>Voeg code toe voor de </head> tag.Marlex Advocaten

De milieustakingsvordering: afwachten betekent niet noodzakelijk stilzitten (Marlex)

Auteur: Gregory Vermaercke en Els De Rammelaere (Marlex) Publicatiedatum: 11/05/2020 Naar aanleiding van een eerdere bijdrage hebben wij reeds gewezen op de mogelijkheid voor inwoners om op te treden namens een gemeente, hetgeen voornamelijke toegepast wordt in het kader van (potentiële) milieu-inbreuken. In een recent arrest van 6 maart 2020

2020-05-13T09:49:20+00:00 14 mei 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |

Het WVV: de fiscale impact (Marlex Advocaten)

Auteurs: Elke Malfait en Tom Bostoen (Marlex Advocaten) Publicatiedatum: 10/02/2020 De invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft een grote impact gehad op het Belgisch vennootschapsrecht. De fiscale wetgeving verwees in heel wat bepalingen naar het oude Wetboek van Vennootschappen. Teneinde mogelijke discrepanties te vermijden, diende het