>Voeg code toe voor de </head> tag.mededinging

Priorities of the Belgian Competition Authority for 2021 (CMS)

Author: Annabelle Lepièce (CMS)Publication date: 17/03/2021 On 10 March 2021, the Belgian Competition Authority issued its annual communication setting out its policy priorities for the current year. This publication, which has existed since 2014, explains how the Authority selects its formal investigations and describes its strategic and sectoral priorities for

2021-03-24T08:41:41+00:00 24 maart 2021|Categories: Mededingingsrecht en antitrust|Tags: , , |

Het verbod op misbruik van economische afhankelijkheid (Stappers Advocaten)

Auteur: Hanne Weemaes (Stappers Advocaten)Publicatiedatum: 09/12/2020 Een belangrijke vernieuwing in het Belgische mededingingsrecht is de invoering van artikel IV.2/1 in het Wetboek Economisch Recht (WER) door de Wet van 4 april 2019. Dankzij dit artikel is het voor ondernemingen niet langer toegestaan om misbruik te maken van de positie van economische afhankelijkheid

2020-12-14T12:17:36+00:00 14 december 2020|Categories: Mededingingsrecht en antitrust|Tags: , , |

Mededingingsprocedures: wetsvoorstel tot verfijning ingediend op 27 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 08/03/2019 Met de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV “Bescherming van de mededinging” en van boek V “De mededinging en de prijsevoluties” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en

Mededingingsrecht : ook hier wijzigingen op komst! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 23/11/2018 De ministerraad heeft op 16 november 2018 op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goedgekeurd dat wijzigingen aanbrengt aan verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht op het vlak van mededingingsrecht. Het persbericht van de Ministerraad verduidelijkt. Reden van de

Is een schadevordering mogelijk tegen inbreukplegers op het mededingingsrecht? (Peeters Advocaten)

Met de invoering van de wet van 6 juni 2017 wordt het gemakkelijker voor slachtoffers van inbreuken op het mededingingsrecht om een schadevergoeding te vorderen. De wet van 6 juni 2017 zorgt ervoor dat elke onderneming, consument of vereniging van consumenten, die schade heeft geleden ten gevolge van inbreuken op het mededingingsrecht, een

Bescherming van de Mededinging. Restrictieve mededingingspraktijken (Larcier)

Uittreksel Duiding Mededinging Larcier 2016 - De afwegingsvoorwaarden van artikel 101, lid 3 VWEU zijn ten gronde dezelfde als die van het EEG-Verdrag, en worden meestal gepresenteerd als de twee positieve en twee negatieve voorwaarden: a) de samenwerking draagt bij tot de verbetering van de productie, distributie, dan wel tot de

2016-12-09T09:37:13+00:00 9 december 2016|Categories: Mededingingsrecht en antitrust|Tags: , , |

Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft een onderzoek tegen Immoweb stopgezet gelet op verbintenissen aangeboden door Immoweb (Persbericht Belgische Mededingingsautoriteit)

Op 30 januari 2015 opende het Auditoraat een ambtshalve onderzoek tegen Immoweb, het bedrijf achter de website www.immoweb.be, de populairste vastgoedsite in België. Het onderzoek had betrekking op zogenaamde Most Favoured Nation-clausules (verder “MFN-clausules”; ook gekend onder de naam “Most Favoured Customer”-clausules) in overeenkomsten tussen Immoweb en ontwikkelaars van software

2016-12-07T11:05:14+00:00 7 december 2016|Categories: Informaticarecht Mededingingsrecht en antitrust|Tags: , |