>Voeg code toe voor de </head> tag.levensverzekering

Gezondheidsgegevens uit met het internet verbonden apparaten: nieuwe bepalingen in de verzekeringswet (Lydian)

Auteurs: Bastiaan Bruyndonckx en Sandra Lodewijckx (Lydian)Publicatiedatum: 29/01/2021 De "pay as you drive" of "pay how you drive" praktijk is de laatste jaren wijdverspreid onder autoverzekeraars. Door het plaatsen van een apparaat in de wagen, kan de verzekeringnemer een lagere premie betalen (of bepaalde voordelen genieten), in functie van het

Nieuwe taks op de effectenrekeningen: quid tak 21 reserves? (Tiberghien)

Auteurs: Christophe Coudron en Anouk Van der Mast (Tiberghien) Publicatiedatum: 24/11/2020 Begin november 2020 heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd waarbij een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen ingevoerd wordt in het Wetboek diverse rechten en taksen. Het voorontwerp werd ondertussen naar de Raad van State verzonden. Het toepassingsgebied van de

2020-12-09T08:30:55+00:00 10 december 2020|Categories: Directe belastingen Verzekeringsrecht|Tags: , , |

Oude verzekeringsgift blijft fiscaal performant (HCGB Advocaten)

Auteur: Ayfer Aydogan (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 02/12/2020 Hoewel het ‘kerstdecreet’ (Vlaams decreet van 23 december 2016, BS 30 december 2016) de verzekeringsgift minder aantrekkelijk heeft gemaakt als techniek van successieplanning, blijkt uit recente rechtspraak van het Hof van Beroep te Gent dat verzekeringsgiften uit het verleden doeltreffend blijven en erfbelasting

Het Grondwettelijk Hof bevestigt de toepassing van de (korte) driejarige verjaringstermijn uit het verzekeringsrecht voor vorderingen tot nietigverklaring van tak 23-levensverzekeringen (Lydian)

Auteurs: Jo Willems en Helena Hendrickx (Lydian) Publicatiedatum: 10/11/2020 In haar arrest van 22 oktober 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat de toepassing van de driejarige verjaringstermijn (die specifiek geldt voor vorderingen voortvloeiend uit verzekeringsovereenkomsten) op de vordering tot nietigverklaring van een tak 23 levensverzekering, geen schending uitmaakt van het gelijkheidsbeginsel

2020-11-13T11:46:09+00:00 19 november 2020|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: , , , |

De afschaffing van de kaasroute: impact op de successieplanning met levensverzekeringen? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 23/09/2020 Artikel 1. Algemeen Op 17 juni 2020 werd een wetsvoorstel tot afschaffing van de kaasroute ingediend(1). De kaasroute gaf de mogelijkheid om roerende goederen voor een buitenlandse notaris te schenken, zonder deze te laten registreren in België. Bijgevolg ontsnapte men aan schenkbelasting. Erfbelasting was slechts

Een verzekeringsgift post mortem: wat zegt de Vlaamse Belastingdienst? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 24/08/2020 INLEIDING De Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) heeft op 11 mei 2020 - via een voorafgaande beslissing(1) - haar oordeel geveld over de zogenaamde ‘verzekeringsgift’ van een verzekeringscontract met twee verzekeringnemers en verzekerde hoofden na het overlijden van de eerste verzekeringnemer en het splitsen van twee bestaande

Splitsing verzekeringspolissen. Beslissing Vlabel van 11 mei 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 29/07/2020 Wat was het voorwerp van de aanvraag? 1. De aanvraag strekt ertoe enerzijds bevestiging te verkrijgen dat de verrichtingen in het geheel van de omstandigheden (met name het afsluiten van de verzekeringspolis op twee hoofden, gevolgd door een schenking (verzekeringsgift) door de langstlevende verzekeringnemer aan de

Binnenkort beschikbaar – Webinar on demand ‘Begunstigingsclausules in levensverzekeringen: 10 praktijkgerichte vragen’

Tijdens deze webinar brengt dhr. Paul Van Eesbeeck de do’s-and-don’ts in kaart en worden kapstokken aangereikt aan de hand van praktijkvoorbeelden. U kijkt waar en wanneer u wilt!

2020-09-22T13:15:37+00:00 4 mei 2020|Categories: Legal innovation|Tags: , , |

Een maatschap die investeert in levensverzekeringen (Tiberghien)

Auteur: Rik Deblauwe (Tiberghien) Publicatiedatum: 24/09/2019 Er zijn nogal wat voorafgaande beslissingen van de Vlaamse belastingdienst over maatschappen: als men zoekt op het woord ‘maatschap’ op de website van de Vlaamse belastingdienst vindt men 64 beslissingen inzake erfbelasting en 12 inzake registratiebelasting. Een van de laatste was voorafgaande beslissing nr. 18055

Verzekeringsgiften (ook uit het verleden) : gevrijwaard van erfbelasting? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Anouck Sandra en Stoffel Werbrouck (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 19/07/2019 Levensverzekeringen zoals de TAK21 en TAK23 hebben hun populariteit niet alleen te danken aan hun gunstig fiscaal regime. In het verleden bleken deze beleggingsproducten bovendien een uitgelezen instrument om vermogen te vrijwaren van erfbelasting, en dat via de zogenaamde verzekeringsgift. Door de