>Voeg code toe voor de </head> tag.MER

Rundveehouderijen worden als intensieve veeteelt beschouwd. Let op voor de implicaties op het vlak van de MER-screening (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 19/02/2021 Sinds deze maand (februari 2021) worden alle rundveebedrijven aanzien als m.e.r.-plichtig volgens rubriek 1e van bijlage III van het Project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004. Alzo staat te lezen in de aangepaste interpretatieve handleiding van het departement Omgeving: "Alle ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) voor varkens-, pluimvee-,

Niet elke stedenbouwkundige verordening is plan-MER of plan-m.e.r.-screeningsplichtig (Publius)

Auteur: Leandra Decuyper (Publius)Publicatiedatum: 08/02/2021 Dit bevestigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen in haar recent arrest nr. RvVb-A-2021-0553 van 21 januari 2021.  In de zaak werd een wettigheidsexceptie opgeworpen tegen de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake meergezinswoningen van de stad Aalst. Verzoekende partij betoogde dat de stedenbouwkundige verordening, die de weigeringsgrond vormde voor

2021-02-09T16:27:40+00:00 10 februari 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Privacy Omgevingsloket – Maximale openbaarheid van bestuur (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 29/05/2020 De inhoud van aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt sinds kort door de Vlaamse Overheid gepubliceerd op het publieke omgevingsloket. De overheid wil hiermee haar dienstverlening optimaliseren door de bereikbaarheid van informatie voor een grote groep burgers te verhogen. Het Bestuursdecreet geeft nl. iedere burger het

2020-06-05T07:47:22+00:00 5 juni 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Eenvoudige(re) procedure tot aanpassing gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften (Schoups)

Auteur: Kristof Hectors (Schoups) Publicatiedatum: 05/03/2019 Op 7 maart 2019 treedt het artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) in werking. Dit nieuwe artikel laat de gemeente toe om stedenbouwkundige voorschriften die de verdichting van de bebouwde ruimte in de weg staan eenvoudiger te herzien of op te heffen.

Kennisgeving opmaak plan-MER watergevoelige Open Ruimtegebieden (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 27/07/2018 Ligt uw perceel in watergevoelig Open Ruimtegebied? In de Codextrein die op 1 januari 2018 in werking trad, werd aangekondigd dat in Vlaanderen Watergevoelige Open Ruimtegebieden zouden worden aangeduid. Dergelijke gebieden zouden in de toekomst worden aangewend in functie van waterbeheersing. De aanduiding heeft aanzienlijke

2018-08-02T10:29:11+00:00 2 augustus 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , |

Boskaart en betonstop : wat brengt de zomer? (Stibbe)

Auteur: Pieter Vandenheede (Stibbe) Publicatiedatum: 20/06/2018 Op een zucht van het zomerreces heeft de Vlaamse Minister van Omgeving toch nog een aantal stevige dossiers op haar bureau. Behalve de felbesproken boskaart en het aan de betonstop gelinkte instrumentendecreet, is het ook uitkijken naar een reactie op een aantal uitspraken van het Hof van

Stedenbouwkundige verordeningen vallen ook onder de plan-MER-richtlijn (Publius)

Auteur: Merlijn De Rechter (Publius) Publicatiedatum: 08/06/2018 In een arrest van het Hof van Justitie van 7 juni 2018 (nr. C-671/16) staat het volgende te lezen aangaande een Brusselse Stedenbouwkundige Verordening: "Uit de lezing van de bestreden verordening volgt dat zij met name voorschriften bevat met betrekking tot de inrichting van zones

2018-06-13T07:39:38+00:00 13 juni 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , |

Wat is een “plan of programma” in de zin van de plan-MER-richtlijn? De rechtsgrond van een vergunning (Stibbe)

Auteur: Guan Schaiko (Stibbe) Publicatiedatum: 05/04/2018 Voor het Jaarboek 2017 TeRecht van uitgeverij Larcier gaan Guan Schaiko en Stefanie François dieper in op het begrip "plannen en programma's" in de zin van de plan-MER-richtlijn. Zij onderzoeken op systematische wijze de voorbereidende werkzaamheden van de plan-MER-richtlijn, om vervolgens de rechtspraak van het Hof

2018-04-13T09:48:24+00:00 13 april 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , , |