>Voeg code toe voor de </head> tag.Klaw

Bereid uw algemene voorwaarden (B2B) voor op hun (her-)examen (K law)

Auteur: David Van Iseghem (K law) Publicatiedatum: 20/10/2020 Zijn uw algemene voorwaarden nog ‘up-to-date’? Bieden ze nog voldoende bescherming bij gewijzigde of onvoorziene omstandigheden? De wetgever heeft bovendien het ondernemings- en contractenrecht recent grondig gewijzigd, waardoor vele algemene voorwaarden vanaf 1 december 2020 (deels) ongeldig of niet afdwingbaar (kunnen) zijn.

2020-10-23T11:14:02+00:00 28 oktober 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

CV 2.0 of BV 2.0? Uw CVBA omvormen (of toch niet)? (K law)

Auteurs: Frank Cleeren, Thomas Vandersmissen en Hanne Arnols (K law) Publicatiedatum: 09/10/2020 De CVBA was sinds de jaren tachtig een veel gebruikte rechtsvorm in België. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV), dat in werking trad op 1 mei 2019, heeft evenwel het gebruik van de CV sterk

2020-10-12T12:13:26+00:00 15 oktober 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

The impact of the ‘Schrems II’ case on personal data (K Law)

Authors: Tim Fransen and Matthias Bruynseraede (K Law) Publication date: 28/08/2020 On 17 July 2020, the Court of Justice of the European Union (CJEU) issued its long-awaited judgement in the ‘Schrems II’ case.[1] In this article, we provide an insight into the significance of the judgement and its effect on personal

2020-08-29T09:54:28+00:00 29 augustus 2020|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

Aansprakelijkheid van leiders in moeilijke tijden: Wanneer wordt leiden lijden? (K Law)

Auteurs: Tim Steyfkens, Thomas Vandersmissen en Frank Cleeren (K law) Publicatiedatum: 10/08/2020 De taken en verantwoordelijkheden van bestuurders, CEO’s, CFO’s en andere leidinggevenden zijn omvangrijk en niet eenvoudig, niet in het minst in onzekere tijden. Met verantwoordelijkheid komt ook aansprakelijkheid. We lichten daarom enkele (in tijden van COVID-19) belangrijke principes

2020-08-21T12:52:59+00:00 19 augustus 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

E-commerce en webshops: een beknopte juridische handleiding voor de internetverkoper (K Law)

Auteurs: David Van Iseghem en Frank Cleeren (K law) Publicatiedatum: 09/04/2020 Belgische webshops realiseerden vorig jaar een gezamenlijke omzet van 8.2 miljard euro (+17% tgo. 2018), waarvan 25% afkomstig was van buitenlandse shoppers. Ook in 2020 neemt het aantal transacties en webshops fors toe, met ook steeds meer ‘mobile responsive’

2020-04-15T06:47:46+00:00 17 april 2020|Categories: Handelsrecht Privacy recht|Tags: , , |

Public Procurement in case of a pandemic (K Law)

Author: Karen De Braekeleer (K Law) Publication date: 25/03/2020 What if you are a service provider to public authorities, but your employee who normally performs the public procurement contract has to be quarantined? What if your supply chain has been interrupted and prices for a necessary product have rocketed? The

2020-03-31T07:49:01+00:00 31 maart 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor het bezit van illegale software door de vennootschap (K law)

Auteurs: Thomas Degraeve en Lise Paulussen (K law) Publicatiedatum: 12/03/2020 Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde in een recent arrest dat de bestuurder van een vennootschap mee persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden in geval er in zijn bedrijf een illegale kopie van software voorhanden is. In de voorliggende zaak

2020-03-16T07:58:10+00:00 16 maart 2020|Categories: Informaticarecht|Tags: , , |

Privaat vastgoed in de vennootschap: recente rechtspraak gaat de positieve richting uit (K Law)

Auteurs: Charlotte Vandepitte, Jim Bauwens en Filip Soetaert (K Law) Publicatiedatum: 11/02/2020 Het gebeurt wel vaker dat de vennootschap een woning gratis ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider. De kosten die de vennootschap met betrekking tot dit onroerend goed maakt kunnen aftrekbaar zijn, zelfs indien de bedrijfsleider het onroerend goed enkel als

2020-02-15T12:12:24+00:00 15 februari 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Terugvordering van te veel uitbetaald (bruto)loon, niet altijd “a walk in the park”? (K Law)

Auteurs: Sébastien Thijs en Thomas Lijnen (K Law) Publicatiedatum: 21/11/2019 Een werkgever komt tot de vaststelling dat hij zijn werknemer te veel loon heeft uitbetaald en/of dat hij te veel sociale bijdragen en/of te veel bedrijfsvoorheffing heeft betaald. Kan dit teruggevorderd worden van de betrokken werknemer en zo ja, hoe gaat dat

2019-12-02T08:34:45+00:00 3 december 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , |