>Voeg code toe voor de </head> tag.meerwaardebelasting

De belastingheffing op meerwaarden gerealiseerd op buitenlands onroerend goed (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 16/03/2020 Het Hof van Beroep van Antwerpen oordeelde op 22 oktober 2019 dat geen toepassing kon worden gemaakt van het progressievoorbehoud zoals vervat in artikel 155 WIB “in de mate dat deze maatregel verder gaat dan hetgeen gesteld wordt in artikel 23, §1 DBV”. Hiermee stelt

Opgelet bij (te) snelle verkoop vastgoed (Delboo Advocaten)

Auteur: Delboo Advocaten Publicatiedatum: 22/02/2018 Wie een gebouw binnen de vijf jaar na de aankoop (of oprichting) opnieuw verkoopt, wordt belast op de meerwaarde die hij hierbij realiseert. Het Hof van Cassatie heeft recent geoordeeld dat een aanzienlijk hoger belastingtarief kan worden toegepast indien er sprake is van speculatie. Feitelijke

2018-02-27T11:06:40+00:00 27 februari 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , , |

Meerwaarden op bitcoins : steeds belastbaar? (Mythra Advocaten)

Auteur: Mythra Advocaten Publicatiedatum: 26/01/2018 De rulingdienst heeft zich voor het eerst uitgesproken over het belastingregime van meerwaarden op bitcoins (ruling nr. 2017.852, 5 december 2017) en komt in het concrete geval tot het besluit dat de meerwaarden niet belastbaar zijn als beroepsinkomsten. De dienst voegt daar wel aan toe

Hervorming vennootschapsbelasting : wat verandert er op 1 januari 2018? (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 15/01/2018 In het laatste Staatsblad van 2017 is op de valreep nog de wet verschenen die de vennootschapsbelasting hervormt. Van de 36 pagina’s maatregelen treden de meeste pas in 2020 in werking. Maar ook in 2018 verandert er al heel wat. Hieronder

Verscherping Belgisch regime vrijstelling van meerwaarde op aandelen (KPMG)

Auteur: Thomas Zwaenepoel (KPMG) Publicatiedatum: 02/01/2018 De hervorming vennootschapsbelasting, die nog steeds verwacht wordt (voor het grootste deel van de aangekondigde wijzigingen) in werking te treden voor de boekjaren die starten vanaf 1 januari 2018 (aanslagjaar 2019), zal voor vennootschappen betekenen dat de voorwaarden om te kunnen genieten van de

De beleggingsvennootschappen na de hervorming van de vennootschapsbelasting (EY)

Auteurs: Kristof Verhoeven en Ruben Keulemans (EY) Publicatiedatum: 22/12/2017 De Belgische wetgeving geeft vennootschappen die dividenden ontvangen onder bepaalde voorwaarden recht op een aftrek van 95% van het ontvangen dividend (de zogenaamde DBI-aftrek). Zoals besproken in onze vorige nieuwsbrief, wordt dergelijke aftrek voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2018 opgetrokken tot

Versterking van het Belgische holdingregime vanaf 2018 (Bloom Law)

Auteur: Denis-Emmanuel Philippe (Bloom Law) Publicatiedatum: 22/12/2017 Het fiscaal stelsel van de Belgische holdings zal vanaf volgend jaar grondige wijzigingen ondergaan. Het is dus hoogtijd om één en ander toe te lichten. Tot 2012 was ons holdingregime concurrentieel, ten opzicht van bijvoorbeeld Nederland en Luxemburg. Eén van de voornaamste en unieke troeven

2017-12-30T11:18:10+00:00 30 december 2017|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Belgische exitheffing: voortaan keuze tussen onmiddellijke of gespreide betaling (Imposto Advocaten)

Bij de ‘exit van activa’ vanuit België naar het buitenland dreigt de Belgische Staat haar belastingaanspraak op de in België gegenereerde maar nog niet-verwezenlijkte meerwaarden met betrekking tot deze activa te verliezen. Het stelsel van de exitheffingen vrijwaart de belastingaanspraken van de Belgische Staat ten aanzien van deze latente meerwaarden.

2017-05-02T09:49:37+00:00 2 mei 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Gespreide belasting van (onroerende) meerwaarden: u weet niet meer waar u aan begint (Spartax)

De aanleiding van deze nieuwsbrief is een hyperinteressante ruling in verband met erfpacht and lease back (voorafgaande beslissing 2016.138 van 19 april 2016). Techneuten met een neus voor leasing zullen meteen watertanden bij deze ruling. Mensen die minder met leasing te maken krijgen zullen zich op het eerste gezicht slechts

2017-01-30T12:32:31+00:00 30 januari 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , , |

De kromme wiskunde van de meerwaardebelasting op aandelen (Spartax)

In het brandpunt van deze nieuwsbrief staat de commotie rond vermeende behoefte om een meerwaardebelasting op (privaat aangehouden) aandelen te voorzien (daar waar dit op vandaag in regel belastingvrij is). Net als bij een vorige nieuwsbrief omtrent de afschaffing van de fiscale step-up bij de interne meerwaarde, is het hier

2017-01-13T11:37:08+00:00 13 januari 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , |