>Voeg code toe voor de </head> tag.levensverzekering

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting (Cazimir)

Bespreking van de beslissingen inzake: Beding van aanwas en terugvalling Levensverzekeringen verbonden aan een beleggingsfonds Uitkeringen uit een private stichting Belastingverhoging wegens tekortschatting in geval van meerdere (onroerende) goederen.

Nieuw VLABEL standpunt schenking levensverzekering (Delboo Advocaten)

Eind oktober 2015 publiceerde de Vlaamse Belastingdienst haar eerste omstreden standpunt omtrent de “verzekeringsgift” en het al dan niet toepassen van erfbelasting op de geschonken contracten. Volgens velen het einde van een interessante successieplanningstechniek… Nu, ongeveer een jaar later, zou alsnog een bruikbare oplossing naar voor zijn geschoven die bovendien

Verzekeringsgiften niet langer dubbel belast (bericht Bart Tommelein)

Na een schenking van een levensverzekeringspolis, zal de begunstigde bij het overlijden van de verzekerde geen erfbelasting meer moeten betalen op het bedrag waarop al schenkbelasting is betaald. Dat werd vrijdag 14 oktober beslist op de Vlaamse ministerraad, op voorstel van minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein.