>Voeg code toe voor de </head> tag.Lige

Ondernemingen niet langer beschermd tegen faillissement (Lige Advocaten)

Auteurs: Philippe Termote en Quinten Smits (Lige Advocaten)Publicatiedatum: 02/02/2021 Inleiding 1. Ondernemingen in moeilijkheden zijn sinds 31 januari 2021 niet meer automatisch beschermd tegen faillissementen, beslag of inning van schuldvorderingen. Het huidige moratorium waardoor de facto geen falingen werden uitgesproken, zal niet worden verlengd. In plaats hiervan, opteert de wetgever voor

2021-02-13T13:06:23+00:00 14 februari 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Elektrificatie bedrijfswagens: wat bij brand van een (leasing-) wagen in een appartementsgebouw? (Lige Advocaten)

Auteur: Valère Vereecke (Lige Advocaten) Publicatiedatum: 04/11/2020 Om de klimaatdoelstellingen te halen, wil de Federale Regering tegen 2025 de bedrijfswagens verder elektrificeren. Voor veel bestuurders betekent dit dat zij hun wagen zullen opladen in een gemeenschappelijke parking van het gebouw waarin zij wonen. Gelukkig heeft de wetgever met de verwachte

2020-11-21T10:28:32+00:00 21 november 2020|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: |

Neerlegging van het eindverslag van de gerechtsdeskundige (Lige Advocaten)

Auteur: Lige Advocaten Publicatiedatum: 27/02/2020 In deze annotatie gaat Tom Toremans in op de gevolgen van de neerlegging van het eindverslag van de gerechtsdeskundige op de saisine van de rechter. De geannoteerde beslissingen illustreren hoe rechters ook na neerlegging van het eindverslag geregeld moeten tussenkomen in discussies over de juiste of volledige

2020-03-05T11:55:31+00:00 9 maart 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Huurregime voor pop-ups : een mini-handelshuur (Lige Advocaten)

Auteurs: Tom Toremans,  Sidney Van Wellen en Matthias Helsen (Lige Advocaten) Publicatiedatum: 16/03/2018 De pop-upzaak is op korte tijd een vertrouwd fenomeen geworden in ons straatbeeld. De wetgever heeft hiervoor een nieuw huurregime gecreëerd in het “decreet houdende huur van korte duur van handel en ambacht” van 17 juni 2016. Biedt dit decreet de verhoopte

2018-03-19T14:23:53+00:00 19 maart 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , , |

Het nieuwe Belgisch Insolventierecht: (reality) check! (Lige Advocaten)

Auteurs: Philippe Termote en Mathieu De Donder (Lige Advocaten) Publicatiedatum: 25/10/2017 Door de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het boek XX, “Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht (WER) kent België een doorgedreven harmonisering en rationalisering van haar huidige insolventierecht. Het nieuwe boek XX van het Wetboek van economisch

2017-10-30T09:43:16+00:00 30 oktober 2017|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Gerechtelijke ontbinding van slapende vennootschappen (Lige Advocaten)

Auteur: Philippe Ernst (Lige Advocaten) Publicatiedatum: 14/06/2017 Op 28 juni 2016 werd in de Kamer een wetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft een doeltreffende ontbindingsprocedure tot stand te brengen voor vennootschappen die bepaalde gebreken vertonen. Het gaat om vennootschappen die geen jaarrekeningen neerleggen (“slapende” vennootschappen), vennootschappen waarvan de zetel fictief

2017-10-11T09:03:41+00:00 28 augustus 2017|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Gedragscode tussen banken en zelfstandige bankagenten (Lige Advocaten)

Auteurs: Steven Thiré,  Elissa Lippens en Julie Van Com (Lige Advocaten) Publicatiedatum: 13/07/2017 Op 12 juli 2017 werd tussen Febelfin, de bankenfederatie, en het BZB en Fedafin, de beroepsverenigingen van de zelfstandige bankagenten, een gedragscode ondertekend. Deze gedragscode bevat enkele richtlijnen met betrekking tot de precontractuele onderhandelingen, die ten gunste komen van alle ondernemers die na 1

2017-10-01T18:26:07+00:00 28 augustus 2017|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Sharing is caring. De deeleconomie neemt een vliegende start (Lige Advocaten)

Auteur: Nathan Schryvers (Lige Advocaten) Publicatiedatum: 24/08/2017 Online platformen die hun businessplan enten op de deeleconomie. Ze komen als paddenstoelen uit de grond. De wetgever holde tot voor kort (ver) achterop. Tot op 1 juli 2016, toen de nieuwe Programmawet in werking trad die paal en perk moest stellen aan de grijze

2017-10-11T09:04:05+00:00 28 augustus 2017|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Uittreksels uit de kruispuntbank van ondernemingen weldra ook in het Engels (Lige)

Op grond van artikel III.34 van het Wetboek Economisch Recht (WER) kan eenieder bij een ondernemingsloket inzage nemen van de gegevens van het handelsregister betreffende een bepaalde handels- of ambachtsonderneming en zich volledige of gedeeltelijke afschriften dan wel uittreksels van het register doen afgeven. Tot nu toe kunnen zulke afschriften

2016-10-17T16:14:28+00:00 1 september 2016|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , , |