>Voeg code toe voor de </head> tag.Lauwers & Seutin

Optimaliseer uw groepsvermogen via fiscale consolidatie (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 09/11/2020 Met de groepsbijdrage-regeling biedt de wetgever de Belgische groepen de opportuniteit om hun fiscaal-juridische realiteit af te stemmen op de economische werkelijkheid. België treedt hiermee in Zweedse voetsporen en biedt u de kans om uw groepsvermogen via een fiscale consolidatie ‘à la Belge’

2020-11-12T14:35:36+00:00 12 november 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Voorstellen hervorming erfrecht: dit moet u weten (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 09/10/2020 Bevat uw testament een duolegaat? Wil u uw kinderen of kleinkinderen op weg helpen via een schenking? Speelt u met het idee te schenken via een Nederlandse notaris? Zowel de Vlaamse als de Federale overheid kondigden recent initiatieven aan die uw vermogensplanning

Carry back van fiscale verliezen: aangifte uiterlijk 30 november 2020 (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 02/10/2020 Om ondernemers die in het jaar 2020 verliezen hebben geleden door de corona-crisis op korte termijn financieel te ondersteunen, heeft de wetgever via de wet van 23 juni 2020 de carry back van verliezen in zowel de vennootschapsbelasting, de personenbelasting als in de belasting

2020-10-06T09:34:55+00:00 12 oktober 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Cryptomunten in het vizier van de nieuwe antiwitwaswet (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin)  Publicatiedatum: 13/09/2020 Met de wet van 20 juli 2020 is de vijfde Europese Witwasrichtlijn van 30 mei 2018 eindelijk omgezet in nationaal recht. Voortaan worden crypto exchanges en aanbieders van crypto wallets eveneens onderworpen aan de antiwitwaswet wanneer ze in België zijn gevestigd. Crypto

2020-09-25T08:58:48+00:00 25 september 2020|Categories: Financieel recht|Tags: , |

Nieuw wetboek van invordering nu ook van toepassing op lokale besturen (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin)  Publicatiedatum: 20/01/2020 De invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen zorgde voor heel wat spanning bij lokale besturen. Dit wetboek heeft een reeks bepalingen uit het WIB 92 integraal opgeheven waar het oude decreet van 30

2020-01-30T11:17:38+00:00 30 januari 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Analyse fiscale visitatie: heeft de fiscus dan toch een actief zoekrecht? (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 21/11/2019 Het hof van beroep te Brussel heeft in een arrest van 9 oktober 2019 geoordeeld dat de fiscus tijdens een fiscale visitatie kopie mag maken van alle gegevens op een computer. Dit zonder dat daarvoor specifiek de toestemming van de belastingplichtige noodzakelijk is.

2019-12-02T11:07:29+00:00 5 december 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Puzzel opgelost! Rulingdienst verklaart bitcoin transactie fiscaal onbelastbaar (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 16/10/2019 De Dienst Voorafgaande Beslissingen bevestigt in een (nog) niet-gepubliceerde Ruling dat de verkoop van bitcoins volledig onbelast kan gebeuren. Lauwers & Seutin verkreeg de positieve uitspraak naar aanleiding van een belastingplichtige, die door het oplossen van een internetpuzzel een bedrag aan bitcoins won.

2019-10-26T08:48:26+00:00 29 oktober 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Belastingvrij beleggen in cryptomunten (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 26/08/2019 Wanneer vallen beleggingswinsten uit transacties met cryptomunten zoals Bitcoin onder het onbelast beheer van privévermogen? Een recente ruling van de Dienst Voorafgaande Beslissingen bij de FOD Financiën verduidelijkt welke beleggers een belastingvrij statuut genieten.   Investeren in cryptomunten is niet langer voorbehouden aan

2019-09-06T08:03:00+00:00 6 september 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Toch nog btw-aftrek na drie jaar? (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 05/08/2019 Belgische btw-plichtigen moeten hun recht op btw-aftrek uitoefenen voor het einde van het derde kalenderjaar volgend op het jaar waarin dat recht op aftrek is ontstaan. Bent u te laat, dan vervalt dit recht. Maar wat als u de factuur pas ontvangt na

2019-08-10T12:46:11+00:00 10 augustus 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , , |

Hoe ontkomen aan indiciaire taxatie? (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 28/07/2019 Als de fiscus oordeelt dat u beter gegoed bent dan uit uw aangegeven inkomsten lijkt, kan de fiscus u belasten op basis van het “indiciair tekort”. Wat is dit en hoe ontkomt u hieraan? In het kader van de inkomstenbelastingen mag de fiscale

2019-08-10T12:40:45+00:00 10 augustus 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |