>Voeg code toe voor de </head> tag.Marlex Advocaten

Hof van Cassatie werpt licht op buitengerechtelijke vervanging van de aannemer: urgentie blijkt niet vereist (Marlex)

Auteur: Guillaume Calus (Marlex Advocaten) Publicatiedatum: 20/08/2020 In een recent arrest van 18 juni 2020 bevestigt het Hof van Cassatie de mogelijkheid om een wanpresterende contractpartij buitengerechtelijk te vervangen. Het Hof lijkt in dit arrest een vrij ruime invulling te hanteren van de toepassingsvoorwaarden. Feiten Een gerechtsdeskundige had gebreken in

2020-09-01T11:54:17+00:00 4 september 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |

De milieustakingsvordering: afwachten betekent niet noodzakelijk stilzitten (Marlex)

Auteur: Gregory Vermaercke en Els De Rammelaere (Marlex) Publicatiedatum: 11/05/2020 Naar aanleiding van een eerdere bijdrage hebben wij reeds gewezen op de mogelijkheid voor inwoners om op te treden namens een gemeente, hetgeen voornamelijke toegepast wordt in het kader van (potentiële) milieu-inbreuken. In een recent arrest van 6 maart 2020

2020-05-13T09:49:20+00:00 14 mei 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |

Het WVV: de fiscale impact (Marlex Advocaten)

Auteurs: Elke Malfait en Tom Bostoen (Marlex Advocaten) Publicatiedatum: 10/02/2020 De invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft een grote impact gehad op het Belgisch vennootschapsrecht. De fiscale wetgeving verwees in heel wat bepalingen naar het oude Wetboek van Vennootschappen. Teneinde mogelijke discrepanties te vermijden, diende het