>Voeg code toe voor de </head> tag.Lauwers & Seutin

Nieuw wetboek van invordering nu ook van toepassing op lokale besturen (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin)  Publicatiedatum: 20/01/2020 De invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen zorgde voor heel wat spanning bij lokale besturen. Dit wetboek heeft een reeks bepalingen uit het WIB 92 integraal opgeheven waar het oude decreet van 30

2020-01-30T11:17:38+00:00 30 januari 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Analyse fiscale visitatie: heeft de fiscus dan toch een actief zoekrecht? (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 21/11/2019 Het hof van beroep te Brussel heeft in een arrest van 9 oktober 2019 geoordeeld dat de fiscus tijdens een fiscale visitatie kopie mag maken van alle gegevens op een computer. Dit zonder dat daarvoor specifiek de toestemming van de belastingplichtige noodzakelijk is.

2019-12-02T11:07:29+00:00 5 december 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Puzzel opgelost! Rulingdienst verklaart bitcoin transactie fiscaal onbelastbaar (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 16/10/2019 De Dienst Voorafgaande Beslissingen bevestigt in een (nog) niet-gepubliceerde Ruling dat de verkoop van bitcoins volledig onbelast kan gebeuren. Lauwers & Seutin verkreeg de positieve uitspraak naar aanleiding van een belastingplichtige, die door het oplossen van een internetpuzzel een bedrag aan bitcoins won.

2019-10-26T08:48:26+00:00 29 oktober 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Belastingvrij beleggen in cryptomunten (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 26/08/2019 Wanneer vallen beleggingswinsten uit transacties met cryptomunten zoals Bitcoin onder het onbelast beheer van privévermogen? Een recente ruling van de Dienst Voorafgaande Beslissingen bij de FOD Financiën verduidelijkt welke beleggers een belastingvrij statuut genieten.   Investeren in cryptomunten is niet langer voorbehouden aan

2019-09-06T08:03:00+00:00 6 september 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Toch nog btw-aftrek na drie jaar? (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 05/08/2019 Belgische btw-plichtigen moeten hun recht op btw-aftrek uitoefenen voor het einde van het derde kalenderjaar volgend op het jaar waarin dat recht op aftrek is ontstaan. Bent u te laat, dan vervalt dit recht. Maar wat als u de factuur pas ontvangt na

2019-08-10T12:46:11+00:00 10 augustus 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , , |

Hoe ontkomen aan indiciaire taxatie? (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 28/07/2019 Als de fiscus oordeelt dat u beter gegoed bent dan uit uw aangegeven inkomsten lijkt, kan de fiscus u belasten op basis van het “indiciair tekort”. Wat is dit en hoe ontkomt u hieraan? In het kader van de inkomstenbelastingen mag de fiscale

2019-08-10T12:40:45+00:00 10 augustus 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Nieuwe reeks fiscale wetsvoorstellen. Een overzicht! (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 08/04/2019 Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten volgt nauwlettend de wetgevende initiatieven op vlak van fiscaliteit. Recent zijn drie nieuwe wetsvoorstellen goedgekeurd door de Kamer. Een beknopt overzicht. Het wetsvoorstel houdende diverse financiële bepalingen voorziet onder meer in een wijziging van het Wetboek van Inkomstenbelastingen betreffende de

2019-04-10T18:17:35+00:00 11 april 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: |

Fiscale Administratie doet verrassende uitspraak over aftrek beroepskosten (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 11/01/2019 Met grote verbazing heeft Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten de Belgische rechtspraak gevolgd waarbij de aftrek van beroepskosten beperkt is tot een ongezien laag niveau. In deze zaak gaat het over een vennootschap, die bepaalde kosten als beroepskost opnam. De fiscale Administratie was

2019-02-12T10:28:16+00:00 12 februari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Regels omtrent belastingvrijstelling verenigingswerk, occasionele diensten en deeleconomie gepubliceerd (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 24/08/2018 De regels omtrent de fiscale vrijstelling voor inkomsten uit verenigingswerk, occasionele diensten en de deeleconomie zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie werd op 26 juli

2018-09-09T10:42:58+00:00 9 september 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Effectentaks : Fiscale Administratie publiceert circulaire (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 29/05/2018 De wet houdende de invoering van een taks op de effectenrekeningen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 maart 2018 en is op 10 maart 2018 in werking getreden. Deze taks viseert particulieren die één of meerdere effectenrekeningen aanhouden waarvan de waarde

2018-05-30T16:14:40+00:00 30 mei 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |