>Voeg code toe voor de </head> tag.onroerend goed

Schatting onroerend goed bij overlijden: bindend voor Vlabel (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 11/09/2019 Wanneer iemand komt te overlijden, moet er een aangifte nalatenschap gebeuren. Deze vormt de basis voor het heffen van de erfbelasting (onder de oude benaming “successierechten”). De erfrechtelijke tarieven worden losgelaten op de goederen die zich in het vermogen van de overledene bevinden. Afhankelijk van

2019-09-16T14:10:21+00:00 20 september 2019|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , , |

Enkele aandachtspunten bij de aankoop van een bedrijfsgebouw (Lemon Consult)

Auteur: Steve Bossuyt (Lemon Consult) Publicatiedatum: 28/08/2019 Het aankopen van een bedrijfsgebouw is voor een onderneming een belangrijke beleidsbeslissing. Het is dan ook een must om deze investering vooraf aan een grondige analyse te onderwerpen. Er zijn immers tal van mogelijkheden om de investering te structureren, elk met hun voor- en

Nieuwe regelgeving voor onroerend goedtransacties door Vlaamse en lokale besturen (Schoups)

Auteurs: Geert Dewachter en Jelena Adriaenssens (Schoups) Publicatiedatum: 12/07/2019 Sinds januari 2019 is het regelgevend kader op vlak van onroerend goedtransacties voor Vlaamse en lokale besturen uitgebreid. Enerzijds trad op 1 januari 2019 het decreet van 30 november 2018 betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de

2019-07-17T14:37:35+00:00 17 juli 2019|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , |

Schatting van vastgoed bij een overlijden: wie doet het beter? (Delboo)

Auteur: Julie De Pooter (Delboo) Publicatiedatum: juli 2019 In een aangifte van nalatenschap dienen de erfopvolgers de verkoopwaarde van de onroerende goederen op te nemen. Hierop wordt dan de erfbelasting berekend. Deze waardering is niet altijd eenvoudig. Indien de waarde te hoog wordt ingeschat zult u meer erfbelasting betalen dan nodig.

Verkoop van onroerend goed? Doe het meteen goed! Verscherpte regels naar aanleiding van het Decreet Lokaal Bestuur (GD&A Advocaten)

Auteur: Tessa Jordens (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 05/06/2019 Lokale besturen zoals gemeenten, OCMW's en eredienstendiensten, maar ook provincies beschikken vaak over heel wat patrimonium. Doch kunnen zij niet zonder meer daden van beheer of beschikking stellen aangaande dat patrimonium. Ze zijn immers gebonden aan diverse regels, beginselen en procedures. Deze werden nog

Begroting van schadevergoeding bij ontbinding van de koop (Stappers Advocaten)

Auteur: Bert Gregoir (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 07/06/2019 Bij vastgoedtransacties komt het maar al te vaak voor: nadat koper en verkoper tot een akkoord komen, komt er alsnog een kink in de kabel en de koop gaat uiteindelijk niet door. Indien er een onderhandse koopovereenkomst ("compromis", veelal een wederzijdse aankoop-verkoopbelofte) is gesloten

Schenking meerdere onroerende goederen die niet allemaal deels uit een nalatenschap komen:  hoe de principieel verschuldigde schenkbelasting vóór vrijstelling berekenen? Standpunt Vlabel van 18 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/05/2019 Probleemstelling Hoe moeten de limieten van artikel 2.8.6.0.9 VCF berekend worden indien er meerdere onroerende goederen worden geschonken die niet allemaal deels uit een nalatenschap komen, en in de veronderstelling dat de totale waarde per begunstigde hoger is dan € 150.000 waardoor er deels belast wordt

Anticipatieve inbreng van onroerend goed in de toekomstige huwelijksgemeenschap (Gevaco Advocaten)

Auteur: Caroline Boven (Gevaco Advocaten)  Publicatiedatum: 31/10/2018 Sedert 1 september 2018 kunnen (nog) niet gehuwde partner op het ogenblik van de verwerving van een onroerend goed in de akte van eigendomsverkrijging hier een anticipatieve inbreng van doen in een later huwelijks gemeenschappelijk vermogen. Echtgenoten bouwen thans immers veel meer dan vroeger reeds

Verkrijging van een onroerend goed door de vennoot van een bvba : hoeveel registratierechten? Interessante recente beslissing van Vlabel (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/09/2018 De feiten chronologisch 2001 De BVBA “B” werd opgericht in 2001 met als enig vennoot en zaakvoerder de heer X. 2007 De Société Anonyme naar Luxemburgs recht “SA C” werd opgericht in 2007 (datzelfde jaar wordt de benaming van de vennootschap gewijzigd naar “SA D”). In

2018-09-27T07:55:53+00:00 27 september 2018|Categories: Fiscaal recht Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Verkoop van onroerend goed – mogelijk per email of niet? (Imposto Adocaten)

Auteurs: Bram Stragier en Simon Deryckere (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 07/03/2018 Een aantal recente arresten van het Hof van Beroep te Antwerpen jaagden een schokgolf door de vastgoedsector. De verkoop van een onroerend goed per e-mail zou immers niet meer mogelijk zijn. De werkelijkheid is meer genuanceerd. Algemeen geldt dat een koopovereenkomst een consensuele