>Voeg code toe voor de </head> tag.omgevingsvergunning

Vlaams Gewest: opnieuw vergunning nodig bij de eenlotsverkaveling (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 20/06/2019 Wie slechts één perceel bouwgrond wilde afsplitsen van een bestaand bebouwd perceel, had daarvoor tot eind 2017 een omgevingsvergunning nodig. Dergelijke eenlotsverkaveling bracht heel wat administratief werk alsook administratieve kosten mee; Met de invoering van artikel 52,4° van het decreet van het Vlaams Gewest van 8

Grondwettelijk Hof vernietigt gewijzigde definitie van ‘verkavelen’! (Publius)

Auteur: Merlijn De Rechter (Publius) Publicatiedatum: 23/05/2019 Krachtens artikel 4.2.15 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna : de VCRO) is het verkavelen van gronden onderworpen aan de omgevingsvergunningsplicht. Het begrip verkavelen wordt gedefinieerd in artikel 4.1.1, 14° van de VCRO. Artikel 52, 4°, van het decreet van 8 december 2017

Bemiddeling bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen: onbekend maakt onbemind (Adhemar Advocaten)

Auteur: Stefanie Debeuf (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 03/05/2019 In het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning kunnen heel wat conflicten ontstaan. Meestal spelen dergelijke conflicten al een hele tijd onderhuids en komen ze nadrukkelijk tot uiting wanneer de vergunningverlenende overheid de toelating verleent om de vergunningsplichtige werken uit te voeren. Vaak

Arrest 46/2019 – Grondwettelijk Hof vernietigt de vereiste van deelname aan openbaar onderzoek om beroep in te dienen (BDL&T Advocaten)

Auteurs: Astrid Lippens en Adrien Waterbley (BDL&T Advocaten) Publicatiedatum: 28/03/2019 Bij arrest van 14 maart  2019 (nr. 46/2019) heeft het Grondwettelijk Hof de artikelen 133, 2° en 151, 3° van het Decreet van 8 december 2017, de zogenaamde Codextrein, vernietigd. Deze artikelen wijzigden de artikelen 53 en 105 van het Omgevingsvergunningsdecreet. Artikel 133,

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 20/03/2019 België is een renovatieland, zoveel is zeker; en sommige gebouwen zijn uiteraard ook de moeite om te renoveren. Andere gebouwen daartegen verkeren soms in een dermate slechte staat dat renoveren geen optie meer is. Dit is uiteraard jammer voor uw portefeuille; een woning renoveren kan immers

Bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek niet langer vereist! (Publius)

Auteur: Guillaume Vyncke (Publius) Publicatiedatum: 14/03/2019 In een arrest van vandaag, 14 maart 2019, heeft het Grondwettelijk Hof de artikelen 133, 2°, en 151, 3°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (de Codextrein) vernietigd. Deze artikelen voorzagen in

Vlaamse sloop- en heropbouwkorting definitief goedgekeurd (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 11/02/2019 De Vlaamse Regering keurde op 1 februari 2019 op voorstel van Vlaams minister van Energie Lydia Peeters de Vlaamse sloop- en heropbouwkorting definitief goed. Doelstelling Het Vlaamse gebouwenpark is relatief oud, met veel woningen die dateren van voor WOII en energetisch niet-performant zijn. Een deel van

2019-02-06T09:23:22+00:00 11 februari 2019|Categories: Bouwrecht BTW en douane Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Mijn omgevingsvergunning is geweigerd door het college van burgemeester en schepenen. En wat nu? (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Jessie Deckmyn (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: januari 2019 Kan ik beroep aantekenen tegen een weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg ? Ja. De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen een weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen in

Afwijking van de omgevingsvergunningsplicht in geval van een “civiele noodsituatie”: Een Vlaams antwoord op de dreigende stroomuitval (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 24/10/2018 Het dreigende stroomtekort en het daarmee gepaard gaande onevenwicht op het Belgisch transmissienet zorgt al enkele weken voor beroering op alle bestuursniveaus. Met een voorstel van decreet van 17 oktober 2018 [1] “houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van een civiele noodsituatie” (het Decreet) namen  enkele

Omgevingsvergunning : nieuwe aanvraagformulieren (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 24/10/2018 Vanaf 20 oktober 2018 of 15 januari 2019 dienen er in Vlaanderen nieuwe formulieren gebruikt te worden voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, voor de exploitatie van kleinhandelsactiviteiten, of voor vegetatiewijzigingen. Lees hier het

2018-10-24T09:10:17+00:00 24 oktober 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: |