>Voeg code toe voor de </head> tag.onroerend goed

Waardering van onroerend goed in de aangifte van nalatenschap (Cazimir)

Auteurs: Robin Bosschaert en Nathalie Labeeuw (Cazimir)Publicatiedatum: 24/02/2021 Na ieder overlijden zullen de nabestaanden een aangifte van nalatenschap moeten indienen. De nabestaanden kunnen dit zowel individueel als samen doen. In de praktijk doen zij hiervoor vaak beroep op een notaris. Dit is echter niet verplicht, zelfs niet wanneer de nalatenschap onroerend

Fiscale hervorming buitenlands vastgoed: wat verandert er voor jou? (VGD)

Auteur: Maxime Vandemaele (VGD)Publicatiedatum: 22/02/2021 Eind vorige week kwam er een einde aan de ongelijke fiscale behandeling tussen binnenlands en buitenlands vastgoed dat wordt aangehouden door Belgische belastingplichtigen. In het verleden werd België hiervoor al meermaals veroordeeld, maar werd er nooit gevolg gegeven aan de uitspraken van het Europees Hof

2021-02-26T11:24:09+00:00 27 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Schenking van aandelen kort na inbreng onroerend goed (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio)Publicatiedatum: 12/02/2021 Het klinkt bijna als een melig grijsgedraaid liedje “Vlabel hier, Vlabel daar, Vlabel overal, zo krijgt fiscaal misbruik hier altijd wel wat bijval”. In een nieuwe voorafgaande beslissing van 18 december 2020, gepubliceerd op 12 februari 2021, past Vlabel de theorie van het fiscaal misbruik toe bij

Over het wetsontwerp belasting buitenlands vastgoed (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 11/02/2021 Op 28 januari 2021 werd het wetsontwerp “houdende wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 op vlak van de in het buitenland gelegen onroerende goederen” ingediend in de Kamer. Op die manier poogt de regering een einde te maken aan de ongelijke fiscale behandeling van

2021-02-11T12:55:12+00:00 12 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Buitenlands onroerend goed krijgt Belgisch KI (aternio)

Auteur: Sophie Claeys (aternio)Publicatiedatum: 02/02/2021 U herinnert zich misschien wel de jarenlange discussie over hoe een buitenlands onroerend goed naar Belgische normen moet worden belast. Misschien heeft u zelf al zitten zwoegen met uw buitenlands onroerend goed in uw aangifte personenbelasting? Terwijl binnenlands vastgoed bij verhuur aan een natuurlijke persoon belast wordt

2021-02-09T15:21:12+00:00 10 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

De Vlaamse Belastingdienst over de certificering van onroerend goed – aan te raden of net niet? (Tiberghien)

Auteurs: Griet Vanden Abeele, Murielle Gijbels en Elisabeth Kustermans (Tiberghien) Publicatiedatum: 16/09/2020 De Vlaamse Belastingdienst heeft recent de gevolgen geanalyseerd van de overdracht van een Belgisch onroerend goed door een Nederlandse Stichting-Administratiekantoor (STAK) (Voorafgaande beslissing 19.057). De ruling heeft alleen betrekking op de registratiebelasting, en niet op de erfbelasting of andere fiscale bepalingen

Problemen bij verbeurdverklaring van een onroerend goed ten belope van een bepaalde geldsom (Gevaco Advocaten)

Auteur: Jan Swennen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 16/06/2020 De rechtspraktijk ondervindt recent moeilijkheden over de interpretatie van rechterlijke uitspraken die onroerende goederen verbeurd verklaren ten belope van een bepaalde geldsom. In ons land worden rechterlijke uitspraken voor zover ze betrekking hebben op inning van geldsommen of verbeurdverklaringen ten uitvoer gelegd door het Ministerie van

Meer woningen verkocht via bieding onder gesloten omslag (Desdalex Advocaten)

Auteur: Desdalex Advocaten Publicatiedatum: juni 2020 Wat houdt “bieden onder gesloten omslag” precies in ? Geïnteresseerde kopers bezichtigen een onroerend goed, meestal op afspraak19 of op een vooraf ingeplande kijkdag. Daarna hebben zij de mogelijkheid om op het onroerend goed een bod uit te brengen. De vraagprijs die in de

Blad, steen, … verkooprechten: een definitieve streep door de verdelingsrechten bij uitbreng? (Spartax)

Auteur: Robin Messiaen (Spartax) Publicatiedatum: 21/04/2020 Spartax is een nichekantoor inzake vastgoedfiscaliteit, dat vernieuwend is door constant de portefeuille van optimalisatiemogelijkheden inzake vastgoed te verrijken met nieuwe creatieve ideeën en door kennis te delen op alle mogelijke manieren (zie bijvoorbeeld onze diverse tools, zoals onder meer de Spartax-waardering van vruchtgebruik). Met onze

2020-04-29T12:30:13+00:00 2 mei 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Onttrekking vastgoed aan vennootschap: anticipeer bij aankoop! (Imposto Advocaten)

Auteur: Jan Sandra en Anouck Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 14/02/2020 De keuze om een vastgoed via uw vennootschap in plaats van privé aan te kopen kan om tal van redenen zijn ingegeven: financiering, afschrijvingen op vastgoed, vermogensplanning. Na verloop van tijd kan het echter aangewezen zijn het vastgoed aan de