>Voeg code toe voor de </head> tag.ontbinding

Begroting van schadevergoeding bij ontbinding van de koop (Stappers Advocaten)

Auteur: Bert Gregoir (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 07/06/2019 Bij vastgoedtransacties komt het maar al te vaak voor: nadat koper en verkoper tot een akkoord komen, komt er alsnog een kink in de kabel en de koop gaat uiteindelijk niet door. Indien er een onderhandse koopovereenkomst ("compromis", veelal een wederzijdse aankoop-verkoopbelofte) is gesloten

De ontbinding of vereffening van een rechtspersoon in de loop van een strafprocedure : verval van de strafvordering of niet? (Eubelius)

Auteurs: Tom Bauwens en Margot Vandebeek (Eubelius) Publicatiedatum: 15/06/2018 Door de wet van 18 maart 2018 houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht geeft de wetgever gevolg aan een aantal arresten van het Grondwettelijk Hof, die – met betrekking tot verschillende aspecten van het straf(proces)recht

Verlies rechtspersoonlijkheid na invereffeningstelling of ontbinding : uitbreiding strafvordering. Wet van 18 maart 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 23/05/2018 Wat wijzigt er? Art. 20, tweede lid van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering is in die zin gewijzigd, dat er nu wordt voorzien dat de strafvordering in geval van verlies van de rechtspersoonlijkheid nog in twee gevallen kan worden uitgeoefend zonder dat het

Nieuwe sancties bij laattijdig neerleggen van jaarrekening (Argus Advocaten)

Auteur: Bart Quanten (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 19/01/2018 In onze vorige post meldden we u al dat het vennootschapsrecht in 2018 ingrijpend zal veranderen. Dit is zonder twijfel de belangrijkste wijziging van de laatste jaren. Het is echter niet de enige. Op 12 juni 2017 heeft de wetgever ook al de gerechtelijke ontbindingsprocedure

Ontbinding van vennootschappen via gerechtelijke weg versoepeld (Aternio)

Auteur: Astrid Claessens (Aternio) Publicatiedatum: 15/11/2017 Sedert 12 juni 2017 is er een nieuwe procedure voor gerechtelijke ontbinding van vennootschappen.  Deze stelt striktere eisen aan vennootschappen en verleent de mogelijkheid tot snellere ontbinding voor zij die niet voldoen. Bijkomende bevoegdheid voor de kamers voor handelsonderzoek Voortaan mogen ook de kamers voor handelsonderzoek zelf

Procedure ontbinding slapende vennootschappen wordt verbeterd (Flex Advocaten)

De regering heeft op 28 maart 2017 een wetsvoorstel goedgekeurd om zogenaamde “lege doos vennootschappen” sneller en goedkoper te kunnen ontbinden via de kamer van handelsonderzoek in de rechtbank van koophandel. In de kamercommissie handelsrecht werd op 28 maart 2017 het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en

2017-04-11T07:13:57+00:00 11 april 2017|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |