Gevolgen van de nieuwe B2B wet op de bank- en verzekeringssector. Onrechtmatige bedingen in B2B overeenkomsten (Seeds of Law)

Auteurs: Sara Ataei, Toon Rummens en Steve Griess (Seeds of Law) Publicatiedatum: 11/03/2021 Daar de nieuwe B2B wetgeving van toepassing is op alle soorten overeenkomsten tussen ondernemingen, ontkomen ook de bank- en verzekeringsovereenkomsten hier niet aan. De B2B wet voorziet evenwel in een uitzondering voor financiële diensten. In dit onderdeel van onze praktische gids zetten…

Lees meer

Nieuwe regels voor overeenkomsten tussen ondernemingen: onze matrix onrechtmatige bedingen uit de nieuwe B2B wet (Sirius Legal)

Auteur: Michiel Beutels (Sirius Legal) Publicatiedatum: 21/12/2020 In 2019 werden er belangrijke wetswijzigingen aangekondigd voor de ondernemingswereld. Met de wet van 4 april 2019 (de nieuwe “B2B wet”) is er een nieuw wettelijk kader ontstaan voor: misbruiken van economische afhankelijkheid door ondernemingen, oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen, onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen. Zeker de laatste…

Lees meer

Onrechtmatige bedingen – De rechter kan een onrechtmatig beding slechts vervangen onder een aantal voorwaarden (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 03/11/2020 Het Hof van Cassatie heeft verduidelijkt dat een onrechtmatig beding dat nietig is, enkel dan kan vervangen worden door een nationale bepaling van aanvullend recht, als de loutere nietigverklaring negatieve gevolgen zou hebben voor een consument. Het Hof van Cassatie heeft zich op 9 oktober 2020 uitgesproken over de…

Lees meer

Onrechtmatige bedingen in B2B-overeenkomsten (Stappers Advocaten)

Auteur: Koen De Clercq (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 16/04/2020 Inleiding: Reeds eerder konden wij u meedelen dat de Belgische wetgever strengere regels in B2B relaties zou invoeren, die de contractsvrijheid tussen ondernemingen in bepaalde mate zou inperken. Met ingang van 1 december 2020 is het dan zo ver en treden deze nieuwe artikelen, die werden toegevoegd aan boek VI van…

Lees meer

Strengere regels in B2B relaties (Stappers Advocaten)

Auteur: Katrijn van der Maat (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 22/05/2019 Wetsvoorstel 21 maart 2019 Op 21 maart 2019 keurde het parlement een wetsvoorstel goed tot wijziging van het Wetboek Economisch Recht wat het misbruik van een aanmerkelijke machtspositie betreft. Dit wetsvoorstel beoogt (zwakkere) ondernemers te beschermen in hun relaties met andere ondernemers. Onrechtmatige bedingen B2B Eén van de pijlers…

Lees meer