Nieuwe technologie: bescherming van graphical user interfaces (Novagraaf)

Auteur: Casper Hemelrijk (Novagraaf) Publicatiedatum: 24/09/2019 Volgens inschattingen maken wereldwijd inmiddels drie miljard mensen gebruik van smartphones en andere mobiele apparaten. Voor ondernemingen in deze sector is het beschermen van applicaties van groot belang. Casper Hemelrijk belicht de verschillende mogelijkheden voor het beschermen van graphical user interfaces en adviseert over het creëren van een effectieve strategie. Een graphical user interface – veelal…

Lees meer

Wat is een uitvinding en wat kan er dus beschermd worden? Enkele interessante Belgische uitspraken (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 15/02/2019 Dit artikel is gebaseerd op het hoofdstuk ‘Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2014-2018’ geschreven door mr. Philippe De Jong, mr. Christophe Ronse en mr. Kirian Claeyé van Altius Advocaten voor het nr. 2018/8 van het tijdschrift TBH-RDC, documentatie van de studienamiddag ‘Evoluties in de recente Belgische octrooi-rechtspraak 2014-2018’ ,…

Lees meer

Hoe laat u een app beschermen? (Belexa Advocaten)

Auteur: Jil Vandenbroucke (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: 17/10/2018 Het gebruik van apps is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen en is eigenlijk niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven, zowel privé als professioneel. Vaak hebben verschillende personen toegang tot deze apps vooraleer ze gelanceerd worden. Nochtans bevatten deze vaak vertrouwelijke informatie die u commerciële voorsprong geeft…

Lees meer

Octrooigemachtigde : titel voortaan beschermd (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 20/07/2018 Het op 28 juni 2018 aangenomen wetsontwerp beoogt een omstandig regelgevend kader in te voeren voor de bescherming van de titel van octrooigemachtigde in België. Reden voor het regelgevend kader In de ons omringende landen Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is de titel van respectievelijk “octrooigemachtigde”, “Patentanwalt”, “conseil en…

Lees meer

Uitvindingsoctrooien: nieuwe wetgeving op komst (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/11/2017 Op 6 november 2017 werd door de regering een wetsontwerp ingediend ‘houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien in verband met de implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht’. Met de nakende inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (“UPC-Overeenkomst”) ontbreken in de huidige Belgische wetgeving immers nog…

Lees meer