>Voeg code toe voor de </head> tag.loon

Wat moet de werknemer terugbetalen als de werkgever te veel heeft gestort? (Stappers Advocaten)

Auteur: Pierrick De Deken (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 19/11/2019 Af en toe ontvangt een werknemer meer loon dan waar hij of zij recht op heeft. Dit kan een eenvoudige vergissing zijn, maar kan betwisting opleveren als men het nadien wil rechtzetten. Indien de werkgever te veel of ten onrechte loon betaalde, is

2019-11-23T09:23:33+00:00 23 november 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Bedrijfsoverdracht: wat met uw personeel? (Marlex)

Auteur: Charlotte Knockaert (Marlex) Publicatiedatum: 21/10/2019 De overdracht van een onderneming brengt niet enkel gevolgen mee voor de overdrager en de overnemer, de klanten, de leveranciers…, maar ook voor uw personeel. Er is immers een oude werkgever (de overdrager) en een nieuwe werkgever (de overnemer). Het is dan ook belangrijk om

2019-11-01T13:05:19+00:00 5 november 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Wat moet u doen als u uw werknemer te veel heeft uitbetaald? (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 29/10/2019 Het gebeurt weleens dat een werknemer per ongeluk te veel of zelfs onterecht loon ontvangt. Als werkgever wilt u dat bedrag natuurlijk kunnen recupereren. We verduidelijken hieronder hoe u dit praktisch kunt doen en welk bedrag u van de werknemer terug kunt vragen. Hoe kan

2019-11-01T10:38:28+00:00 1 november 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Loon: lees meer dan er staat (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: oktober 2019 In veel wettelijke en reglementaire bepalingen van het sociaal recht wordt de term “loon” gebruikt. Tenzij het normengeheel waarvan de bepaling deel uitmaakt, daaraan een andere inhoud geeft, wordt onder “loon” in beginsel begrepen: de tegenprestatie van arbeid verricht in uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De

2019-10-19T10:56:17+00:00 19 oktober 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Voordelen toegekend door derden: ook loon voor RSZ! (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas en Maaike Cornelli (Eubelius) Publicatiedatum: 13/09/2019 In een arrest van 20 mei 2019 oordeelt het Hof van Cassatie dat voordelen (in geld of in geld waardeerbaar) die door derden worden toegekend aan werknemers als tegenprestatie van arbeid in uitvoering van hun arbeidsovereenkomst met een werkgever, loon zijn waarop socialezekerheidsbijdragen

2019-09-20T14:05:14+00:00 25 september 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Wanneer behoren bonussen tot het lopend loon? (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: juni 2019 Het antwoord op die vraag is van belang om uit te maken of bonussen moeten worden begrepen in de basis waarop beëindigings-vergoedingen, waaronder in eerste instantie de opzeggingsvergoeding, worden berekend. Dat een bonus de tegenprestatie van arbeid is, zodat de werknemer op een

2019-06-17T10:02:50+00:00 17 juni 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , , |

De ecocheque is 10 jaar, maar wat zijn de spelregels? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 23/04/2019 Na de maaltijdcheques, cadeaucheques, sport- en cultuurcheques hebben de sociale partners in het kader van de nationale cao n° 98 in 2009 de ecocheque gelanceerd. Een werkgever kan aan zijn werknemers een bedrag geven om te besteden aan de aankoop van ecologische producten en

2019-05-04T07:55:32+00:00 4 mei 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Brutoloon vervangen door alternatieve voordelen (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: april 2019 Het is een van de weinige wegen die nog openliggen om de toekenning van gewoon brutoloon op het vlak van socialezekerheidsbijdragen te “optimaliseren”: aanvullingen toekennen op socialezekerheidsvoordelen. Aanvullende socialezekerheidsvoordelen De wet sluit inderdaad vergoedingen die de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks toekent en die

2019-04-22T08:19:02+00:00 22 april 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen mee met hun tijd: de e-bonus (Stappers Advocaten)

Auteur: Méline Rovillard (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 24/01/2019 Cao nr. 90 van 20 december 2007, gesloten in de NAR, omvat het wettelijk kader voor niet-resultaatsgebonden voordelen.  Recent werd het een en andere gewijzigd door middel van cao nr. 90/3 van 27 november 2018. De belangrijkste vernieuwing betreft de zogenaamde ‘e-bonus’. De regels zijn

2019-02-04T15:38:13+00:00 7 februari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |