>Voeg code toe voor de </head> tag.KMO

Dwingende betalingstermijn voor grote ondernemingen (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Ignace Kroos (Caluwaerts Uytterhoeven)  Publicatiedatum: 18/02/2020 Een KMO is vanaf 29 april 2020 beschermd t.o.v. grote ondernemingen die hun doorgaans sterkere positie willen gebruiken om gunstigere betalingstermijnen te bekomen. De wet van 28 mei 2019 die de wet van 2 augustus 2002 inzake de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties wijzigt, bepaalt

2020-03-02T17:04:00+00:00 4 maart 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Betalingstermijn aan KMO’s en freelancers aangescherpt (Sirius Legal)

Auteur: Freekje De Vidts (Sirius Legal) Publicatiedatum: 22/08/2019 Sinds 2002 zijn al strengere regels van kracht voor de betalingstermijnen tussen ondernemingen. Indien partijen geen overeenkomst afsluiten, geldt een betalingstermijn van 30 kalenderdagen. In de praktijk blijkt echter dat veel KMO’s en freelancers zeer lange betalingstermijnen (tot wel 90 of 120 dagen)

Minimumbezoldiging voor bedrijfsleiders : een stand van zaken (Delboo)

Auteur: Emile Van Tongerloo (Delboo) Publicatiedatum: oktober 2018 Om van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting voor KMO’s te genieten moet een vennootschap sinds 1 januari 2018 aan minstens één van haar bedrijfsleiders een minimumbezoldiging van € 45.000 toekennen. Bovendien is elke vennootschap die geen of te weinig bezoldigingen toekent aan

2018-10-24T10:38:40+00:00 24 oktober 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Kmo’s beter geïnformeerd bij het aangaan van financieringen (Grant Thornton)

Auteur: Tim Dausy (Grant Thornton) Publicatiedatum: 28/02/2018 Eind 2017 werd de zogenaamde Wet Laruelle herzien. Dit is een wet uit 2013 die de toegang voor kmo's tot financiering moest vergemakkelijken. Aanleiding waren de resultaten van een door de overheid georganiseerde bevraging bij bijna 10.000 kmo's, waaruit bleek dat de wet op bepaalde

Wet KMO financiering aangepast (Modo Advocaten)

Auteurs: Régine Feltkamp en Gerrit Hendrikx (Modo Advocaten) Publicatiedatum: maart 2018 Door de wet van 21 december 2017 werd de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor klein en middelgrote ondernemingen (Wet KMO Financiering) aangepast. De wijzigingen gelden voor de kredietovereenkomsten die worden gesloten vanaf 8 januari 2018. Ter herinnering, de Wet

Class action : binnenkort ook in het bereik van KMO’s (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/02/2018 Op 22 januari 2018 werd het ‘Wetsontwerp houdende wijziging, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de vordering tot collectief herstel tot K.M.O.’s betreft’ ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Reden van de uitbreiding Dit ontwerp van wet wil de bepalingen van het Wetboek van economisch

2018-02-14T14:20:32+00:00 14 februari 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Nieuwe stimulansen voor KMO financiering (Monard Law)

Auteur: Birgitta Van Itterbeek (Monard Law) Publicatiedatum: 08/12/2017 De omstandigheden voor KMO’s die een financiering willen afsluiten worden binnenkort gunstiger. Zo zullen ze kunnen rekenen op grotere transparantie en  duidelijker contracten met de bank. Dat zal de keuze over zekerheden, waarborgen en overheidssteun vergemakkelijken. In tijden van lage rentes willen bovendien

2017-12-13T08:56:21+00:00 13 december 2017|Categories: Financieel recht Handels- en financieel recht|Tags: , |

Hervorming wet kmo-financiering: weer stap in de goede richting (K law)

Auteurs: Isabelle Blomme en Walter Jacob (K law) Publicatiedatum: 29/08/2017 Net voor het zomerreces heeft de regering-Michel een hervorming goedgekeurd van de wet-Laruelle over de toegang tot financiering voor kmo’s. Met de hervorming wil de regering betere omstandigheden creëren voor kmo’s die kredieten afsluiten en ook transparantere contracten afdwingen tussen banken en kredietnemers.

2017-10-11T08:59:42+00:00 5 september 2017|Categories: Financieel recht Handels- en financieel recht|Tags: , |

Spelregels verduidelijkt voor lening via crowdfunding (Alaska)

Niet enkel een kapitaalinvestering gedaan aan een startende KMO, maar ook aan hen verstrekte leningen via een erkend crowdfunding platform kunnen van een fiscaal voordeel genieten. Onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen zijn de interesten op die lening namelijk vrijgesteld van belastingen. Onlangs heeft de fiscus verduidelijkt welk bewijs

2017-06-07T07:17:55+00:00 7 juni 2017|Categories: Directe belastingen Financieel recht|Tags: , , |