>Voeg code toe voor de </head> tag.Monard Law

Goed nieuws voor de houders van een Beneluxmerk. Vanaf 1 juni 2018 krijgt u meer rechten en dit zonder extra te betalen (Monard Law)

Auteur: Stephane Criel (Monard Law) Publicatiedatum: 02/07/2018 Het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom ondergaat enkele ingrijpende wijzigingenwijzigingen. Een van de belangrijkste daarvan is de intrede van de nietigheidsprocedure bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom buiten de rechter om, en daaraan logischerwijze gekoppeld een uitbreiding van de bevoegdheden van het

2018-07-13T07:08:00+00:00 13 juli 2018|Categories: Intellectuele rechten Privacy, IT & IP recht|Tags: |

Soepeler bouwen dankzij de Codextrein 2017 : oude verkavelingsvoorschriften in sommige gevallen niet langer van toepassing (Monard Law)

Auteur: Sarah Jacobs (Monard Law) Publicatiedatum: 02/07/2018 Eén van de – naar eigen zeggen - “fundamentele wijzigingen” aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening , is dat de verkavelingsvoorschriften van 15 jaar of ouder niet langer bindend zijn voor nieuwe vergunningsaanvragen . Op die manier probeert de Vlaamse wetgever een antwoord te

Aanpassing van de opzeggingstermijnen voor kortstondige tewerkstellingen (Monard Law)

Auteur: Pieter-Jan Desmit (Monard Law) Publicatiedatum: 02/05/2018 Werkgevers moeten vanaf 1 mei 2018 nieuwe opzeggingstermijnen  respecteren wanneer ze een werknemer willen ontslaan die nog geen zes maanden in dienst is. De nieuwe wettelijke bepalingen hebben ook gevolgen voor de inhoud van de arbeidsreglementen. De wijzigingen werden op  30 maart 2018 in

2018-05-08T07:38:36+00:00 8 mei 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Kan u uw goederen terughalen bij niet-betaling? (Monard Law)

Auteur: Michiel Valkeners (Monard Law) Publicatiedatum: 30/04/2018 Een clausule van eigendomsvoorbehoud wordt als onmisbaar beschouwd in commerciële samenwerkingsovereenkomsten en wordt vaak opgenomen in algemene voorwaarden van leveranciers. Zodoende blijft men immers als verkoper eigenaar van de verkochte goederen tot op het ogenblik dat de volledige kooprijs van de goederen werd voldaan.

Let goed op de gele aanplakbiljetten, want voor u het weet, is het te laat! (Monard Law)

Auteur: Sarah Jacobs (Monard Law) Publicatiedatum: 28/02/2018 U zal het waarschijnlijk al gehoord hebben op het nieuws. De Codextrein 2017 heeft een zeer controversiële wijziging op de rails gezet m.b.t. het beroepsrecht tegen vergunningsbeslissingen. Wie tijdens het openbaar onderzoek-dat wordt bekend gemaakt via de gele aanplakbiljetten- geen bezwaar heeft ingediend, verzaakt

Online verkopen aan Chinese consumenten – enkele aandachtspunten (Monard Law)

Auteur: Caroline Cauffman (Monard Law) Publicatiedatum: 28/02/2018 In het verleden vond de handel tussen Europese landen en China vaak plaats op groothandelsniveau. Nieuwe technologieën veranderen dit. Online winkels zijn overal ter wereld toegankelijk en online platforms zoals Tmall en JD Worldwide bieden verkopers van over de hele wereld de mogelijkheid om

2018-03-07T10:14:40+00:00 7 maart 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , , |

Sorry, onze webshop is niet toegankelijk vanuit België, of toch? (Monard Law)

Auteurs: Kristof Zadora en Jill Leen (Monard Law) Publicatiedatum: 28/02/2018 Online winkelen is zoals laveren in één grote winkelstraat: iedereen kijkt, vergelijkt en er is voor ieder wat wils. En dat allemaal vanuit je luie zetel. Toch kan de pret weleens bedorven worden omdat je onlineaankoop wordt geblokkeerd of geweigerd

Hoeveel vrijheid geeft Europa aan lokale besturen bij het definiëren van winkelzones? (Monard Law)

Auteur: Thomas Christiaens en Wouter Moonen (Monard Law) Publicatiedatum: 21/02/2018 Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in een arrest van 30 januari 2018 geoordeeld dat de Europese Dienstenrichtlijn van toepassing is op een lokaal bestemmingsplan dat voorschriften voor kleinhandel vastlegt. Een bestemmingsplan van een stad of een gemeente waardoor

2018-03-01T08:39:52+00:00 1 maart 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , |

Kan een overeenkomst die op enig moment nietig was wegens strijdigheid met het kartelverbod herleven? (Monard Law)

Auteur: Caroline Cauffman (Monard Law) Publicatiedatum: 31/01/2018 Wanneer een rechtbank een overeenkomst nietig verklaart omdat regels van contractenrecht geschonden zijn (bijvoorbeeld omdat de overeenkomst is gesloten onder invloed van dwaling of bedrog), dan wordt die overeenkomst geacht nooit te hebben bestaan. Ze is nooit geldig geweest en ze zal nooit geldig

RPM in België gebombardeerd tot ‘het nieuwe kartel’ voor ondernemingen. Wat is RPM eigenlijk? (Monard Law)

Auteur: Tine Bogaerts (Monard Law) Publicatiedatum: 07/02/2018 Wist u dat de Belgische Mededingingsautoriteit haar focus aan het verleggen is?  Wat minder tijd, aandacht en middelen voor het opsporen en bestraffen van kartels,  wat meer tijd voor die andere zwarte duivel genaamd “RPM” (resale price maintenance of verticale prijsbinding)?  De eerste monsterboete