>Voeg code toe voor de </head> tag.onroerend goed

Aangifteplicht onroerend goed in het buitenland: praktische duiding (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: juli 2021 Zoals toegelicht in onze eerdere nieuwsbrief van maart 2021 komt definitief een einde aan de verschillende fiscale behandeling van binnen- en buitenlands vastgoed. De wetgever stapt af van de ‘werkelijk ontvangen huur’ of ‘huurwaarde’ en zal het kadastraal inkomen (KI) hanteren als belastbare basis voor buitenlands vastgoed vanaf aanslagjaar

Aankoop van een onroerend goed: tips & tricks! (VGD)

Auteur: Stephanie Gevaert (VGD)Publicatiedatum: 10/05/2021 Plan je binnenkort de aankoop van een onroerend goed? In deze Talk of Town geven onze Legal adviseurs je een aantal nuttige tips en aandachtspunten om rekening mee te houden. Zo kom je niet voor onaangename verassingen te staan. 1. Geef jezelf meer tijd Als

2021-05-11T14:40:50+00:00 11 mei 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Fiscus belast verhuur onder marktwaarde als goedgunstig voordeel (Lauwers Fiscale Advocaten)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers Fiscale Advocaten) Publicatiedatum: 06/04/2021 Er bestaat veel rechtspraak over het ter beschikking stellen van een onroerend goed van de vennootschap aan haar bedrijfsleider. In dat geval waardeert de fiscus het toegekende voordeel van alle aard op basis van een forfaitaire raming. Wat als een vennootschap vastgoed

Rechtbank bevestigt : in extremis planning met onroerend goed is geen veinzing (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: maart 2021 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen heeft een interessant vonnis geveld over het toepasselijk tarief in de schenkbelasting in een situatie waarbij een kinderloze vrouw haar onroerend goed kort voor haar overlijden verkoopt aan haar zus, waarna zij de opbrengst uit die verkoop onder de vorm

Vastgoed in het buitenland – vervul tijdig uw wettelijke verplichtingen! (Tiberghien)

Auteurs: Kimberley De Plucker en Laurine Vanherck (Tiberghien)Publicatiedatum: 25/02/2021 Op 11 februari 2021 werd door de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd welke wijzigingen aanbrengt aan de fiscale behandeling van onroerende goederen gelegen in het buitenland. Met dit wetsontwerp beoogt de Belgische wetgever de in het buitenland gelegen onroerende goederen aan eenzelfde

2021-03-06T10:28:38+00:00 6 maart 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Waardering van onroerend goed in de aangifte van nalatenschap (Cazimir)

Auteurs: Robin Bosschaert en Nathalie Labeeuw (Cazimir)Publicatiedatum: 24/02/2021 Na ieder overlijden zullen de nabestaanden een aangifte van nalatenschap moeten indienen. De nabestaanden kunnen dit zowel individueel als samen doen. In de praktijk doen zij hiervoor vaak beroep op een notaris. Dit is echter niet verplicht, zelfs niet wanneer de nalatenschap onroerend

Fiscale hervorming buitenlands vastgoed: wat verandert er voor jou? (VGD)

Auteur: Maxime Vandemaele (VGD)Publicatiedatum: 22/02/2021 Eind vorige week kwam er een einde aan de ongelijke fiscale behandeling tussen binnenlands en buitenlands vastgoed dat wordt aangehouden door Belgische belastingplichtigen. In het verleden werd België hiervoor al meermaals veroordeeld, maar werd er nooit gevolg gegeven aan de uitspraken van het Europees Hof

2021-02-26T11:24:09+00:00 27 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Schenking van aandelen kort na inbreng onroerend goed (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio)Publicatiedatum: 12/02/2021 Het klinkt bijna als een melig grijsgedraaid liedje “Vlabel hier, Vlabel daar, Vlabel overal, zo krijgt fiscaal misbruik hier altijd wel wat bijval”. In een nieuwe voorafgaande beslissing van 18 december 2020, gepubliceerd op 12 februari 2021, past Vlabel de theorie van het fiscaal misbruik toe bij

Over het wetsontwerp belasting buitenlands vastgoed (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 11/02/2021 Op 28 januari 2021 werd het wetsontwerp “houdende wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 op vlak van de in het buitenland gelegen onroerende goederen” ingediend in de Kamer. Op die manier poogt de regering een einde te maken aan de ongelijke fiscale behandeling van

2021-02-11T12:55:12+00:00 12 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Buitenlands onroerend goed krijgt Belgisch KI (aternio)

Auteur: Sophie Claeys (aternio)Publicatiedatum: 02/02/2021 U herinnert zich misschien wel de jarenlange discussie over hoe een buitenlands onroerend goed naar Belgische normen moet worden belast. Misschien heeft u zelf al zitten zwoegen met uw buitenlands onroerend goed in uw aangifte personenbelasting? Terwijl binnenlands vastgoed bij verhuur aan een natuurlijke persoon belast wordt

2021-02-09T15:21:12+00:00 10 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |