Proportionele vermindering van onroerende voorheffing (KPMG)

Auteurs: Charlotte Vandepitte en Julien Decin (KPMG) Naar aanleiding van de verplichte sluiting van tal van handelspanden, sportcentra, bedrijfsuitrustingen en horecazaken berichtten we reeds vorig jaar omtrent de mogelijkheid om een proportionele vermindering van de onroerende voorheffing aan te vragen wegens de improductiviteit van uw pand/materieel en outillage gedurende minstens 90 dagen.1 De algemene principes om…

Lees meer

Dubbele successierechten bij internationale nalatenschap. Discriminatie volgens het Grondwettelijk Hof (KPMG)

Auteur: Tillo Dumont en Sam Dejaegere (KPMG) Publicatiedatum: juli 2021 Wanneer een inwoner van België overlijdt en daarbij vermogen nalaat in het buitenland, voorziet de Belgische (regionale) wetgeving in een regeling waarbij de successierechten die verschuldigd zijn in het buitenland, onder voorwaarden verrekenbaar zijn met de Belgische successierechten over dat buitenlandse vermogen. Die regeling is…

Lees meer

The impact of Brexit on international social security (KPMG)

Auteur: Olivier Vanneste (KPMG) Publicatiedatum: 21/01/2021 On 24 December 2020, the European Union (EU) and the United Kingdom (UK) agreed the EU-UK trade and Cooperation Agreement including a Protocol on Social Security Coordination, governing the social security position of individuals who move between the UK and the EU from that date[1]. We refer to the…

Lees meer

Cafetariaplan basics: met welk budget financier je nu die fiets of smartphone? (KPMG)

Auteur: KPMG Publicatiedatum: 09/09/2020 Als het cafetariaplan budgetneutraal moet zijn, is het uiteraard belangrijk dat de voordelen in het plan gefinancierd worden met een budget. Een werknemer moet immers budget kunnen inleveren of creëren vooraleer een voordeel gekozen kan worden. De eerste uitdaging van een werkgever is dus de zoektocht naar beschikbare budgetten. In deze vierde bijdrage over de beginselen…

Lees meer

Cyber Security Changes for 2020 (KPMG)

Authors: Benoit Watteyne (KPMG)   Publication date: 3/08/2020 Five changes to how companies are implementing security, and what that means for cyber security as a profession and practice. Now the first half of the year is over, our KPMG Cyber team takes stock of current changes and looks at what the next few months and years may…

Lees meer

Happy 25th birthday voor de “Echtscheidingswet onder aandeelhouders” (KPMG)

Auteur: Thomas Zwaenepoel (KPMG) Publicatiedatum: 10/07/2020 Geschiedenis Discussies tussen aandeelhouders zijn van alle tijden. Helaas was het tot in 1995 moeilijk om als aandeelhouders van elkaar afscheid te nemen, tenzij partijen daarover zelf een akkoord konden sluiten. In geval van onenigheden, wanprestaties of andere zgn. gegronde redenen waren de juridische uitwegen tot dan immers beperkt, omslachtig…

Lees meer

Het verblijvingsbeding voor onverdeelde eigen goederen (KPMG)

Auteur: KPMG Publicatiedatum: januari 2020 Het nieuwe huwelijksvermogensrecht bevestigt uitdrukkelijk dat bepaalde clausules in een huwelijkscontract ter regeling van een onverdeeldheid tussen echtgenoten die gehuwd zijn met scheiding van goederen een huwelijksvoordeel kunnen vormen. In een recente ruling heeft de Vlaamse Belastingdienst (hierna: VLABEL) zich voor het eerst uitgesproken over een ‘verblijvingsbeding’ met betrekking tot…

Lees meer

Vorder nu de in België betaalde dubbele belasting op uw Franse dividenden terug (KPMG)

Auteur: KPMG Publicatiedatum: januari 2020 In België verblijvende particuliere beleggers ondergaan een dubbele belasting wanneer zij dividenden van Franse vennootschappen ontvangen: eerst wordt een Franse bronheffing van 15% ingehouden, vervolgens onderwerpt ook België het ontvangen saldo aan een roerende voorheffing van 30%. Zodoende blijft van het Franse dividend slechts iets meer dan de helft netto…

Lees meer

Knipperlichten bij ondernemingen in moeilijkheden (KPMG)

Auteur: Patrick Valckx (KPMG) Publicatiedatum: 19/02/2019 Knipperlichten zijn alarmsignalen die aantonen dat de continuïteit van een onderneming mogelijks in gevaar is of komt. Er dreigt wanbetaling waarbij de onderneming kan afglijden naar een (gerechtelijke) reorganisatie of erger, een faillissement. Naast de financiële analyse van jaarrekeningen zijn er nog tal van andere indicatoren die een continuïteitsrisico van…

Lees meer