>Voeg code toe voor de </head> tag.onredelijk ontslag

Het cumuleren van een schadevergoeding wegens rechtsmisbruik en de vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag (PwC Legal)

Auteur: Jessica De Bels (advocaat Employment Law - PwC Legal) Publicatiedatum: 16/01/2019 Sinds 1 april 2014 zijn alle werkgevers zich er van bewust: een ontslag zonder ‘geldig’ motief kan je duur te komen staan. Een ontslagen werknemer heeft sindsdien het recht zijn voormalig werkgever te vragen naar de concrete redenen die

2019-01-16T15:32:33+00:00 16 januari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Misbruik van ontslagrecht (Younity)

Auteur: Jannes Vanovervelt (Younity) Publicatiedatum: 21/09/2018 In een arrest van het Arbeidshof te Brussel van 1 september 2017 sprak het hof zich uit over een vordering van een ex-werknemer die meende dat zijn voormalige werkgever het ontslagrecht had gebruikt. De werknemer werd namelijk aangenomen nadat deze door een ‘headhunter’ werd aangesproken

2018-10-04T07:38:46+00:00 4 oktober 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Ontslagmotivering (niet-gepubliceerd vonnis van de Arbeidsrechtbank Gent – 24 oktober 2016)

Opzegging arbeidsovereenkomst. Onmiddellijke beëindiging lopende opzeggingstermijn. Termijn verzoek ontslagmotivering. CAO nr. 109. Kennelijk onredelijk ontslag. Bewijslast. Arbeidsrechtbank Gent (afd. Gent) - 24 oktober 2016. Door het laattijdig verzoek om de concrete ontslagredenen te kennen draagt de werkneemster zelf de bewijslast inzake de kennelijke onredelijkheid van het ontslag. De werkneemster bracht evenwel

2017-02-02T11:04:05+00:00 1 februari 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: |

Een ontslag na kritiek op de gevolgen van een reorganisatie maakt niet noodzakelijk rechtsmisbruik uit (Sotra Advocaten)

Het Arbeidshof te Brussel oordeelt dat het ontslag van de werknemer, volgend op de weigering om de wijzigingen van zijn loon en functie ingevolge de reorganisatie van de onderneming te aanvaarden, kan beschouwd worden als een aanvaardbaar gevolg van de reorganisatiebeslissing.De onderneming kon de arbeidsvoorwaarden die bij de aanwerving waren

2016-10-20T07:23:30+00:00 20 oktober 2016|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |