>Voeg code toe voor de </head> tag.omgevingsvergunning

Klaar voor terrasjesweer? De omgevingsvergunningsregelgeving ook! (Forum Advocaten)

Auteurs: Amber Simons en Reiner Tijs (Forum Advocaten)Publicatiedatum: 30/04/2021 De langverwachte opening van de horeca lijkt eindelijk in zicht te zijn. Op 19 oktober 2020 moesten de restaurants en cafés gedurende een minimumperiode van 4 weken verplicht sluiten. Deze initiële sluitingsperiode van 4 weken evolueerde naar een sluiting van bijna

Er kan afgeweken worden van kavelgrenzen in een verkaveling van meer dan 15 jaar oud (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)Publicatiedatum: 28/04/2021 Artikel 4.3.1., §1, 1e lid VCRO bepaalt dat een omgevingsvergunning wordt geweigerd als het aangevraagde onverenigbaar is met (a) stedenbouwkundige voorschriften, voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken; (b) verkavelingsvoorschriften in zaken van wegenis en openbaar groen; (c) andere verkavelingsvoorschriften dan deze

De RVVB zet puntjes op de “i”: dossiertaks georganiseerd administratief beroep telt per beroepsindiener (GD&A Advocaten)

Auteurs: Tom Swerts en Wouter Poelmans (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 09/04/2021 De Raad heeft in haar arrest van 18 maart (RvVb-A-2021—0764) geoordeeld dat een dossiertaks die een partij verschuldigd is bij het indienen van een administratief beroep “per natuurlijke persoon of rechtspersoon” betaald moet worden en niet per beroepsschrift. Artikel 12 van het Omgevingsvergunningsdecreet (hierna: OVD) stelt immers

Architect, verbouw niet te gauw! (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ AdvocatenPublicatiedatum: 08/04/2021 Arrest HHC 28 januari 2021, nr. HHC-M-2021-0029 Sedert de invoegetreding van het handhavingsdecreet van de omgevingsvergunning op 1 maart 2018 heeft de decreetgever meer instrumenten voorhanden om bestuurlijk te handhaven. Eén van deze nieuwe instrumenten betreft de bestuurlijke geldboete dewelke kan worden opgelegd aan de overtreder na het

Drie aandachtspunten bij de opmaak van een omgevingsvergunnings-aanvraag (adhemar.law)

Auteurs: Jan Roggen, Joris De Pauw en Laura Thewis (adhemar.law)Publicatiedatum: 06/04/2021 Een goed onderbouwde vergunningsaanvraag maakt het voor een vergunningverlenende overheid eenvoudiger om een goed gemotiveerde vergunning te verlenen. Wij geven daarom graag enkele tips voor de opmaak van een goede vergunningsaanvraag. 1. VERENIGBAARHEID MET DE GELDENDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Voor

Verkorte procedure: dan toch mogelijk voor afzonderlijke vorderingen bij de RvVb (BDL&T Advocaten)

Auteur: Bert Van Cauter (BDL&T Advocaten)Publicatiedatum: 25/02/2021 Met het wijzigingsbesluit van 4 december 2020 grijpt de Vlaamse Regering in om de door haar beoogde efficiëntie en tijdswinst niet te laten ondergraven door de Raad van State. Deze laatste had immers in de lente van vorig jaar het toepassen van verkorte

Projectontwikkelaars minder lang in onzekerheid tijdens vergunningsprocedures (De Coninck Advocatenkantoor)

Auteurs: Tinneke Huyghe en Caroline Van Esbroeck (De Coninck Advocatenkantoor)Publicatiedatum: 09/12/2020 De lange doorlooptijd van vergunningsprocedures, zeker bij een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, en de carrousel van beroepsprocedures zijn een doorn in het oog van zowel projectontwikkelaars als van politici. De Vlaamse Regering heeft daarom op 27 november

Het Omgevingsloket: een update! (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Yannick Grauwels en Kobe Ghysels (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 17/11/2020 De regelgeving omtrent het gebruik en de toepassing van het Omgevingsloket kende op 3 november 2020 enkele grondige wijzigingen. Hierbij wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen: 1° Meldingen uitsluitend en digitaal in te dienen bij het lokaal bestuur De eerste wijziging heeft

Verruimde bijstelling van de voorwaarden in een omgevingsvergunning: not everything is set in stone (Stibbe)

Auteur: Hannah Dusauchoit (Stibbe) Publicatiedatum: 03/11/2020 Op 3 november 2020 treedt de verruimde mogelijkheid tot bijstelling van de vergunningsvoorwaarden op vraag van de vergunninghouder of exploitant (nieuw artikel 82/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet) in werking. Een verzoek tot bijstelling van een omgevingsvergunning door de vergunninghouder of exploitant zal vanaf dan betrekking kunnen

2020-11-17T11:12:39+00:00 21 november 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Vlaanderen: verduidelijking aangaande hoofdfuncties in een gebouw in het kader van vergunningsplichtige functiewijzigingen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 20/10/2020 Op 18 mei 2020 werd in het Vlaams Parlement een schriftelijke vraag gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir, aangaande de mogelijkheid om meerdere hoofdfuncties in een gebouw te hebben en de daaraan gekoppelde vergunningsplicht; Deze vraag

2020-10-23T09:11:16+00:00 23 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |