>Voeg code toe voor de </head> tag.Larcier

Deskundigenbijstand en wilsgebreken (Larcier)

Met name notarissen en vastgoedmakelaars worden veelvuldig geconsulteerd in de context van de overdracht van een onroerend goed en de genoten deskundigenbijstand kan een invloed hebben op de beoordeling van de rechter. Om die reden is het opportuun stil te staan bij de rol van beide actoren en de impact

Belang van (internationale) fiscaliteit voor ontwikkelingslanden (Larcier)

In 2002 organiseerden de Verenigde Naties de ‘International Conference on Financing for Development’, een conferentie gericht op de uitdagingen in het kader van de financiering van ontwikkelingssamenwerking. Deze conferentie mondde uit in de ‘Monterrey Consensus’, een document dat sindsdien geldt als een van de belangrijkste referenties inzake internationale ontwikkelingssamenwerking. De

Relevantie van Bilaterale investeringsverdragen op fiscaal vlak en de verhouding tussen BITs en dubbelbelastingverdragen (Larcier)

Er is vooralsnog relatief weinig onderzoek gevoerd naar de relevantie van BITs op fiscaal vlak en de verhouding tussen BITs en dubbelbelastingverdragen. Nochtans zou dergelijk onderzoek, gelet op de gelijkenissen (vooral wat de nagestreefde doelstellingen betreft) en de verschilpunten (vooral wat de mechanismen van geschillenbeslechting betreft) tot boeiende conclusies kunnen

2016-09-06T09:31:12+00:00 6 september 2016|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-Europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (Larcier)

Uittreksel ‘Inbreng van een algemeenheid van goederen of een tak van werkzaamheid – Boekhoudkundige en fiscale aspecten. Nieuwe bijgewerkte editie 2016 ’ (Nancy De Beule, Lode Agache, Christian Van Craeyvelt – Larcier)