>Voeg code toe voor de </head> tag.luchtkwaliteit

HvJ: nationale rechter dient toe te zien op de naleving van de verplichtingen inzake luchtkwaliteit (Stibbe)

Auteur: Guan Schaiko (Stibbe) Publicatiedatum: 01/07/2019 Bij arrest van 25 juni 2019 (C-723/17) deed het Hof van Justitie uitspraak over enkele prejudiciële vragen, voorgelegd door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, over de toepassing van de Europese Luchtkwaliteitsrichtlijn (2008/50/EG). Het Hof kent in zijn arrest de nationale rechter een belangrijke taak toe bij

2019-07-12T09:00:57+00:00 16 juli 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , |