Ondernemingen niet langer beschermd tegen faillissement (Lige Advocaten)

Auteurs: Philippe Termote en Quinten Smits (Lige Advocaten) Publicatiedatum: 02/02/2021 Inleiding 1. Ondernemingen in moeilijkheden zijn sinds 31 januari 2021 niet meer automatisch beschermd tegen faillissementen, beslag of inning van schuldvorderingen. Het huidige moratorium waardoor de facto geen falingen werden uitgesproken, zal niet worden verlengd. In plaats hiervan, opteert de wetgever voor een versoepeling van de…

Lees meer

Neerlegging van het eindverslag van de gerechtsdeskundige (Lige Advocaten)

Auteur: Lige Advocaten Publicatiedatum: 27/02/2020 In deze annotatie gaat Tom Toremans in op de gevolgen van de neerlegging van het eindverslag van de gerechtsdeskundige op de saisine van de rechter. De geannoteerde beslissingen illustreren hoe rechters ook na neerlegging van het eindverslag geregeld moeten tussenkomen in discussies over de juiste of volledige uitvoering van een gerechtelijk deskundigenonderzoek.…

Lees meer

Het nieuwe Belgisch Insolventierecht: (reality) check! (Lige Advocaten)

Auteurs: Philippe Termote en Mathieu De Donder (Lige Advocaten) Publicatiedatum: 25/10/2017 Door de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het boek XX, “Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht (WER) kent België een doorgedreven harmonisering en rationalisering van haar huidige insolventierecht. Het nieuwe boek XX van het Wetboek van economisch recht (WER), dat in werking…

Lees meer

Gerechtelijke ontbinding van slapende vennootschappen (Lige Advocaten)

Auteur: Philippe Ernst (Lige Advocaten) Publicatiedatum: 14/06/2017 Op 28 juni 2016 werd in de Kamer een wetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft een doeltreffende ontbindingsprocedure tot stand te brengen voor vennootschappen die bepaalde gebreken vertonen. Het gaat om vennootschappen die geen jaarrekeningen neerleggen (“slapende” vennootschappen), vennootschappen waarvan de zetel fictief is en vennootschappen waarvan de…

Lees meer

Gedragscode tussen banken en zelfstandige bankagenten (Lige Advocaten)

Auteurs: Steven Thiré,  Elissa Lippens en Julie Van Com (Lige Advocaten) Publicatiedatum: 13/07/2017 Op 12 juli 2017 werd tussen Febelfin, de bankenfederatie, en het BZB en Fedafin, de beroepsverenigingen van de zelfstandige bankagenten, een gedragscode ondertekend. Deze gedragscode bevat enkele richtlijnen met betrekking tot de precontractuele onderhandelingen, die ten gunste komen van alle ondernemers die na 1 januari 2018 de sprong willen…

Lees meer

Sharing is caring. De deeleconomie neemt een vliegende start (Lige Advocaten)

Auteur: Nathan Schryvers (Lige Advocaten) Publicatiedatum: 24/08/2017 Online platformen die hun businessplan enten op de deeleconomie. Ze komen als paddenstoelen uit de grond. De wetgever holde tot voor kort (ver) achterop. Tot op 1 juli 2016, toen de nieuwe Programmawet in werking trad die paal en perk moest stellen aan de grijze zone waarin deze platformen en…

Lees meer