>Voeg code toe voor de </head> tag.onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing in corona-tijden (KPMG)

Auteurs: Charlotte Vandepitte en Julien Decin (KPMG) Publicatiedatum: november 2020 De Belgische federale regering heeft tal van maatregelen moeten treffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo moesten in maart heel wat ondernemingen noodgedwongen hun activiteiten stopzetten. Tal van handelspanden, sportcentra, bedrijfsuitrustingen of horecazaken bleven gedurende de

2020-11-25T13:48:37+00:00 3 december 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing: aan een revival bezig? Analyse van de laatste ontwikkelingen (Antaxius Advocaten)

Auteurs: Bart Engelen en Dieter Moens (Antaxius Advocaten) Publicatiedatum: 26/04/2020 1. Gemeentelijke opcentiemen 1. Opcentiemen hebben dezelfde aard en hetzelfde doel als de hoofdbelasting waarop zij worden geheven[1]. De grondslag van de opcentiemen is bijgevolg de prestatie die door een andere belasting wordt opgelegd[2]. De Vlaamse Codex Fiscaliteit machtigt de

2020-04-25T12:15:39+00:00 26 april 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Een welgekomen mijlpaalarrest van Cassatie in deze coronatijden – Alle zorginstellingen komen in aanmerking voor vrijstelling onroerende voorheffing voor soortgelijke weldadigheidsinstellingen (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Steven Vancolen (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 17/04/2020 Vrijstelling OV voor soortgelijke weldadigheidsinstellingen Er bestaat vanouds een vrijstelling van onroerende voorheffing voor onroerende goederen die zonder winstoogmerk worden bestemd tot één van de in wet opgesomde instellingen én “soortgelijke weldadigheidsinstellingen” (art. 12§1 en 253 WIB 92). De weldadigheidsinstellingen die

2020-04-19T08:04:55+00:00 22 april 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Nieuwe Vlaamse vrijstelling voor onroerende voorheffing (Alaska)

Auteur: Peter Hacke (Alaska) Publicatiedatum: 24/09/2018 Renoveert u uw woning, dan kunt u daarvoor vrijstelling van onroerende voorheffing betalen. Zo blijkt uit een Vlaamse decreet, dat ineens het mes zet in een aantal bestaande belastingverminderingen, maar tegelijk wordt wel voorzien in een uitbreiding en beperking van bestaande vrijstellingen voor de onroerende voorheffing

Vrijstelling onroerende voorheffing voor soortgelijke weldadigheidsinstellingen – het Grondwettelijk Hof beslist : voortaan ook bij maatschappelijke en sociale zorg! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Steven Vancolen (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 20/04/2018 De onroerende voorheffing is verschuldigd door de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van een onroerend goed. De onroerende goederen (of delen ervan) die een belastingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerk heeft bestemd voor het openbaar uitoefenen van een eredienst of van de vrijzinnige morele dienstverlening, onderwijs, het