>Voeg code toe voor de </head> tag.levensverzekering

Echtscheiding en levensverzekering: wat is er gewijzigd? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 15/03/2019 Vóór de wetswijziging die op 1 september 2018 in werking is getreden, was de regel dat de echtgenoten alle voordelen die ze elkaar bij huwelijksovereenkomst en sinds het aangaan van het huwelijk hebben toegekend bij echtscheiding verloren, tenzij zij anders waren overeengekomen. In de rechtspraak werd

Individuele levensverzekering : nieuw huwelijksvermogensrecht heeft ook impact op Vlaamse erfbelasting! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/11/2018 Er bestaat al jarenlang onduidelijkheid over het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van levensverzekeringen die gesloten worden door, voor en tussen echtgenoten gehuwd met gemeenschap van goederen. Die civielrechtelijke discussie heeft zelfs geleid tot een fiscale discussie tussen de federale rulingdienst en de federale belastingadministratie. Eind 2016 had het

De impact van het nieuwe erfrecht op de levensverzekering (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 15/10/2018 De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Specifiek voor de levensverzekering heeft het nieuwe erfrecht een wijziging inzake de inbrengregels van de verzekeringsprestaties tot gevolg. De inbreng- en inkortingsregels van begunstigingen via levensverzekering worden in overeenstemming gebracht met de algemene

Hervorming van het huwelijksvermogensrecht : wat verandert er inzake levensverzekeringen? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 12/06/2018 De hervorming van het huwelijksvermogensrecht bevat ook een uitgewerkte regeling inzake levensverzekeringen. LegalNews.be vroeg aan dhr. Paul Van Eesbeeck meer info. Komt er een nieuwe regeling voor alle levensverzekeringen? Neen, de regeling is enkel voor de levensverzekeringen die niet tot de tweede pensioenpijler behoren. De nieuwe

Mededelingsplicht bij een levensverzekering : let op! Kh.Brussel velt interessant vonnis op 9 maart 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 18/04/2018 Op het druk bijgewoond lunchseminarie ‘Recente ontwikkelingen m.b.t. levensverzekeringen’ van Lydian gaf mr. Sandra Lodewijckx (advocaat-vennoot Lydian) een uiteenzetting over ‘De mededelingsplicht en de sancties’. LegalNews.be volgde het seminarie en somt hierna een aantal aandachtspunten op, mede in het licht van een toch zeer recent vonnis van

Vlabel aanvaardt combinatie burgerlijke maatschap-levensverzekering (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Deknudt Nelis Advocaten Publicatiedatum: 17/04/2018 Inzake successieplanning met levensverzekeringscontracten heeft de Vlaamse Belastingdienst (“Vlabel”) de voorbije jaren al heel wat stof doen opwaaien met diverse standpunten. In de Voorafgaande Beslissing met nummer 17057 die ons kantoor op 19 maart 2018 mocht bekomen, geeft Vlabel in deze materie een aantal

Vermogensstructurering via levensverzekeringen : wat is de impact van de hervorming van het erf- en huwelijksvermogensrecht? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/03/2018 De hervormingen van zowel erf- als huwelijksvermogensrecht hebben ook een impact hebben inzake de vermogensstructurering via levensverzekeringen, zodat hiermee terdege rekening moet gehouden worden. LegalNews.be vroeg aan dhr. Paul van Eesbeeck meer info. Wat is vooreerst de impact van de reeds gestemde hervorming van het erfrecht?

Wijzigingen erfbelasting: enkel belasting in hoofde van diegene die iets krijgt op het moment dat hij het krijgt (Tiberghien)

Traditiegetrouw worden bij elk jaareinde nog enkele belangrijke wets- of decretale wijzingen gestemd zodat het nieuwe jaar met een nieuwe, of soms letterlijk schone, lei aangevat kan worden. In 2016 is in het Vlaamse Gewest deze eer onder meer te beurt gevallen aan artikel 2.7.1.0.6 VCF inzake derdenbedingen (Decreet van

Vlaamse regering zet enkele puntjes op de ‘i’ inzake erfbelasting op levensverzekeringen (Van Havermaet)

Vorig jaar heeft de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een aantal betwistbare stellingen ingenomen inzake levensverzekeringen. Hetgeen het meest in het oog sprong, was ongetwijfeld het standpunt inzake de verzekeringsgift dat reeds uitvoerig werd toegelicht in onze vorige nieuwsflash van 25 november 2016. Daarnaast stuitten ook enkele andere standpunten op heel wat

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting (Cazimir)

Bespreking van de beslissingen inzake: Beding van aanwas en terugvalling Levensverzekeringen verbonden aan een beleggingsfonds Uitkeringen uit een private stichting Belastingverhoging wegens tekortschatting in geval van meerdere (onroerende) goederen.