>Voeg code toe voor de </head> tag.kapitaalvermindering

Fiscaal misbruik: belastingvrije kapitaalverminderingen in ‘oude holdings’ buiten schot (Imposto Advocaten)

Auteurs: Anouck Sandra en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: september 2020 De belastingadministratie voert de laatste jaren een campagne tegen belastingvrije kapitaalverminderingen in private holdings. De nieuwe tekst van de algemene antimisbruikbepaling voorzien in artikel 344, §1 WIB’92 biedt de administratie de nodige munitie om belastingvrije kapitaalverminderingen te herkwalificeren in belaste

2020-09-21T11:42:07+00:00 21 september 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Interne meerwaarden en kapitaalvermindering: er is niks verloren (aternio)

Auteur: Sophie Claeys (aternio) Publicatiedatum: 29/06/2020 Over ‘interne meerwaarden‘ zijn inmiddels al halve bibliotheken vol geschreven. Het was dan ook een fiscaal zeer interessante techniek. Tot fiscus en uiteindelijk ook de wetgever roet in het eten gooiden. Een recent arrest van het hof van Beroep te Gent van 28 april

2020-07-02T07:13:07+00:00 2 juli 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Geld lenen om de aandeelhouders uit te betalen. Best ook even aan de fiscus denken (Bloom Law)

Auteurs: Mark Delanote en Denis-Emmanuel Philippe (Bloom Law) Publicatiedatum: 08/04/2020 In een arrest van 19 maart 2020 bevestigt het Hof van Cassatie[1] dat interestlasten in verband met een lening die werd aangegaan om kapitaalverminderingen of dividenduitkeringen te financieren niet ipso facto al beroepskost aftrekbaar zijn. Alles staat of valt in functie

Onttrekking vastgoed aan bvba met uitstel van registratiebelasting – nog tot 1 januari 2020! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Anouck Sandra en Stoffel Werbrouck (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 05/12/2019 Een van de pijlers van de hervorming van het vennootschapsrecht is de afschaffing van het kapitaal in de BV en CV. Een breuk met het oude vennootschapsrecht die zich ook in het fiscaal recht laat voelen, en niet steeds op neutrale wijze. Zo

Frequente kapitaalverminderingen dan toch geen fiscaal misbruik (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: november 2019 Het hof van beroep te Gent heeft in een arrest van 1 oktober 2019 een minder ruime invulling gegeven aan de algemene antimisbruikbepaling dan de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. Aangezien een kapitaalvermindering (tot voor 1 januari 2018) belastingvrij kon verlopen door deze volledig

2019-11-17T10:12:58+00:00 15 november 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Fiscus wordt teruggefloten: kapitaalvermindering kan niet zomaar belast worden als een dividend (Van Haevermaet)

Auteur: Gert De Greeve (Van Havermaet) Publicatiedatum: 22/10/2019 Onder oudere wetgeving was het voor vennootschappen mogelijk hun (fiscaal) kapitaal te verhogen door inbreng in natura van aandelen van andere vennootschappen. Concreet werden aandelen ingebracht in een holdingvennootschap. Via deze holdingvennootschap kon de aansturing over de ondernemingsgroep worden gecentraliseerd. Verder fungeert de

Fiscus haalt het misbruikwapen boven tegen vastgeklikte reserves (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 29/05/2019 Stilaan zien we in de rechtspraak de eerste toepassingen van de vernieuwde algemene rechtsmisbruikbepaling. In veel gevallen lijkt de fiscus voorlopig gelijk te krijgen. De nieuwe versie van artikel 344, §1 blijkt dus een krachtiger wapen in handen van de fiscus

Conventioneel beding op terugkeer: gelden uit een kapitaalvermindering. Beslissing Vlabel van 27 mei 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 09/06/2019 De volledige beslissing leest u op de website van Vlabel, wij hernemen hier enkel de conclusie: Op het ogenblik van de schenking ontstaat er een gesplitste inschrijving van de aandelen van de Vennootschap A : het vruchtgebruik komt toe aan de vader en de blote eigendom

Belastingvrije terugbetaling van kapitaal gevormd door inbreng van aandelen – een gedocumenteerd man is er twee waard! (Lamote Stragier Advocaten)

Auteur: Stijn Lamote (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 15/11/2018 In onze nieuwsbrief van 15 juni 2018 berichtten we u al over eerste negatieve rechtspraak over belasting op kapitaalverminderingen, toen van de rechtbank van eerste aanleg (belasting op kapitaalverminderingen die plaatsvonden voor 1/1/2018 – een zeer moeilijke oefening voor de fiscus). De kritiek

Belastingvrije kapitaalverminderingen versus belaste dividenduitkeringen bij holdings – een verhaal van fiscaal misbruik? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Anouck Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 20/07/2018 In een uitspraak van begin dit jaar besluit de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen (afdeling Brugge) dat de loutere opeenvolging van dividenduitkeringen en vervolgens een belastingvrije kapitaalvermindering in de ontvangende holding fiscaal misbruik uitmaakt (Rb. Brugge 19 februari 2018, 16/2904/A).