>Voeg code toe voor de </head> tag.minderjarige

Kan een minderjarige onderworpen worden aan een ‘leugendetectortest’? (Desdalex Advocaten)

Auteur: Desdalex AdvocatenPublicatiedatum: januari 2021 Bij de Wet van 4 februari 2020 werd de polygraaftest, ook wel de ‘leugendetectortest’ genoemd, ingeschreven onder artikel 112duodecies van het Wetboek van Strafvordering. In het wetsartikel werden een aantal basisprincipes vastgelegd omtrent het gebruik van een polygraaftest als bewijsmiddel in strafzaken, zodat er sindsdien toch

2021-01-12T15:52:33+00:00 14 januari 2021|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Minderjarigen ondervragen zonder advocaat: Orde van Vlaamse Balies vraagt College van procureurs-generaals de volgens haar onwettige richtlijn onmiddellijk in te trekken (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 28/08/2017 De Orde van Vlaamse Balies vroeg het College van procureurs-generaal op 9 augustus 2017 de nieuwe richtlijn die de politiediensten sinds kort moeten volgen in te trekken, gezien die richtlijn voorziet dat minderjarigen die opgeroepen worden voor een politieverhoor daarbij niet meer altijd worden bijgestaan door

2017-10-01T18:20:00+00:00 28 augustus 2017|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Mag uw kind een testament opmaken? (Pauwels Advocaten)

Een minderjarige is in principe handelingsonbekwaam: minderjarigen hebben weliswaar alle rechten en plichten die een volwassene ook heeft, maar zullen deze niet zelfstandig kunnen uitoefenen.  Zij dienen te worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger. Deze handelingsonbekwaamheid is algemeen: ze geldt voor alle rechtshandelingen, tenzij de wet of een rechtsgewoonte een