>Voeg code toe voor de </head> tag.Laga

Is the end of judicial reorganisation through a court-supervised transfer in sight? (Laga)

Authors: Jürgen Egger, Glenn Hansen en Sophie Maas (Laga) Publication date: 31/02/2019 With the Law of 11 August 2018, the Law on the Continuity of Enterprises (LCE) (and the Bankruptcy Law) were incorporated in Book XX of the Belgian Economic Code (BEC). During this codification, the provisions regarding the ‘LCE 3’- procedure were taken verbatim in

2019-02-23T14:48:01+00:00 23 februari 2019|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: |

Hervorming griffierechten (rolrechten) (Laga)

Auteur: Laga Publicatiedatum: 28/01/2019 Het griffierecht (ook wel rolrecht genoemd) is de bijdrage die de rechtzoekende verschuldigd is aan het gerecht in het kader van een procedure. Het tarief was sinds de wet van 28 april 2015 afhankelijk van de waarde van het geschil. Het Grondwettelijk Hof heeft echter bij arrest van 9 februari

2019-01-30T15:28:05+00:00 30 januari 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

New EU rules on the free flow of nonpersonal data (Laga)

Authors: Matthias Vierstraete and Géraldine Demaré (Laga) Publication date: 21/01/2019 Data is an important asset for many companies. For this reason, several legal initiatives regulating data have recently been observed. As far as personal data is concerned, the GDPR is without a doubt still on top of our mind. However, those who work with non-personal data should

2019-01-24T09:03:51+00:00 25 januari 2019|Categories: Informaticarecht Privacy, IT & IP recht|Tags: |

Zakelijke subrogatie: Vlabel legt voorwaarde op (Greenille by Laga)

Auteur: Greenille by Laga Publicatiedatum: 22/01/2019 Zaakvervanging, of zakelijke subrogatie, is een voor vermogensplanning veel gebruikte rechtsfiguur. Er is zaakvervanging wanneer een zaak een andere vervangt in haar juridische functie in het vermogen. Het bestaand recht, of de bestaande verplichtingen, op initiële goederen gevestigd, worden dus voortgezet op de vervangende goederen of surrogaatgoederen. Waar oorspronkelijk slechts sprake

2019-01-24T08:42:14+00:00 24 januari 2019|Categories: Fiscaal recht Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Wet van 22 juli 2018: Nieuwe wet huwelijksvermogensrecht – Wat verandert er voor echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen? (Greenille by Laga)

Auteur: Greenille by Laga Publicatiedatum: 14/08/2018 Scheiding van goederen is het huwelijksstelsel dat echtgenoten kiezen als ze het accent willen leggen op hun financiële en patrimoniale autonomie en op hun wederzijdse bescherming tegen mekaars schuldeisers. Daarmee zien ze echter ook in belangrijke mate af van financiële en patrimoniale solidariteit. In dit stelsel int elke echtgenoot immers

2018-08-21T09:46:41+00:00 21 augustus 2018|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , |

Nieuwe (Vlaamse) erf- en schenkbelasting vanaf 1 september 2018 (Greenille by Laga)

Auteur: Greenille by Laga Publicatiedatum: 31/07/2018 In navolging van de hervorming van het erfrecht, voerde het Vlaamse Parlement op 27 juni 2018 een hervorming van de erf- schenkbelasting in. Het Decreet tot hervorming daarvan verscheen in het Belgische Staatsblad van 20 juli 2018 en de wijzigingen treden in werking op 1 september 2018. Samen met het

Welk risico voor de begiftigde als de schenker ‘te vrijgevig’ is geweest? (Laga)

Auteur: Laga Publicatiedatum: mei 2018 Onder het nieuwe erfrecht hebben de kinderen en de langstlevende echtgenote nog steeds recht op een voorbehouden deel van de nalatenschap. Is de erflater te vrijgevig geweest, en blijken schenkingen de rechten van deze reservataire erfgenamen aan te tasten, dan kunnen de reservataire erfgenamen ook onder het nieuwe erfrecht deze overdreven

2018-05-25T08:39:34+00:00 25 mei 2018|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Globale erfovereenkomst of familiepact (Laga)

Auteur: Laga Publicatiedatum: maart 2018 De Erfwet 2017 laat verschillende punctuele erfovereenkomsten toe. Zij voert ook een volledig nieuw instrument in, namelijk een globale erfovereenkomst of een familiepact. Het familiepact (art. 1100/7 BW nieuw) biedt de mogelijkheid om de eigen nalatenschap in alle transparantie te ‘regelen’ en dus conflicten tussen de erfgenamen te vermijden, met name

2018-04-03T13:42:11+00:00 3 april 2018|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , |

De Nieuwe Erfwet 2017 – Schenking van de aandelen van het familiebedrijf (Laga)

Auteur: Greenille by Laga Publicatiedatum: maart 2018 Het nieuwe erfrecht voert nieuwe regels in voor de waardering van schenkingen die de erflater bij leven heeft gedaan. Die schenkingen moeten immers ofwel verrekend worden met het oog op de inbreng (als de schenking een voorschot is op het erfdeel van de begiftigde), of met het

2018-03-22T15:18:06+00:00 22 maart 2018|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Hoe omgaan met zeer intense familiale conflicten en geschillen? (Laga)

Auteur: Alain-Laurent Verbeke (Laga) Publicatiedatum: 09/02/2018 Conflicten en geschillen tussen familieleden en in het erfrecht behoren tot de meest intense en emotionele conflicten (1). Nog meer dan bij de zwaarste vechtscheiding of in een op de klippen gelopen joint venture, zal het grote moeite kosten om dergelijke conflicten uit de destructieve spiraal te halen. Het erfrecht

2018-02-12T12:20:35+00:00 12 februari 2018|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , |