>Voeg code toe voor de </head> tag.Larcier

Beleggingsondernemingen naar Belgisch recht. Verblijfsvergunning (Larcier)

Uittreksel ‘Wet en Duiding Financiële Markten en Diensten Larcier 2016 - Op basis van artikel 47 Wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen (hierna “de Wet”) dient iedere beleggingsonderneming naar Belgisch recht, vooraleer haar werkzaamheden in België aan te vatten, een vergunning als

2016-12-06T09:54:40+00:00 6 december 2016|Categories: Financieel recht|Tags: , |

Waardering onroerend goed na gesplitste aankoop vruchtgebruik (vennootschap) – blote eigendom (huwgemeenschap) (Larcier)

Uittreksel ‘De vennootschap en de echtscheiding’ – De aandelen van de vruchtgebruiker-vennootschap behoren toe aan het eigen vermogen van de echtgenote van een gehuwd koppel. De blote eigendom behoort toe aan de beide echtgenoten samen (het huwelijksstelsel in is deze van minder belang).

De vereffening en verdeling van gemeenschappelijke of onverdeelde aandelen (Larcier)

Uittreksel ‘De vennootschap en de echtscheiding’ – Na echtscheiding behoren de gemeenschappelijke aandelen tot de post-communautaire onverdeeldheid, en dienen zij vereffend en verdeeld. Ook de onverdeelde aandelen behoren tot de te verdelen massa. Aan wie worden de aandelen toebedeeld?

Valkuilen bij aankoop van een onroerend goed. Modaliteiten van de vrijwaringsvordering. (Larcier)

Uittreksel ‘Valkuilen bij aankoop van een onroerend goed. Wilsgebreken, verborgen gebreken en de verborgen non-conformiteit’ Larcier 2016.De koper die de verkoper wenst aan te spreken in vrijwaring voor een verborgen gebrek kan dit pas doen vanaf de aanvaarding van de levering van het goed. Eens de levering aanvaard werd, zal

Valkuilen bij aankoop van een onroerend goed. Deskundigenbijstand en wilsgebreken. (Larcier)

Uittreksel ‘Valkuilen bij aankoop van een onroerend goed. Wilsgebreken, verborgen gebreken en de verborgen non-conformiteit’ Larcier 2016. Waar in het gewone rechtsverkeer bij een koopovereenkomst doorgaans slechts twee partijen betrokken zijn, nl. de koper en de verkoper, zal in de context van de overdracht van een onroerend goed veelal een deskundige

Beleggingsvastgoedprojecten: het investerings- en uitbatingsprincipe (Larcier)

Het uitbatingsmodel dat wordt gebruikt in de verschillende beleggingsvastgoedprojecten heeft doorgaans dezelfde hoofdstructuur die hieronder schematisch wordt weergegeven. In functie van de specifieke wensen/doelstellingen van de promotor of de andere bij de opstartfase van een project betrokken partijen worden binnen deze hoofdstructuur vervolgens enkele projectspecifieke keuzes gemaakt. Uittreksel uit ‘Beleggingsvastgoed

2016-09-13T08:00:39+00:00 13 september 2016|Categories: Bouwrecht|Tags: , , , |

Beleggingsvastgoed en appartementsmede-eigendom (Larcier)

Het geïndividualiseerde beleggingsvastgoed waarbij meerdere investeerders eigenaar worden van een afzonderlijke entiteit in een groter geheel met een bijzondere bestemming, zijnde de onroerende goederen die het voorwerp uitmaken van dit werk, brengt met zich mee dat er naast allerhande bijzondere wetgeving, voortvloeiend uit de bestemming van het goed, ook rekening