>Voeg code toe voor de </head> tag.Modo Advocaten

Naar een meer duurzame koopregeling voor consumptiegoederen? (Modo Advocaten)

Auteur: Régine Feltkamp i.s.m. O. Claeys (Modo Advocaten) Publicatiedatum: februari 2020 Op 5 november 2019 werd een Wetsvoorstel houdende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen ingediend. Het wetsvoorstel beoogt het consumentenkooprecht duurzamer te maken door de mogelijkheid op te nemen om de verplichte levensduur van consumptiegoederen te verhogen. Het

2020-03-17T13:43:39+00:00 20 maart 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

De nieuwe Vlaamse studentenhuur-overeenkomst (Modo Advocaten)

Auteurs: Dominique Walravens en Sophie De Krock (Modo Advocaten) Publicatiedatum: mei 2019 Op kot – Studentenhuurovereenkomst – Recht op overdracht/onderhuur van de overeenkomst bij Erasmus of stage - All-in huurprijs – Specifieke waarborgregeling – Verbod op stilzwijgende verlenging - (Kosteloze) opzegmogelijkheden Het federale huurrecht kent en kende geen specifieke wettelijke regeling voor huisvestiging bij

Wet KMO financiering aangepast (Modo Advocaten)

Auteurs: Régine Feltkamp en Gerrit Hendrikx (Modo Advocaten) Publicatiedatum: maart 2018 Door de wet van 21 december 2017 werd de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor klein en middelgrote ondernemingen (Wet KMO Financiering) aangepast. De wijzigingen gelden voor de kredietovereenkomsten die worden gesloten vanaf 8 januari 2018. Ter herinnering, de Wet

Digitale consumptie & bescherming van de consument (Modo Advocaten)

Auteurs: Régine Feltkamp en Joeri Danhieux (Modo Advocaten) Publicatiedatum: oktober 2017 Digitale inhoud, het nieuwe consumptiegoed Met een steeds grotere snelheid evolueren we naar een digitale consumptiemaatschappij waar digitale inhoud tastbare goederen vervangt. Digitale inhoud verwijst in de omgangstaal zowel naar digitale goederen als naar digitale diensten. Digitale goederen zijn goederen die enkel in

Gerechtelijke invordering van een onbetwiste commerciële schuldvordering maakt geen fout uit (Modo Advocaten)

Auteurs: Régine Feltkamp en Gerrit Hendrikx (Modo Advocaten) Publicatiedatum: november 2017 Buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering van geldschulden Met de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie werd, in de artikelen 1394/20 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek, een nieuwe procedure in het Belgisch recht geïntroduceerd