>Voeg code toe voor de </head> tag.omgevingsvergunning

Vlaamse sloop- en heropbouwkorting definitief goedgekeurd (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 11/02/2019 De Vlaamse Regering keurde op 1 februari 2019 op voorstel van Vlaams minister van Energie Lydia Peeters de Vlaamse sloop- en heropbouwkorting definitief goed. Doelstelling Het Vlaamse gebouwenpark is relatief oud, met veel woningen die dateren van voor WOII en energetisch niet-performant zijn. Een deel van

2019-02-06T09:23:22+00:00 11 februari 2019|Categories: Bouwrecht BTW en douane Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Mijn omgevingsvergunning is geweigerd door het college van burgemeester en schepenen. En wat nu? (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Jessie Deckmyn (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: januari 2019 Kan ik beroep aantekenen tegen een weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg ? Ja. De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen een weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen in

Afwijking van de omgevingsvergunningsplicht in geval van een “civiele noodsituatie”: Een Vlaams antwoord op de dreigende stroomuitval (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 24/10/2018 Het dreigende stroomtekort en het daarmee gepaard gaande onevenwicht op het Belgisch transmissienet zorgt al enkele weken voor beroering op alle bestuursniveaus. Met een voorstel van decreet van 17 oktober 2018 [1] “houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van een civiele noodsituatie” (het Decreet) namen  enkele

Omgevingsvergunning : nieuwe aanvraagformulieren (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 24/10/2018 Vanaf 20 oktober 2018 of 15 januari 2019 dienen er in Vlaanderen nieuwe formulieren gebruikt te worden voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, voor de exploitatie van kleinhandelsactiviteiten, of voor vegetatiewijzigingen. Lees hier het

2018-10-24T09:10:17+00:00 24 oktober 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: |

Kunnen oude constructies nog geviseerd worden in het kader van een herstelvordering voor nieuwe constructies? (Publius)

Auteur: Meindert Gees (Publius) Publicatiedatum: 02/10/2018 Het antwoord op deze vraag is bevestigend als er gewaagd kan worden van eenzelfde eenheid van opzet en/of er sprake is van een zgn. voortgezet misdrijf. Minister Schauvliege werd recent door Vlaams parlementslid Lode Ceyssens in dit opzicht bevraagd over de verjaring van de herstelvordering.

2018-10-04T07:51:15+00:00 4 oktober 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , |

De natuurvergunning wordt vervangen door de omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging (Odigo Advocaten)

Auteur: Michiel Deweirdt (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 30/06/2018 Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie, is vandaag nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 wordt dat een omgevingsvergunning. Dat betekent dat alle procedureregels worden geschrapt uit het natuurdecreet, en

Soepeler bouwen dankzij de Codextrein 2017 : oude verkavelingsvoorschriften in sommige gevallen niet langer van toepassing (Monard Law)

Auteur: Sarah Jacobs (Monard Law) Publicatiedatum: 02/07/2018 Eén van de – naar eigen zeggen - “fundamentele wijzigingen” aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening , is dat de verkavelingsvoorschriften van 15 jaar of ouder niet langer bindend zijn voor nieuwe vergunningsaanvragen . Op die manier probeert de Vlaamse wetgever een antwoord te

Goed nieuws voor de paardenliefhebber : hobbystallen voor weidedieren in landbouwgebied (onder voorwaarden) mogelijk (Curalys Advocaten)

Auteur: Davina Claus (Curalys Advocaten) Publicatiedatum: 25/04/2018 De Vlaamse Regering heeft bij Decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (hierna: het “Decreet”) een aantal aanpassingen doorgevoerd in de zogenaamde Codextrein. Vóór de inwerkingtreding van het Decreet kon men maar al te vaak

Let goed op de gele aanplakbiljetten, want voor u het weet, is het te laat! (Monard Law)

Auteur: Sarah Jacobs (Monard Law) Publicatiedatum: 28/02/2018 U zal het waarschijnlijk al gehoord hebben op het nieuws. De Codextrein 2017 heeft een zeer controversiële wijziging op de rails gezet m.b.t. het beroepsrecht tegen vergunningsbeslissingen. Wie tijdens het openbaar onderzoek-dat wordt bekend gemaakt via de gele aanplakbiljetten- geen bezwaar heeft ingediend, verzaakt

2018-03-07T10:22:54+00:00 7 maart 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , |

Hobbypaarden en agrarisch gebied : gedwongen huwelijk met éénstal-beleid (Stibbe)

Auteur: Bastiaan Schelstraete (Stibbe) Publicatiedatum: 05/02/2018 De Codextrein voorziet met het nieuwe artikel 4.4.8/2 VCRO in een nieuwe afwijkingsmogelijkheid voor het oprichten van één stal voor weidedieren die geen betrekking heeft op een effectief beroepslandbouwbedrijf. Van een gespannen huwelijk…. Het houden van hobbydieren (in het bijzonder paarden) in agrarisch gebied (in de ruime