>Voeg code toe voor de </head> tag.loonnorm

Loonnorm 2019-2020: maximaal beschikbare marge gekend (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Isabel Plets en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 22/01/2019 De loonnorm is een percentage dat de maximale verhoging van de loonkost over een periode van twee jaar weergeeft, vastgesteld in functie van de verhoging van de loonkost in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Door de verhoging van de loonkost te beperken, streeft men ernaar

2019-01-24T08:26:10+00:00 24 januari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Opgepast voor de nieuwe en beter afdwingbare loonnorm 2017-2018 (Sherpa Law)

De aangepaste loonnormwet voor de periode 2017 tot en met einde 2018 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2017. Eén van de nieuwe bepalingen uit deze wet is dat de loonnorm voortaan moet worden vastgelegd in een cao van de Nationale Arbeidsraad (NAR) die algemeen verbindend wordt

2017-05-23T06:41:29+00:00 23 mei 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Loonnorm van 1,1% voor 2017-2018 (Stappers, Eliaerts en Thiers)

De wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen werd recent gewijzigd bij wet van 19 maart 2017. Deze wetgeving organiseert de maximaal toegelaten loonkostenontwikkeling (de loonnorm). Na verslag van het CRB heeft de Nationale Arbeidsraad bij cao 119 de loonnorm

2017-04-13T14:52:33+00:00 13 april 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , |