>Voeg code toe voor de </head> tag.Klaw

E-commerce en webshops: een beknopte juridische handleiding voor de internetverkoper (K Law)

Auteurs: David Van Iseghem en Frank Cleeren (K law) Publicatiedatum: 09/04/2020 Belgische webshops realiseerden vorig jaar een gezamenlijke omzet van 8.2 miljard euro (+17% tgo. 2018), waarvan 25% afkomstig was van buitenlandse shoppers. Ook in 2020 neemt het aantal transacties en webshops fors toe, met ook steeds meer ‘mobile responsive’

2020-04-15T06:47:46+00:00 17 april 2020|Categories: Handelsrecht Privacy recht|Tags: , , |

Public Procurement in case of a pandemic (K Law)

Author: Karen De Braekeleer (K Law) Publication date: 25/03/2020 What if you are a service provider to public authorities, but your employee who normally performs the public procurement contract has to be quarantined? What if your supply chain has been interrupted and prices for a necessary product have rocketed? The

2020-03-31T07:49:01+00:00 31 maart 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor het bezit van illegale software door de vennootschap (K law)

Auteurs: Thomas Degraeve en Lise Paulussen (K law) Publicatiedatum: 12/03/2020 Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde in een recent arrest dat de bestuurder van een vennootschap mee persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden in geval er in zijn bedrijf een illegale kopie van software voorhanden is. In de voorliggende zaak

2020-03-16T07:58:10+00:00 16 maart 2020|Categories: Informaticarecht|Tags: , , |

Privaat vastgoed in de vennootschap: recente rechtspraak gaat de positieve richting uit (K Law)

Auteurs: Charlotte Vandepitte, Jim Bauwens en Filip Soetaert (K Law) Publicatiedatum: 11/02/2020 Het gebeurt wel vaker dat de vennootschap een woning gratis ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider. De kosten die de vennootschap met betrekking tot dit onroerend goed maakt kunnen aftrekbaar zijn, zelfs indien de bedrijfsleider het onroerend goed enkel als

2020-02-15T12:12:24+00:00 15 februari 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Terugvordering van te veel uitbetaald (bruto)loon, niet altijd “a walk in the park”? (K Law)

Auteurs: Sébastien Thijs en Thomas Lijnen (K Law) Publicatiedatum: 21/11/2019 Een werkgever komt tot de vaststelling dat hij zijn werknemer te veel loon heeft uitbetaald en/of dat hij te veel sociale bijdragen en/of te veel bedrijfsvoorheffing heeft betaald. Kan dit teruggevorderd worden van de betrokken werknemer en zo ja, hoe gaat dat

2019-12-02T08:34:45+00:00 3 december 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Wijziging socialezekerheidsregels bij grensoverschrijdende tewerkstelling (K Law)

Auteurs: Sébastien Thijs en Maxim Ruysschaert (K Law) Publicatiedatum: 18/10/2019 Sinds 1 mei 2010 duidt Verordening 883/04 - die Verordening 1408/71 vervangt - de toepasselijke nationale socialezekerheidswetgeving aan voor werknemers of zelfstandigen die in meerdere EU-landen actief zijn of regelmatig naar het buitenland worden gedetacheerd. Bepaalde personen die reeds voordien grensoverschrijdend waren

2019-10-22T12:32:57+00:00 24 oktober 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Grenzen aan de contractsvrijheid tussen ondernemingen: van evolutie tot revolutie (K Law)

Auteur: Laura Vanuytrecht, Thomas Degraeve en David Van Iseghem (K law) Publicatiedatum: 12/09/2019 Zoals al aangekondigd in onze nieuwsbrief van 29 april 2019, werd door de Wet van 4 april 2019 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24 mei 2019) een significante wijziging goedgekeurd aan Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, waarbij de

2019-10-01T08:49:00+00:00 1 oktober 2019|Categories: Handelsrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

De verklaring van behoud: de deadline van 31 augustus 2019 nadert (K law)

Auteurs: Claudia Duchateau en Stephanie Allard (K law) Publicatiedatum: 05/07/2019 De hervorming van het nieuwe erfrecht wijzigde de manier waarop bij overlijden gedane schenkingen in rekening worden gebracht en gewaardeerd. De nieuwe waarderingsregels worden bij ieder overlijden vanaf 1 september 2018 toegepast en kunnen onverwachte gevolgen hebben voor de vroegere successieplanning. Via

Nieuwe EU richtlijn auteursrecht: het einde van de internetvrijheid? (K law)

Auteurs: David Van Iseghem en Thomas Degraeve (K law) Publicatiedatum: 16/07/2019 Het Europees Parlement keurde op 26 maart 2019 de controversiële richtlijn inzake auteursrechten in de digitale ééngemaakte markt goed. Hierover bestaat er heel wat controverse, voornamelijk door twee bepalingen die auteurs extra ondersteunen. 1. Recht (sui generis) op vergoeding Artikel 15

2019-07-17T09:33:32+00:00 17 juli 2019|Categories: Intellectuele rechten Privacy, IT & IP recht|Tags: , |

De (zorg)volmacht: de sleutel tot gemoedsrust voor jong & oud (K law)

Auteurs: Claudia Duchateau en Stephanie Allard (K law) Publicatiedatum: 17/06/2019 De vrijheid om iedere dag opnieuw beslissingen te kunnen nemen m.b.t. de eigen persoon en het eigen vermogen lijkt voor iedere ondernemer de evidentie zelve. Toch kunnen gebeurtenissen tot gevolg hebben dat deze vrijheid tijdelijk of permanent wordt ontnomen. Een zware ziekte,

2019-06-22T12:00:30+00:00 25 juni 2019|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , |