>Voeg code toe voor de </head> tag.Laurius

Eigendom in 3D – Het nieuwe opstalrecht (Laurius)

Auteur: Michael Bollen (Laurius) Publicatiedatum: september 2020  Boek 3 “Goederen” van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, en dan vooral het vernieuwde opstalrecht, creëert vanaf 1 september 2021 heel wat nuttige perspectieven voor de vastgoedsector, met name voor de complexere vastgoedprojecten. Het opsplitsen in volumes wordt duidelijker geregeld en onder bepaalde voorwaarden

2020-09-28T11:54:03+00:00 1 oktober 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , , |

Post-COVID-19 – De valkuilen van venture capital (Laurius)

Auteurs: Dirk Wellens, David Ryckaert en Arnaud Vanitterbeek (Laurius) Publicatiedatum: juni 2020 De huidige COVID-19 crisis heeft een groot aantal ondernemingen – en meer in het bijzonder startende ondernemingen waarvan het werkkapitaal vaak ontoereikend is – zwaar getroffen. Als gevolg daarvan raken beloftevolle ondernemingen “opgedroogd” en moeten zij dringend op

2020-06-13T10:19:57+00:00 15 juni 2020|Categories: Financieel recht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

COVID-19 en de impact op de huurrelaties (Laurius)

Auteur: Laurius Publicatiedatum: 10/04/2020 1. Algemeen Tijdens deze Covid-19-pandemie worstelt de vastgoedsector met de vraag hoe om te gaan met de vragen die gesteld worden inzake de betalingsverplichting van de huurder. Velen hoopten dat de Belgisch overheid hierover meer duidelijkheid zou scheppen, door hieromtrent een beslissing te nemen (door bijvoorbeeld

Taks op effectenrekeningen en de burgerlijke maatschap (Laurius)

Auteurs: Philippe Hinnekens en Laurens Wellens (Laurius) Publicatiedatum: februari 2018 In uitvoering van het “Zomerakkoord”, heeft het Parlement op 1 februari jl. het voorstel van de regering tot invoering van een zogenaamde ‘effectentaks’ goedgekeurd. Hierdoor is voortaan, een jaarlijkse heffing van 0,15% verschuldigd op bepaalde kwalificerende effecten die aangehouden worden op een effectenrekening, indien

2018-02-13T17:01:22+00:00 13 februari 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , , |

Belangrijke wijziging voor kapitaalverminderingen na hervorming van de vennootschapsbelasting (Laurius)

Auteurs: Philippe Hinnekens en Laurens Wellens (Laurius) Publicatiedatum: oktober 2017 In het zogenaamde “Zomerakkoord” dat in juli afgesloten werd door de regering, werden er een aantal fiscale maatregelen aangekondigd in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting. De aangekondigde maatregelen werden algemeen omschreven. Momenteel is men volop bezig met de uitwerking van

‘Gecertificeerde maatschap’ : toepassing kaaimantaks bevestigd (Laurius)

Zoals reeds gemeld, heeft de Rulingcommissie de toepassing van de 'doorkijkbelasting' op juridische constructies (de zgn. 'kaaimantaks') verduidelijkt in een aantal recentelijk gepubliceerde rulings. Hierna wordt ingegaan op een beslissing die handelt over een zogenaamde 'gecertificeerde maatschap', zijnde een burgerlijke maatschap naar Belgisch recht waarvan de deelbewijzen gecertificeerd zouden worden door middel van een

2017-03-29T10:34:50+00:00 29 maart 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |