>Voeg code toe voor de </head> tag.Ockier Advocaten

Advocaten mogen samenwerken met niet-advocaten maar… (Odigo Advocaten)

Auteur: Xavier D'Hulst (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 26/06/2019 Op 25 april 2019 keurde de Orde van Vlaamse Balies een nieuw reglement goed over de samenwerking onder advocaten en van advocaten met niet-advocaten. Dit reglement werd op 13 juni 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 13 september 2019.