>Voeg code toe voor de </head> tag.maatschap

Tijdelijke handelsvennootschap wordt tijdelijke maatschap: impact voor de schuldeiser?! (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: maart 2019 Ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verdwijnt vanaf 1 mei 2019 de tijdelijke handelsvennootschap en wordt deze vervangen door de tijdelijke maatschap. De vraag stelt zich of deze wijziging een impact heeft op schuldeisers van de tijdelijke maatschap. Oude regeling.

Wanneer zijn maten verplicht zich in te schrijven in de KBO? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 14/06/2019 Kort antwoord: nooit voor de activiteit van de maatschap Eén van de nieuwigheden van de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht, was dat ook maatschappen inschrijvingsplichtig werden. Maatschappen zijn immers een “organisatie zonder rechtspersoonlijk” in de zin van art.

2019-06-22T10:07:34+00:00 22 juni 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Een stille maatschap: de georganiseerde afwezigheid van publiciteit en tóch een afgescheiden vermogen? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 16/05/2019 “Over de schutting” | Oratie gehouden op 1 april 2019 te Leiden ter gelegenheid van de TPR Wisselleerstoel (4) Vermogenssplitsing d.m.v. beperkte aansprakelijkheid en vermogensafscheiding komt met evidente nadelen en gevaren (hier). Gelukkig bestaat rond de vennootschap en de rechtspersoon een reeks juridische

2019-05-21T13:48:51+00:00 21 mei 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Zorgvolmacht uitgebreid naar persoon en maatschap (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 20/05/2019 In een eerdere bijdrage kwamen de basisprincipes van de zorgvolmacht reeds aan bod. Zoals het een goeie wetgever betaamd, schaaft men echter regelmatig het toepassingsgebied bij. aternio biedt u graag een overzicht van enkele recente wijzigen, die niet onopgemerkt mogen blijven. Persoonsgebonden uitbreiding van het toepassingsgebied De

2019-05-21T12:48:34+00:00 21 mei 2019|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , , |

De tijdelijke handelsvennootschap verdwijnt op 1 mei 2019: impact op de bouwsector? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/03/2019 Vanaf 1 mei 2019 wordt het aantal vennootschapsvormen drastisch verminderd en verdwijnt ook de tijdelijke handelsvennootschap of THV. De THV als vehikel bij bouwwerken Die vennootschapsvorm kwam nochtans vaak voor bij aanneming van bouwwerken, denk maar aan de talrijke aanplakbiljetten in het Vlaamse landschap bij meestal

2019-05-16T15:48:52+00:00 13 maart 2019|Categories: Bouwrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Ontbinding burgerlijke maatschappen, oprichting van een nieuwe burgerlijke maatschap en schenking van de delen. Voorafgaande beslissing Vlabel, gepubliceerd in juni 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 23/02/2019 De aanvraag De heer X wenst de schenkingen aan zijn echtgenote Y te herroepen, omdat deze laatste hetgeen zij geschonken heeft aan haar dochter zelf geschonken heeft gekregen van haar echtgenoot en laatstgenoemde schenkingen als schenking tussen echtgenoten op basis van artikel 1096 BW strikt genomen

2019-02-23T11:27:50+00:00 23 februari 2019|Categories: Fiscaal recht Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , |

Onbekwame vennoten van de maatschap: wijziging statuten aangewezen vanaf 1 maart 2019? (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt, Eveline Van De Gejuchte en Stéphanie Berghman (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 08/02/2019 De hervormingen en nodige bijsturingen (o.a. ingevolge de visie van de Vlaamse Belastingdienst) omtrent de voormalige ‘burgerlijke’ maatschap waren de afgelopen periode bijzonder talrijk. Zelfs de naam van het alom gekende controlevehikel werd overboord gegooid. Van een ‘burgerlijke’ maatschap

Voorlopige bewindvoerder in een burgerlijke maatschap (Delboo)

Auteur: Mark Delboo (Delboo) Publicatiedatum: november 2018 In een arrest van 5 september 2018 heeft het hof van beroep te Gent bevestigd dat de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder, net zoals in andere vennootschappen, ook in een burgerlijke maatschap uitzonderlijk mogelijk is. De statutaire zaakvoerder in de burgerlijke maatschap De burgerlijke

2018-11-29T11:05:53+00:00 30 november 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Nieuwe verplichtingen voor maatschap vanaf 1 november 2018 (Alaska)

Auteur: Dirk van Collie (Alaska) Publicatiedatum: 18/10/2018 Door de hervorming van het vennootschapsrecht, moet een maatschap binnenkort beantwoorden aan een aantal wettelijke verplichtingen, zoals inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en het naleven van boekhoudkundige verplichtingen. Ook nieuw is de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten. Vanaf 1 november 2018 zal

2018-10-24T10:21:24+00:00 24 oktober 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |