Kan ik mijn loon laten uitbetalen in Bitcoin? (Forum Advocaten)

Auteurs: Maxime Jeanray en Jana Kern (Forum Advocaten) Cryptovaluta zoals Bitcoin vinden meer en meer hun weg in ons leven. Ze zetten ons voor nieuwe uitdagingen en voorzien in een alternatieve betalingswijze. Verschillende ondernemingen en particulieren springen mee op de kar, maar voorlopig beweegt er in België niet al te veel. Toch zien we meer…

Lees meer

Loonbedragen – Nieuwe bedragen voor 2021 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 09/12/2020 Zoals elk jaar heeft de FOD WASO de loonbedragen aangepast die in aanmerking genomen moeten worden voor de toepassing van enkele arbeidsvoorwaarden voor arbeiders en bedienden.   Vanaf 1 januari 2021 zullen de volgende bedragen van toepassing zijn: Basisloonbedragen Loonbedragen 2020 Bedragen vanaf 1 januari 2021 16.100 EUR 35.761…

Lees meer

Kan de werkgever éénzijdig loon inhouden? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 17/07/2020 Soms ziet een werknemer op de loonafrekening bepaalde bedragen in mindering gebracht door de werkgever. Minder loon ontvangen op die manier, is meestal een heel onaangename verrassing. Kan de werkgever de melk zomaar onbeperkt afromen? Het antwoord is klaar en duidelijk: “neen”! Inhoudingen verboden, behalve in vijf…

Lees meer

Bedrijfsoverdracht: wat met uw personeel? (Marlex)

Auteur: Charlotte Knockaert (Marlex) Publicatiedatum: 21/10/2019 De overdracht van een onderneming brengt niet enkel gevolgen mee voor de overdrager en de overnemer, de klanten, de leveranciers…, maar ook voor uw personeel. Er is immers een oude werkgever (de overdrager) en een nieuwe werkgever (de overnemer). Het is dan ook belangrijk om vooraleer u een bedrijf overlaat…

Lees meer

Wat moet u doen als u uw werknemer te veel heeft uitbetaald? (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 29/10/2019 Het gebeurt weleens dat een werknemer per ongeluk te veel of zelfs onterecht loon ontvangt. Als werkgever wilt u dat bedrag natuurlijk kunnen recupereren. We verduidelijken hieronder hoe u dit praktisch kunt doen en welk bedrag u van de werknemer terug kunt vragen. Hoe kan ik het te veel uitbetaalde…

Lees meer

Loon: lees meer dan er staat (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: oktober 2019 In veel wettelijke en reglementaire bepalingen van het sociaal recht wordt de term “loon” gebruikt. Tenzij het normengeheel waarvan de bepaling deel uitmaakt, daaraan een andere inhoud geeft, wordt onder “loon” in beginsel begrepen: de tegenprestatie van arbeid verricht in uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De meeste toekenningen die een werkgever…

Lees meer

Voordelen toegekend door derden: ook loon voor RSZ! (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas en Maaike Cornelli (Eubelius) Publicatiedatum: 13/09/2019 In een arrest van 20 mei 2019 oordeelt het Hof van Cassatie dat voordelen (in geld of in geld waardeerbaar) die door derden worden toegekend aan werknemers als tegenprestatie van arbeid in uitvoering van hun arbeidsovereenkomst met een werkgever, loon zijn waarop socialezekerheidsbijdragen moeten worden betaald. Hof van…

Lees meer

Wanneer behoren bonussen tot het lopend loon? (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: juni 2019 Het antwoord op die vraag is van belang om uit te maken of bonussen moeten worden begrepen in de basis waarop beëindigings-vergoedingen, waaronder in eerste instantie de opzeggingsvergoeding, worden berekend. Dat een bonus de tegenprestatie van arbeid is, zodat de werknemer op een toegekende bonus per definitie recht…

Lees meer