>Voeg code toe voor de </head> tag.maatschap

Onbekwame vennoten van de maatschap: wijziging statuten aangewezen vanaf 1 maart 2019? (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt, Eveline Van De Gejuchte en Stéphanie Berghman (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 08/02/2019 De hervormingen en nodige bijsturingen (o.a. ingevolge de visie van de Vlaamse Belastingdienst) omtrent de voormalige ‘burgerlijke’ maatschap waren de afgelopen periode bijzonder talrijk. Zelfs de naam van het alom gekende controlevehikel werd overboord gegooid. Van een ‘burgerlijke’ maatschap

Voorlopige bewindvoerder in een burgerlijke maatschap (Delboo)

Auteur: Mark Delboo (Delboo) Publicatiedatum: november 2018 In een arrest van 5 september 2018 heeft het hof van beroep te Gent bevestigd dat de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder, net zoals in andere vennootschappen, ook in een burgerlijke maatschap uitzonderlijk mogelijk is. De statutaire zaakvoerder in de burgerlijke maatschap De burgerlijke

2018-11-29T11:05:53+00:00 30 november 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Nieuwe verplichtingen voor maatschap vanaf 1 november 2018 (Alaska)

Auteur: Dirk van Collie (Alaska) Publicatiedatum: 18/10/2018 Door de hervorming van het vennootschapsrecht, moet een maatschap binnenkort beantwoorden aan een aantal wettelijke verplichtingen, zoals inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en het naleven van boekhoudkundige verplichtingen. Ook nieuw is de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten. Vanaf 1 november 2018 zal

2018-10-24T10:21:24+00:00 24 oktober 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

5 nieuwigheden over de maatschap in het kader van vermogensplanning (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 24/09/2018 De maatschap zonder rechtspersoonlijkheid met een burgerrechtelijk doel (voorheen de burgerlijke vennootschap) wordt sinds jaar en dag gebruikt in het kader van vermogensplanning. Door het veelvuldig gebruik van de maatschap is deze rechtsvorm in het vizier van de federale overheid gekomen en

De minderjarige maat in een burgerlijke maatschap. De noodzaak van machtiging van de vrederechter (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 02/07/2018 DE NOODZAAK VAN MACHTIGING VAN DE VREDERECHTER WAT WIJZIGT ER DOOR DE HERVORMING VAN HET ONDERNEMINGSRECHT?  I. De burgerlijke maatschap is een vennootschap met statuten, niet louter een onverdeeldheid en een volmacht van deelgenoten aan een lasthebber (zaakvoerder). Wat betekent dit concreet voor een minderjarige

2018-07-09T15:52:51+00:00 9 juli 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

De vereffening van de maatschap in W.Venn en ontwerp-WVV : over de gevaren van recyclage (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 25/06/2018 Lees maar, er staat niet wat er staat (Nijhoff) De vereffening van de maatschap wordt door het W.Venn. laconiek geregeld in art. 55: “De regels betreffende de verdeling van de nalatenschappen, de vorm van die verdeling en de verplichtingen die daaruit tussen de

2018-07-05T11:23:16+00:00 5 juli 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

De maatschap : de reeds goedgekeurde wijzigingen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 22/06/2018 Inschrijvingsplicht, boekhoudplicht, hoofdelijkheid, bestuursaansprakelijkheid en procesbevoegdheid Een vorige post raakte kort de wijzigingen aan in het ontwerp-WVV voor de maatschap. Belangrijk; maar dit mag niet doen vergeten dat er al een hele reeks wijzigingen voor de maatschap werden goedgekeurd bij de invoering van boek XX (inwerkingtreding

2018-06-26T06:58:06+00:00 26 juni 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Raad van State opent de kaasroute opnieuw (Eubelius)

Auteurs: Wouter Claes en Kelly Moens (Eubelius) Publicatiedatum: 18/06/2018 Op 12 juni 2018 heeft de Raad van State een fel betwist standpunt van de Vlaamse Belastingdienst ("Vlabel") inzake de gesplitste aankoop en de gesplitste inschrijving vernietigd (standpunt nr. 15004). Hierdoor is de weg weer vrij om via een Nederlandse notaris –

De Vlaamse Belastingdienst wordt teruggefloten door de Raad van State (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 14/06/2018 Ingevolge een standpunt van de Vlaamse Belastingdienst moest sedert 1 juni 2016 elke schenking van effecten of geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik onderworpen worden aan de (Vlaamse) schenkbelasting. Werd de schenking van deze goederen met voorbehoud van vruchtgebruik niet geregistreerd, en werd er dus geen

Maatschap of STAK : houd de touwtjes in handen bij een overdracht (Tiberghien)

Auteurs: Alain Van Geel, Romina Abiuso en Emilie Van Goidsenhoven (Tiberghien) Publicatiedatum: 11/06/2018 Bent u bang om de controle over uw bedrijf of de ermee samengaande inkomsten te verliezen bij de overdracht van het familiale vennootschapsvermogen tijdens uw leven? Dan kunnen de Belgische maatschap of de Nederlandse Stichting Administratiekantoor (STAK) uitkomst bieden. Waarover gaat het

2018-06-13T07:48:04+00:00 13 juni 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |