>Voeg code toe voor de </head> tag.liquidatiereserve

Het lot van liquidatiereserves bij geruisloze fusies en partiële splitsingen: verlies liquidatieheffing! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Anouck Sandra en Elien Rousseeuw (Imposto Advocaten)Publicatiedatum: 16/07/2021 Heel wat vennootschappen maken op vandaag gebruik van het regime van de liquidatiereserves. Mits betaling van een liquidatieheffing van 10% kunnen liquidatiereserves bij liquidatie van de vennootschap belastingvrij aan de aandeelhouder-natuurlijke persoon worden uitgekeerd. Het is echter opletten geblazen bij een

2021-07-20T08:52:05+00:00 22 juli 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Formulier bijzondere liquidatiereserve vergeten toevoegen aan de aangifte in de vennootschapsbelasting? De fiscus knijpt een oogje dicht! (EY)

Auteur: Sarah van Veen en Saloua El Moussaoui (EY) Publicatiedatum: 26/11/2020 Een positieve wending voor de bijzondere liquidatiereserve door kmo’s aangelegd voor aj. 2012-2014: de fiscale administratie zal een milde houding aannemen wanneer u vergeten bent het formulier 275A bijzondere liquidatiereserve aan de aangifte toe te voegen. Zoals reeds in onze alert van

2020-12-03T11:43:21+00:00 5 december 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

De liquidatiereserve: aantrekkelijk voor de aandeelhouder, maar opgepast voor het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen! (Degroof Petercam)

Auteur: Vincent Hovine (Degroof Petercam) Publicatiedatum: 24/09/2020 De roerende voorheffing op de liquidatiebonus werd in 2014 van 10% naar 25% opgetrokken (en ondertussen naar 30%). Deze achtereenvolgende belastingverhogingen, waarvan de tariefverhoging van 10% naar 25% ingaande op 1 oktober 2014, was een streep door de rekening van heel wat aandeelhouders

2020-10-14T15:57:26+00:00 19 oktober 2020|Categories: Directe belastingen Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Bijzondere liquidatiereserve door kmo’s aangelegd voor aj. 2012-2014 geviseerd door de fiscale Administratie: blijf niet stilzitten! (EY Law)

Auteur: Sarah van Veen (EY Law) Publicatiedatum: 12/10/2020 De fiscale Administratie heeft een controle aangekondigd voor de bijzondere liquidatiereserve door kmo’s aangelegd voor aj. 2012-2014 en voorziet tevens de mogelijkheid om de reeds betaalde 10% belasting terug te vorderen. Kan de Administratie deze controle zomaar uitvoeren? En welke stappen dient

2020-10-14T20:50:44+00:00 14 oktober 2020|Categories: Directe belastingen Vennootschapsrecht|Tags: , |

De bijzondere liquidatiereserve – hoe reageren op door de administratie massaal rondgestuurde kennisgevingen? (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Stijn Lamote en Anne-Sophie Anseeuw (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 17/09/2020 Aangetekend schrijven van de fiscus De fiscus heeft de voorbije weken aan ongeveer 13.000 vennootschappen die destijds gebruik maakten van de tijdelijke overgangsmaatregel van de “bijzondere liquidatiereserve 2012-2014” een aangetekende brief verzonden. In de zomer van 2013 werd beslist

2020-09-22T12:03:17+00:00 21 september 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Fiscus geeft het startschot voor een controleactie omtrent de aanleg van de bijzondere liquidatiereserve (Tiberghien)

Auteurs: Vincent Vercauteren, Emilie Van Goidsenhoven en Christophe Dillen (Tiberghien) Publicatiedatum: 08/09/2020 Per 1 oktober 2014 werd het tarief van de roerende voorheffing op liquidatieboni drastisch verhoogd van 10% naar 25% (Programmawet van 28 juni 2013). Inmiddels bedraagt het tarief 30%. Als tegengewicht voor deze verhoging werd het voor kmo’s – bij wijze van

2020-09-17T17:17:08+00:00 16 september 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Uitbreng onroerend goed uit vennootschap: lagere roerende voorheffing dankzij CBN? (Spartax)

Auteur: Spartax Publicatiedatum: 27/01/2020 Inleiding In onze vorige nieuwsbrief (8 januari jl.) alludeerden we reeds op de gevaren en opportuniteiten bij de uitbreng van vastgoed uit de vennootschap in het kader van het CBN-advies 2019/01. In dit advies verduidelijkt de Commissie de boekhoudkundige verwerking van een uitkering of toekenning in natura. In het

Hervorming vennootschapsbelasting : is winstreservering een alternatief voor de IPT-verzekering? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/11/2017 Biedt de daling van de vennootschapsbelastingtarieven alternatieve mogelijkheden voor een bedrijfsleider om een aanvullend pensioen op te bouwen via zijn vennootschap? Is het idee om winst in de vennootschap te reserveren (en een bijhorende liquidatiereserve aan te leggen), die dan later uitgekeerd kan worden als een

De bijzondere liquidatiereserve voor Belgische vennootschappen: het Grondwettelijk Hof zet vergetelheid wetgever recht (KPMG)

Op 17 februari 2017 werd het wetsartikel van de bijzondere liquidatiereserve discriminerend bevonden door het Belgische Grondwettelijk Hof voor zover vennootschappen met een gebroken boekjaar – in tegenstelling tot vennootschappen met een boekjaar dat samenvalt met het kalenderjaar – geen beroep kunnen doen op de regeling van de bijzondere liquidatiereserve

2017-05-04T08:46:44+00:00 4 mei 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Bijzondere liquidatiereserve krijgt ruimer toepassingsgebied (voor verleden) (De Broeck Van Laere & Partners)

Vennootschappen die voor aanslagjaar 2012 geen reserves konden “vastklikken” met het oog op een latere belastingvrije uitkering, krijgen nu een tweede kans. Het gaat meer bepaald om kleine vennootschappen met een gebroken boekjaar en een afsluitdatum in de laatste maanden van 2012. Omdat de latere regeling van de bijzondere liquidatiereserve