>Voeg code toe voor de </head> tag.niet-concurrentiebeding

Hoe loyaal is loyaal? Kan een bestuurder concurreren met de vennootschap, tijdens of na afloop van zijn mandaat? (M&A for professionals)

Auteur: Anneleen Steeno en Kim Van Herck (M&A for professionals)Publicatiedatum: 08/07/2021 Een bestuurder wordt verwacht “loyaal” te zijn ten aanzien van de vennootschap waarin hij het mandaat uitoefent. De loyauteitsplicht voor bestuurders[1] vloeit voort uit het algemene wettelijke principe van uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten. Er wordt aanvaard dat deze

Het Hof van Cassatie oordeelt: een niet-concurrentiebeding overleeft de ontbinding van een contract, principieel ook ten voordele van de wanpresterende partij – Cass. 26.02.2021 (Integra Advocaten)

Auteurs: Kristof Vanhove, Jeroen Stevens en Arthur Weyens (Integra Advocaten)Publicatiedatum: maart 2021 1. De postcontractuele werking van bedingen In een arrest van 23 oktober 2017 sprak het Hof van Cassatie zich al uit over de vraag of een clausule ook na een ontbinding van de overeenkomst nog (verder) uitwerking kan

Geldt voor een (ex-)bestuurder steeds een concurrentieverbod? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio)Publicatiedatum: 07/01/2021 U bent ondernemer. U staat, misschien samen met nog een aantal anderen, in voor het bestuur van de vennootschap. Alles gaat vlot, maar op een bepaald moment voelt het toch niet meer zo goed. U denkt “wat ik zelf doe, doe ik beter”. Geen verantwoording meer

2021-01-12T14:14:29+00:00 13 januari 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Afstand van het concurrentiebeding (Mploy)

Auteur: Steven Renette (Mploy)Publicatiedatum: 18/12/2020 Arbeidsrechtbank Brussel 5 oktober 2020: de “omgekeerde afstand” van het concurrentiebeding Een van de geldigheidsvoorwaarden van een concurrentiebeding bestaat er in dat het beding moet voorzien in de betaling van een compensatoire vergoeding tenzij de werkgever binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf het ogenblik

2020-12-18T12:22:08+00:00 20 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Afwijkende regeling bij een niet-concurrentiebeding voor internationale bedienden (Forum Advocaten)

Auteur: Thibault Van de Ryse en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 2/10/2020 In voorgaande blog werd het algemeen concurrentiebeding besproken, wat de algemene regeling inhoudt, welke voorwaarden eraan worden gesteld en wat er gebeurt indien het beding niet geldig is of niet wordt nageleefd. Maar wat indien u onderneming een internationaal activititeitsveld heeft? Kan

2020-10-30T11:37:19+00:00 30 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Concurrentie door ex-bestuurders (Stappers Advocaten)

Auteurs: Bert Gregoir en Sally Sel (Stappers Advocaten) Publiocatiedatum: 15/10/2020 Concurrentieverbod Het staat vast dat een vennootschap niet mag beconcurreerd worden door haar eigen bestuurders. Dit volgt uit de loyauteitsplicht van bestuurders. Zij mogen ook geen persoonlijk voordeel nastreven in de uitoefening van hun bestuursmandaat en mogen de kansen en informatie van

2020-10-16T07:21:34+00:00 16 oktober 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Concurrentiebeding laten opnemen in de arbeidsovereenkomst? Hier dient u rekening mee te houden (Forum Advocaten)

Auteurs: Thibault Van de Ryse en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 14/09/2020 Het is een gekende praktijk om als werkgever een (niet-)concurrentiebeding op te laten nemen in de arbeidsovereenkomsten met werknemers. Een werkgever wenst uiteraard te voorkomen dat het personeel, aan de hand van via de onderneming verkregen kennis en

2020-09-28T12:04:49+00:00 28 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Getrouwheid na de scheiding ? – verplichtingen van een ex-bestuurder (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens, Geert De Buyzer en Joost van Riel (Schoups) Publicatiedatum: 27/07/2020 Wie een vennootschap overneemt, dringt doorgaans aan op een niet-concurrentiebeding. De koper wil daarmee vermijden dat de vennootschap na de overname, af te rekenen krijgt met concurrentie van haar voormalige eigenaar(s). De positie van de koper zonder dergelijk beding

2020-08-05T15:08:57+00:00 10 augustus 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Niet-concurrentieverbintenis door bestuurder: Hof van Cassatie geeft heldere principes (Corporate Finance Lab)

Auteur: Corporate Finance Lab Publicatiedatum: 26/06/2020 Cass. 25 juni 2020, C.18.0144.N/1 Of een bestuurder tijdens en vooral na de beëindiging van haar bestuursmandaat een verplichting heeft om geen met de vennootschap concurrerende activiteit uit te oefenen, is een in de praktijk belangrijke en in de theorie bediscussieerde vraag. Zie onder

Concurrentie door ex-werknemers (Stappers Advocaten)

Auteurs: Pierrick De Deken en Bert Gregoir (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 29/04/2020 Crisis of niet: personeelsverloop is er altijd. Een aspect daarvan is de vraag of de ex-werknemer de ex-werkgever mag beconcurreren, en wat daar al dan niet aan kan gedaan worden. Vrijheid van ondernemen In ons land ingevoerd door het Decreet

2020-05-22T09:44:08+00:00 15 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |