>Voeg code toe voor de </head> tag.kaaimantaks

Grondwettelijk Hof stelt de toepassing van de kaaimantaks t.a.v. trusts op scherp (Tiberghien)

Auteur: Gerd D. Goyvaerts (Tiberghien)Publicatiedatum: 08/02/2021 Eerder had de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in zijn vonnis van 11 maart 2020 (A.R.. nr. 2018/4033/A onuitgegeven)1 een akkoord goedgekeurd tussen de oprichter van een Canadese trust en de Belgische fiscus, waarin wordt erkend dat een taxatie van inkomsten van die structuur

2021-02-09T16:11:03+00:00 10 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Kaaimantaks – impact van en strijdigheid met dubbelbelastingverdragen (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts, Dirk Coveliers en Christophe Coudron (Tiberghien) Publicatiedatum: 04/09/2020 De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft in zijn vonnis van 11 maart 2020 (A.R.. nr. 2018/4033/A onuitgegeven)1 een akkoord goedgekeurd tussen de oprichter van een Canadese trust en de Belgische fiscus, waarin wordt erkend dat een taxatie van inkomsten van

2020-09-08T06:54:13+00:00 9 september 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Kaaimantaks en beleggingsinstellingen: impact van de nieuwe koninklijke besluiten (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts en Christophe Coudron (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/06/2019 De kaaimantaks voorziet een regime van fiscaal transparante belastingheffing voor de inkomsten geïnd door bepaalde laag belaste entiteiten (« juridische constructies »). De kaaimantaks is van toepassing op rijksinwoners en belastingplichtigen in de rechtspersonenbelasting. Wij bespreken kort de impact van twee koninklijke besluiten op de toepassing

2019-07-06T12:15:12+00:00 6 juli 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Kaaimantaks: nieuwe en verrassende uitbreiding van toepassingsgebied (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Sven Nelis en Hanno Decoutere (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 04/02/2019 De kaaimantaks heeft eind 2018 een zoveelste wijziging ondergaan waardoor het toepassingsgebied opnieuw (sterk) verruimd is. Bovendien werkt deze aanpassing alsnog retroactief door tot 1 januari 2018, waardoor eventuele bijsturing meer dan hoogdringend is geworden. Is het aanhouden van vermogen via

2019-02-05T07:46:50+00:00 5 februari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

De Franse SCI valt buiten de Kaaimantaks. Is dit goed nieuws? (Tiberghien)

 Auteurs: Gerd D. Goyvaerts en Emilie Van Goidsenhoven (Tiberghien) Publicatiedatum: 03/12/2018 "Vandaag verscheen het nieuwe “KB EER” in het Belgisch Staatsblad. Dit Koninklijk Besluit lijst de entiteiten binnen de EER op die geviseerd zijn door de Kaaimantaks. Wat is de impact van dit nieuw KB EER" op de Franse SCI? De Kaaimantaks, ingevoerd bij

2018-12-11T08:27:38+00:00 11 december 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Verbreding van toepassingsgebied van de “Kaaimantaks”-wetgeving (Loyens & Loeff)

Auteur: Saskia Lust (Loyens & Loeff) Publicatiedatum: 12/06/2018 In twee ontwerpen van koninklijke besluiten wordt het toeppassingsgebied van de buitenlandse juridische constructies in de “Kaaimantaks”-wetgeving verbreed. De Kaaimantaks-wetgeving kort samengevat Kort samengevat voorziet de Kaaimantaks-wetgeving in de transparantie voor doeleinden van Belgische inkomstenbelastingen van bepaalde buitenlandse juridische constructies, zoals trusts

2018-06-13T06:36:28+00:00 13 juni 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Legislator closes Cayman Tax Loopholes (Laga)

Authors: Mathieu Ex, Caroline Costermans en William Van Steenberge (Laga) Date of publication: 09/12/2017 The Cayman Tax, introduced in 2015, is essentially a lookthrough tax applicable to Belgian Personal Income Tax (“PIT”) and Belgian Legal Entities Tax (“LET”). It targets income generated by qualifying legal arrangements, by attributing it to and taxing it in the hands of

2017-12-13T08:40:25+00:00 13 december 2017|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Ontsnappingsroutes Belgische kaaimantaks aangepakt (KPMG)

Auteurs: Kizzy Wandelaer en Thomas Zwaenepoel (KPMG) Publicatiedatum: 31/10/2017 In het kader van het Zomerakkoord van de Belgische regering werd beslist om de kaaimantaks aan te scherpen, om zo alle achterpoortjes definitief te sluiten. Inmiddels is een voorontwerp van Wet goedgekeurd dat voortvloeit uit dit voornemen. De maatregelen opgenomen in dit voorontwerp zullen (gedeeltelijk)

2017-11-13T09:06:16+00:00 13 november 2017|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Europees Hof bevestigt verbod op fiscale discriminatie van trusts. Gevolgen voor Kaaimantaks? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 30/10/2017 In een arrest van 14 september 2017 (C‑646/15 “Panayi”) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zich opnieuw uitgesproken over de belemmering van het vrij verkeer gevormd door een exitheffing in een lidstaat. Op zich niets nieuws, ware het niet dat het deze

2017-10-30T14:33:13+00:00 30 oktober 2017|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Kaaimantaks onder revisie! (Tiberghien)

Auteur: Gerd D. Goyvaerts (Tiberghien) Publicatiedatum: 17/09/2017 Voorontwerp van wet - Kaaimantaks revisie Via een gunstige wind dwarrelde op kantoor een tekst neder die bleek als voorwerp te hebben een volledige revisie van wat wij genoegzaam “de kaaimantaks” noemen. Aangezien het becommentariëren van voorontwerpen die nog niet de zegen hebben

2017-10-11T08:49:22+00:00 25 september 2017|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |