gaat gepaard met enkele belangrijke wetswijzigingen. Zo is onder meer het Omgevingsvergunningsdecreet nu helemaal in werking getreden, en werden er enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd met de zgn. Codextrein. In dit nieuwsbericht lichten we de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden toe:

Nieuw onteigeningsdecreet van kracht op 1 januari 2018 (Orys Advocaten)

Auteur: Julie Lauwers (Orys Advocaten) Publicatiedatum: januari 2018 Op 1 januari 2018 is de langverwachte nieuwe procedure rond onteigeningen in werking getreden. Het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 heeft als doel een meer eenvormige en efficiënte onteigeningsprocedure te creëren die voortaan zal gelden voor alle onteigeningen binnen het Vlaams Gewest.

2018-01-17T12:26:20+00:00 17 januari 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , , |