>Voeg code toe voor de </head> tag.Ockier Advocaten

Het Coronavirus en overmacht in de bouwsector (Ockier Advocaten)

Auteur: Laurence Vanhoucke (Ockier Advocaten) Publicatiedatum: 27/03/2020 Het Coronavirus of Covid-19 virus verspreidt zich zeer snel… Naast de vanzelfsprekende impact op de volksgezondheid, stellen we vast dat ook ondernemingen enorm veel moeilijkheden ondervinden. Op vandaag horen we verhalen van uitgestelde leveringen, stopgezette werken, opgezegde contracten, bovendien worden ook veel events

2020-04-01T08:41:54+00:00 6 april 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |

Advocaten mogen samenwerken met niet-advocaten maar… (Odigo Advocaten)

Auteur: Xavier D'Hulst (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 26/06/2019 Op 25 april 2019 keurde de Orde van Vlaamse Balies een nieuw reglement goed over de samenwerking onder advocaten en van advocaten met niet-advocaten. Dit reglement werd op 13 juni 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 13 september 2019.