>Voeg code toe voor de </head> tag.NV

De afschaffing van het principe “one share, one vote” of de kunst van het compromis (Deminor)

Auteur: Stéphanie Abiraad (Deminor) Publicatiedatum: 07/03/2019 Op 28 februari 2019 heeft het Parlement het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) goedgekeurd. Deze goedkeuring is het resultaat van een wetgevende – maar ook politieke – saga die enkele maanden heeft geduurd. De tekst, die herhaaldelijk door de Raad van State

2019-05-11T14:09:39+00:00 22 april 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , , , |

Souplesse en finesse van het nieuwe bestuursorgaan (Titeca Accountancy)

Auteur: Titeca Accountancy Publicatiedatum: 25/01/2019 Over de afschaffing van het kapitaalsbegrip is al veel inkt gevloeid, maar het nieuw vennootschapsrecht is ook vernieuwend op vlak van het bestuur. Het vereenvoudigt ook, want we spreken enkel nog van “bestuurder(s)”. Het bestuur in de besloten vennootschap De bv kan nog steeds bestuurd worden

Nieuwe vennootschapsrecht is er – onze selectie van nuttige artikelen voor de practicus – update 6/03/2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 01/03/2019 Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er is, zullen we op geregelde tijdstippen dit overzicht met een aantal voor de praktijk nuttige artikelen up-to-date houden. Lees hier alvast de goedgekeurde nieuwe wetgeving (28 februari 2019) Lees hier alvast de aankondiging van het ontwerp-KB Onze selectie van artikelen (sommige

Een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: 10 stappen voor een grote sprong voorwaarts (Eubelius)

Auteur: Eubelius Publicatiedatum: 28/02/2019 Op 28 februari 2019 heeft het Belgische parlement een belangrijke modernisering van het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht goedgekeurd. Het nieuwe wetboek wordt stapsgewijs van toepassing vanaf 1 mei 2019. Vereenvoudiging en flexibilisering van het vennootschaps- en verenigingsrecht zijn de leidende principes van het nieuwe Wetboek: gebruikers

2019-03-01T14:11:24+00:00 1 maart 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Nieuwigheden inzake bestuur onder het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (Grant Thornton)

Auteur: Tim Dausy (Grant Thornton) Publicatiedatum: 06/12/2018 De Minister van Justitie heeft werk willen maken van een modernisering van het vennootschaps- en verenigingsrecht. Dat vernam u intussen vast. Hiertoe zal een nieuw ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (afgekort WVV) worden ingevoerd, dat in de plaats zal treden van het bestaande Wetboek

2018-12-22T12:49:42+00:00 22 december 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op aandeelhoudersovereenkomsten (Bienstman-Decloedt Advocaten)

Auteur: Lore Huyghe (Bienstman-Decloedt Advocaten) Publicatiedatum: 16/10/2018 Inleiding De intrede van het nieuwe vennootschapsrecht komt steeds dichterbij. De visie van de wetgever is ambitieus: een moderner, eenvoudiger en meer flexibel vennootschapsrecht. De inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht staat gepland op 1 januari 2019. De vennootschappen of verenigingen die vanaf 1 januari

Wetboek van vennootschappen en verenigingen in laatste rechte lijn : tien belangrijke nieuwigheden (Eubelius)

Auteur: Carl Clottens en Steven Declercq (Eubelius) Publicatiedatum: 15/06/2018 Op 25 mei 2018 keurde de federale ministerraad het wetsontwerp van Minister van Justitie Koen Geens tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen in tweede lezing goed. De finale goedkeuring door het parlement wordt verwacht in de herfst van 2018.

2018-06-19T08:54:54+00:00 19 juni 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Zullen de bestuurders in een NV in de toekomst nog zomaar kunnen worden afgezet? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 02/05/2018 Mr. Elena Bachert licht toe. De huidige wettelijk regeling Een van de fundamentele principes in het vennootschapsrecht vandaag is dat bestuurders in een NV te allen tijde en zonder enige reden door de algemene vergadering kunnen worden afgezet. Men noemt dit principe de “ad nutum” afzetbaarheid

2018-05-02T11:40:38+00:00 2 mei 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Het ontslag van een bestuurder opgezegd… let op schijnzelfstandigheid (Odigo Advocaten)

Auteurs: Kurt Devos, Laurens Lodefier en Lore Rammeloo (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 25/03/2018 De arbeidsmarkt staat voor grote veranderingen. Globalisering, mobiliteit, nieuwe technologieën en organisatiestructuren hebben grote impact. Zelfstandig ondernemen en zelf beslissen over de manier waarop werk verricht moet worden is booming onder jongeren, millennials en generatie F. Jongeren hechten meer waarde aan de inhoud

De NV : welke wijzigingen zijn op til? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 12/02/2018 De huidige regels over de Naamloze vennootschap zouden behouden blijven, wijzigingen zijn vooral voorzien op het vlak van het bestuur. Volgende wijzigingen springen in het oog wat het bestuur betreft (onder meer om het afschaffen van de Comm.VA op te vangen): 1. Eenhoofdig bestuur wordt mogelijk

2018-02-12T10:08:47+00:00 12 februari 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: |