>Voeg code toe voor de </head> tag.Lauwers & Seutin

Nieuwe reeks fiscale wetsvoorstellen. Een overzicht! (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 08/04/2019 Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten volgt nauwlettend de wetgevende initiatieven op vlak van fiscaliteit. Recent zijn drie nieuwe wetsvoorstellen goedgekeurd door de Kamer. Een beknopt overzicht. Het wetsvoorstel houdende diverse financiële bepalingen voorziet onder meer in een wijziging van het Wetboek van Inkomstenbelastingen betreffende de

2019-04-10T18:17:35+00:00 11 april 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: |

Fiscale Administratie doet verrassende uitspraak over aftrek beroepskosten (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 11/01/2019 Met grote verbazing heeft Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten de Belgische rechtspraak gevolgd waarbij de aftrek van beroepskosten beperkt is tot een ongezien laag niveau. In deze zaak gaat het over een vennootschap, die bepaalde kosten als beroepskost opnam. De fiscale Administratie was

2019-02-12T10:28:16+00:00 12 februari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Regels omtrent belastingvrijstelling verenigingswerk, occasionele diensten en deeleconomie gepubliceerd (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 24/08/2018 De regels omtrent de fiscale vrijstelling voor inkomsten uit verenigingswerk, occasionele diensten en de deeleconomie zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie werd op 26 juli

2018-09-09T10:42:58+00:00 9 september 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Effectentaks : Fiscale Administratie publiceert circulaire (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 29/05/2018 De wet houdende de invoering van een taks op de effectenrekeningen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 maart 2018 en is op 10 maart 2018 in werking getreden. Deze taks viseert particulieren die één of meerdere effectenrekeningen aanhouden waarvan de waarde

2018-05-30T16:14:40+00:00 30 mei 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Voortaan nieuwe administratieve procedure tot rechtzetting van directoriale beslissing (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 02/05/2018 De wet van 15 april 2018 tot wijziging van artikel 375 WIB 1992 heeft de wetgever in de mogelijkheid voorzien om aan de adviseur-generaal te vragen zijn beslissing over het bezwaarschrift recht te zetten. Deze wet treedt in werking vanaf 1 mei

2018-05-02T16:36:21+00:00 2 mei 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: |

Waardering voordeel van alle aard terbeschikkingstelling woning : wat nu? Hoe kan de positieve rechtspraak verzilverd worden? (Lauwers & Seutin)

Auteur: Lauwers & Seutin Publicatiedatum: 29/03/2018 De rechtspraak bevestigt dat de verschillende waardering van het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de gratis terbeschikkingstelling van een onroerend goed door een natuurlijke persoon of door een vennootschap discriminatoir is, in zoverre het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van dit

Antigoon versus beroepsgeheim : quid onrechtmatig bewijs? (Lauwers & Seutin)

Auteur: Lauwers & Seutin Publicatiedatum: 21/03/2018 Een recent arrest van het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat onrechtmatig bewijs dat wordt verkregen met schending van het beroepsgeheim niet automatisch tot bewijsuitsluiting leidt. In een kort arrest oordeelde het Hof van Cassatie dat een schending van het beroepsgeheim niet per definitie

2019-10-14T15:36:49+00:00 20 april 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , , , |

Hulp aan dochtervennootschap in financiële moeilijkheden vormt geen abnormaal en goedgunstig voordeel (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 21/02/2018 Ook onderling verbonden ondernemingen dienen met elkaar te handelen volgens het at arm’s length-principe. Dit beginsel houdt in dat de prijs die voor een bepaalde verrichting tussen die verbonden ondernemingen is bedongen, dient overeen te stemmen met de prijs die onafhankelijke ondernemingen

2018-02-27T11:02:17+00:00 27 februari 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: |

Geen persoonlijke creatie, geen auteursrechten (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 12/02/2018 Een recente ruling van de Dienst Voorafgaande Beslissingen heeft meer duidelijkheid gebracht over de mogelijke fiscale kwalificatie van een inkomen als een vergoeding voor de cessie of concessie van een auteursrecht. Zulke vergoeding wordt immers fiscaal veel gunstiger behandeld, als een roerend