>Voeg code toe voor de </head> tag.octrooi

Leave no stone unturned: de impact van Brexit op uw intellectuele eigendomsrechten (Van Havermaet)

Auteur: Imke Van Hecke (Van Havermaet)Publicatiedatum: 03/03/2021 Na jaren van zware onderhandelingen, is op 1 januari 2021 het nieuwe handels- en samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in werking getreden. Eén van de topics die hierin behandeld wordt, is het domein van de intellectuele eigendomsrechten. “Wat met

2021-03-06T12:10:12+00:00 7 maart 2021|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , , , |

Nieuwe technologie: bescherming van graphical user interfaces (Novagraaf)

Auteur: Casper Hemelrijk (Novagraaf) Publicatiedatum: 24/09/2019 Volgens inschattingen maken wereldwijd inmiddels drie miljard mensen gebruik van smartphones en andere mobiele apparaten. Voor ondernemingen in deze sector is het beschermen van applicaties van groot belang. Casper Hemelrijk belicht de verschillende mogelijkheden voor het beschermen van graphical user interfaces en adviseert over het creëren van een effectieve

2019-10-19T12:38:58+00:00 19 oktober 2019|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , , , , |

De Brexit-klok tikt verder, weet u al hoe laat het is voor uw intellectuele eigendomsrechten bij een ‘hard Brexit’? (K law)

Auteur: David Van Iseghem en Thomas Degraeve (K law) Publicatiedatum: 10/04/2019 Hoewel de Britse regering opnieuw uitstel kreeg van Europa, tikt de Brexit-klok intussen verder. Terwijl Theresa May vecht voor de Brexit-controle binnen de Britse regering, is de Europese Commissie van mening dat een ‘no deal’-Brexit steeds waarschijnlijker wordt. Heeft uw vennootschap

Wat is een uitvinding en wat kan er dus beschermd worden? Enkele interessante Belgische uitspraken (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 15/02/2019 Dit artikel is gebaseerd op het hoofdstuk ‘Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2014-2018’ geschreven door mr. Philippe De Jong, mr. Christophe Ronse en mr. Kirian Claeyé van Altius Advocaten voor het nr. 2018/8 van het tijdschrift TBH-RDC, documentatie van de studienamiddag ‘Evoluties in de

2019-02-15T13:08:54+00:00 15 februari 2019|Categories: Intellectuele rechten Privacy, IT & IP recht|Tags: |

Hoe laat u een app beschermen? (Belexa Advocaten)

Auteur: Jil Vandenbroucke (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: 17/10/2018 Het gebruik van apps is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen en is eigenlijk niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven, zowel privé als professioneel. Vaak hebben verschillende personen toegang tot deze apps vooraleer ze gelanceerd worden. Nochtans bevatten deze vaak vertrouwelijke informatie

Octrooigemachtigde : titel voortaan beschermd (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 20/07/2018 Het op 28 juni 2018 aangenomen wetsontwerp beoogt een omstandig regelgevend kader in te voeren voor de bescherming van de titel van octrooigemachtigde in België. Reden voor het regelgevend kader In de ons omringende landen Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is de titel van

2018-07-20T08:15:18+00:00 20 juli 2018|Categories: Intellectuele rechten Privacy, IT & IP recht|Tags: |

Uitvindingsoctrooien: nieuwe wetgeving op komst (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/11/2017 Op 6 november 2017 werd door de regering een wetsontwerp ingediend ‘houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien in verband met de implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht’. Met de nakende inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (“UPC-Overeenkomst”) ontbreken in de

2017-11-13T10:57:41+00:00 13 november 2017|Categories: Intellectuele rechten Privacy, IT & IP recht|Tags: , |

Update Unitair Octrooi: volgende stap in komst Unified Patent Court (Novagraaf)

De definitieve inwerkingtreding van het Unified Patent Court (UPC) in de lidstaten van de Europese Unie is in februari een stap dichterbij gekomen als gevolg van de ratificatie van de UPC-overeenkomst door Italië. Hiermee staat de teller van het aantal landen dat de UPC-overeenkomst heeft geratificeerd op twaalf, te weten:

2017-03-14T08:54:34+00:00 14 maart 2017|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , , , , |

Een nieuwe fiscale stimulans voor innovatie-inkomsten: de innovatie-aftrek (Monard Law)

Tot voor kort konden vennootschappen genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten. Met de wet van 9 februari 2017 tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten wordt deze fiscale stimulans vervangen door een stelsel van ‘vrijgestelde innovatie-inkomsten’. Hiermee wordt niet alleen het toepassingsgebied verruimd maar worden bedrijven ook aangespoord substantieel te

Vertaling van Europese octrooien niet langer nodig vanaf 1 januari 2017 (Marlex)

Vanaf 1 januari 2017 is het niet langer nodig om een Engels Europees octrooi te vertalen naar een van de officiële talen van België (Frans, Duits of Nederlands) opdat het geldig zou zijn in België. Dit kan een grote kostenbesparing betekenen. In onderstaande nieuwsbrief zetten we kort de impact van

2017-01-30T13:19:02+00:00 30 januari 2017|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , |