>Voeg code toe voor de </head> tag.klokkenluider

Checklist voorbereiding en implementatie procedure klokkenluiders (Lydian)

Auteurs: Bastiaan Bruyndonckx, Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian)Publicatiedatum: 10/06/2021 BACKGROUND Werknemers spelen als klokkenluider een sleutelrol bij het onthullen en voorkomen van inbreuken op belangrijke wetgeving door de onderneming of de organisatie waarvoor zij werken. Deze inbreuken kunnen vaak zeer schadelijk zijn voor het algemeen belang. Uit vrees voor

2021-06-14T09:08:12+00:00 16 juni 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , |

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bevestigt de veroordeling van de klokkenluider in de “LuxLeaks” zaak (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 20/05/2021 Op 11 mei 2021 oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat de boete die werd opgelegd door een Luxemburgse rechtbank aan een werknemer die geheime fiscale documenten van klanten van zijn werkgever lekte, geen schending uitmaakt van zijn recht op vrijheid

Binnenkort ook bescherming voor klokkenluiders in België! (Monard Law)

Auteur: Luk Cassimon (Monard Law) Publicatiedatum: 11/09/2020 Op 26 november 2019 werd de “Richtlijn 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden” (“klokkenluidersrichtlijn”) gepubliceerd. Deze richtlijn heeft tot doel om klokkenluiders te beschermen tegen vergeldingsmaatregelen, via enerzijds de verplichting voor organisaties om meldingskanalen te voorzien en,

De Europese klokkenluidersrichtlijn is gepubliceerd! (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 06/12/2019 Op 26 november 2019 werd in het Publicatieblad van de Europese Unie een nieuwe richtlijn inzake klokkenluiderssystemen gepubliceerd. De richtlijn moet worden omgezet in Belgisch recht tegen uiterlijk 17 december 2021 en zal voor veel ondernemingen belangrijke veranderingen teweegbrengen. Zo moeten ondernemingen van minstens 50 werknemers verplicht

2019-12-14T12:53:32+00:00 16 december 2019|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , , |