>Voeg code toe voor de </head> tag.Larcier

Hoe een overheidsopdracht plaatsen? (Larcier)

Auteur: Tony Mortier Verschijningsdatum: januari 2019 Overheidsopdrachten - Verloop van de procedure – in de praktijk – hoe een overheidsopdracht plaatsen? Uittreksel uit het boek 'Overheidsopdrachtenwetgeving anno 2019' Lees hier het uittreksel Volg de themadag ‘Overheidsopdrachten anno 2019’ op donderdag 23 mei 2019 (incl. nieuw boek Larcier). Plenaire sessie door Tony Mortier, inspecteur van

2019-02-22T11:53:19+00:00 22 februari 2019|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , |

Regels met betrekking tot de uitoefening van de strafvordering volgend op een beslissing van uithandengeving bevolen door een jeugdgerecht (Larcier)

Auteur: Johan Heymans (Duiding Strafprocesrecht, Larcier) Publicatiedatum: juli 2016 Uittreksel Duiding Strafprocesrecht (Larcier – 2017) De wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, hebben tal van nieuwe

2017-10-23T11:31:41+00:00 23 oktober 2017|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Btw: bijzondere regelingen voor kleine ondernemingen (Larcier)

Auteur: Stefan Ruysschaert (Larcier - Duiding Btw) Publicatiedatum: 15/08/2017 Uittreksel ‘Duiding Btw’ (Larcier – 2017). Inzake btw bestaan een aantal bijzondere regelingen. De forfaitaire regeling vormt één van deze regelingen. Het betreft een optioneel stelsel. Artikel 281 van de btw-richtlijn voorziet in de mogelijkheid om een forfaitaire regeling in te voeren. Deze bepaling

2017-10-23T08:21:15+00:00 23 oktober 2017|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , |