>Voeg code toe voor de </head> tag.Odigo Advocaten

Prijsofferte tegen vaste, forfaitaire prijs: Kan de aannemer nadien de prijs nog aanpassen indien hij een optelfout heeft gemaakt? (Odigo Advocaten)

Auteur: Stefaan Desrumaux (Odigo Advocaten)Publicatiedatum: 21/06/2021 Iedereen heeft wel al eens een offerte ontvangen van een aannemer tegen een vaste, forfaitaire prijs. De offerte bevat vaak dan ook een gedetailleerde opsomming van diverse posten. Een akkoord komt tot stand tussen bouwheer en aannemer. Kan de aannemer nadien zijn prijs nog

2021-07-29T11:30:36+00:00 4 augustus 2021|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Functieclassificaties op basis van anciënniteit komen in het gedrang (Odigo Advocaten)

Auteur: Valerie Demasure (Odigo Advocaten)Publicatiedatum: 29/04/2021 De arbeidsrechtbank van Leuven heeft beslist dat de cao van 28 september 2009 toepasselijk op pc 218 (thans: pc 200) nietig is wegens indirecte discriminatie o.b.v. leeftijd. De rechtbank beslist dat ook het KB tot algemeenverbindendverklaring van de cao niet van toepassing is. Bijgevolg

2021-05-03T12:32:01+00:00 3 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: |

Evolutie in de aansprakelijkheid van de architect? (Odigo Advocaten)

Auteurs: Lissa Cloet en Xavier D'Hulst (Odigo Advocaten)Publicatiedatum: 28/04/2021 In de huidige tijdsgeest is een algemene evolutie aan de gang waarbij nauwer wordt toegekeken of partijen op passende wijze hun verplichtingen nakomen. In deze evolutie ontsnapt ook de architect niet aan zijn aansprakelijkheid. Waar de architect - zoals bij veel

2021-04-30T08:41:14+00:00 30 april 2021|Categories: Bouwrecht|Tags: , , , |

Vereniging van de Mede-Eigenaars als wanbetaler. Vordering in faillissement mogelijk? (Odigo Advocaten)

Auteur: Stefaan Desrumaux (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 19/11/2020 Het komt in de vastgoedpraktijk niet zelden voor dat de aannemer die bouwwerken aan de gemene delen van een appartementsgebouw heeft uitgevoerd, niet betaald wordt. De Vereniging van de Mede-Eigenaars, met wie u contracteerde, blijft in gebreke van betaling. De vraag stelt zich

Nieuw regeerakkoord brengt licht in de duisternis. Shift van 21% naar 6%: voor afbraak en heropbouw woningen (Odigo Advocaten)

Auteurs: Thomas Vuylsteke en Benjamin Demuynck (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 19/11/2020 De regering De Croo I heeft in haar 83 pagina's tellende regeerakkoord 1 zinnetje gewijd aan een niet onbelangrijk thema: "In het kader van sociaal woningbeleid zal het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en de heropbouw van gebouwen

2020-12-04T08:47:30+00:00 4 december 2020|Categories: Bouwrecht BTW en douane|Tags: , |

Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen: goede optie voor de verhuurder om een uithuiszetting te vermijden? (Odigo Advocaten)

Auteur: Stefaan Desrumaux (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 04/07/2020 Om het stijging van het aantal uithuiszettingen te vermijden, heeft de Vlaamse Overheid een Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen opgericht. Een systeem van een huurgarantiefonds bestaat al sinds 2013, maar kende weinig succes omwille van de vele formaliteiten. Bij Besluit van 3 mei

De nieuwe detacheringswet: sharpen your act (Odigo Advocaten)

Auteur: Kurt Devos (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 28/06/2020 Detachering werd in 2018 vernieuwd door de herziene Europese detacheringsrichtlijn 2018/957. De nieuwe richtlijn moest tegen 30 juli 2020 worden omgezet in nationale wetgeving. België doet dit met de wet van 12 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers die

2020-07-15T09:42:07+00:00 15 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Vermoeden van kostenvergoeding voor toeslagen die rechtstreeks verbonden zijn aan detachering (Odigo Advocaten)

Auteurs: Kurt Devos en Valerie Demasure (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 10/07/2020 Werkgevers die personeel naar een andere lidstaat detacheren moeten een aantal dwingende bepalingen tot minimale bescherming naleven die opgelegd zijn door de wetgeving van het land waar de detachering plaatsvindt. Toeslagen in verband met de detachering worden als onderdeel van

2020-07-15T09:46:51+00:00 12 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Nieuwe detacheringsregels voor reis-, maaltijd- en verblijfskosten (Odigo Advocaten)

Auteurs: Kurt Devos en Valerie Demasure (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 07/07/2020 Sommige cao's voorzien een toeslag of vergoeding voor reis-, maaltijd- en verblijfskosten voor werknemers die niet dagelijks naar huis kunnen terugkeren. De nieuwe detacheringswet verduidelijk dat de toeslagen of vergoedingen voor reis-, maaltijd- en verblijfskosten die in algemeen verbindend verklaarde

2020-07-15T09:44:50+00:00 9 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Bouwsector smeekt om hoogopgeleid personeel: multi-werkgeverschap als oplossing (Odigo Advocaten)

Auteur: Valerie Demasure en Kurt Devos (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 27/06/2019 De bouwsector is één van de belangrijkste sectoren in de Belgische economie. De sector kampt al lange tijd met een schreeuwend personeelstekort. Honderden vacatures raken niet of heel moeizaam ingevuld. De war for talent maakt het voor sommige kleine en middelgrote ondernemingen moeilijk om hoogopgeleide