>Voeg code toe voor de </head> tag.Joachim Meese

Een Europees onderzoeksbevel is geen Europees aanhoudingsbevel (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaatPublicatiedatum: 10/12/2020 In een ouder bericht hadden we het al over de beslissing van het Hof van Justitie dat een Duitse parketmagistraat onvoldoende onafhankelijk is om een Europees aanhoudingsbevel uit te vaardigen. Recent nog besliste het Hof in dezelfde zin met betrekking tot de Nederlandse officier van Justitie (HvJ 24 november

2020-12-18T12:00:31+00:00 18 december 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Laattijdig geraadpleegde advocaat en uitstel: meestal nodig, maar niet altijd (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 09/11/2020 In een arrest van 3 november 2020 (P.20.0672.N) heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de vraag of de strafrechter een zaak moet uitstellen wanneer hem dat wordt gevraagd door een advocaat die nog maar pas werd geraadpleegd na opvolging van een vorige

2020-11-13T12:15:38+00:00 13 november 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Cassatie stelt prejudiciële vraag over bestraffing onopzettelijke doding bij verkeersongeval (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 01/11/2020 Overeenkomstig artikel 419, eerste lid Strafwetboek bedraagt de maximale gevangenisstraf voor onopzettelijke doding 2 jaar. In een tweede lid wordt er echter aan toegevoegd dat de maximale gevangenisstraf 5 jaar bedraagt wanneer de doding het gevolg is van een verkeersongeval. Oorsprong strengere bestraffing in verkeerscontext Die strengere bestraffing

Geen grievenschrift en toch ontvankelijk hoger beroep bij gebrek aan kennis vormvoorwaarden (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 23/10/2020 In een arrest van 20 oktober 2020 (P.19.1255.N) neemt het Hof van Cassatie standpunt in over de vormvereisten over het hoger beroep dat een gedetineerde zelf aantekent in de gevangenis. Net zoals bij elk hoger beroep, moet ook in dat geval een grievenschrift worden

2020-10-30T08:13:40+00:00 30 oktober 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Materiële vaststellingen in een PV met bijzondere bewijswaarde zijn niet helemaal onaantastbaar (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 09/10/2020 Wanneer een proces-verbaal bijzondere bewijswaarde heeft, dan moet de rechter de materiële vaststellingen die door de verbalisanten persoonlijk binnen de perken van hun bevoegdheid zijn verricht, voor waar aannemen, tot bewijs van het tegendeel (zie bijv. Cass. 24 januari 2007, P.06.1195.F). In een arrest

2020-10-14T17:02:27+00:00 14 oktober 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Hof van Justitie spreekt zich opnieuw uit over dataretentie (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 7/10/2020 Het Hof van Justitie sprak zich in twee belangrijke arresten van de Grote Kamer van 6 oktober 2020 opnieuw uit over dataretentie door telecomoperatoren (zaak C-623/17 [Engelstalige versie, Franstalige versie]* inzake Privacy International en de gevoegde zaken C-511/18, C-512/18 en C-520/18 [Franstalige versie]* inzake La Quadrature du Net

2020-10-08T09:48:05+00:00 9 oktober 2020|Categories: Privacy recht|Tags: , , |

Openbaar ministerie mag advies verlenen bij loutere afhandeling burgerlijke belangen (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 02/10/2020 Wanneer de strafrechter enkel nog moet beslissen over de burgerlijke belangen en dus niet meer over de strafvordering, is de aanwezigheid van het openbaar ministerie ter terechtzitting niet verplicht (artikel 4, laatste lid V.T.Sv.). Dat is zo wanneer de strafrechter uitspraak doet over de

2020-10-06T09:03:22+00:00 6 oktober 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Grondwettelijk Hof stelt nieuwe schending Grondwet vast inzake voorrecht van rechtsmacht (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 24/09/2020 In een zaak behandeld door ons kantoor heeft het Grondwettelijk Hof bij arrest van 24 september 2020 (nr. 124/2020) nog maar eens een schending van de Grondwet vastgesteld met betrekking tot het voorrecht van rechtsmacht. De uitspraak kwam er naar aanleiding van drie prejudiciële vragen

Cassatie verfijnt rechtspraak verhoor getuige à charge (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 18/09/2020 In twee arresten van 8 september 2020 heeft het Hof van Cassatie de rechtspraak over het al dan niet verplicht horen van een getuige à charge verfijnd. Gewettigde vrees voor de fysieke integriteit In een eerste arrest (P.20.0388.N), herinnert het Hof er vooreerst aan dat het

2020-09-21T14:50:38+00:00 25 september 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

U hebt het recht om te zwijgen … maar als u uw zwijgrecht gebruikt, riskeert u daarvoor wel tot vijf jaar gevangenisstraf (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 06/02/2020 In ons bericht van 5 oktober 2017 (kan een verdachte gedwongen worden een smartphone of pc te ontgrendelen) hadden wij het over de vraag of een verdachte verplicht kan worden om een digitaal apparaat te ontgrendelen of om de pincode of het wachtwoord op

2020-02-10T11:14:53+00:00 12 februari 2020|Categories: Privacy recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , , |