>Voeg code toe voor de </head> tag.Joachim Meese

Duitse parketmagistraat onvoldoende onafhankelijk om Europees aanhoudingsbevel uit te vaardigen (Joachim Meese)

Auteur: Advocatenkantoor Joachim Meese Publicatiedatum: 28/05/2019 In twee belangrijke arresten van 27 mei 2019 heeft het Hof van Justitie zich uitgesproken over het uitvaardigen van een bevel tot aanhouding door een magistraat van het parket. Daar waar in België over het uitvaardigen van een (Europees) bevel tot aanhouding wordt beslist

2019-06-05T17:49:21+00:00 5 juni 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Beroepsverbod kan ook opgelegd worden aan een rechtspersoon (Joachim Meese)

Auteur: Advocatenkantoor Joachim Meese  Publicatiedatum: 05/05/2019 Artikel 7bis Strafwetboek somt de straffen op die kunnen worden opgelegd aan een rechtspersoon. Die opsomming is echter niet volledig, zo blijkt uit een arrest van het Hof van Cassatie van 30 april 2019 (P.18.1265.N). Ook straffen die in bijzondere strafwetgeving zijn opgenomen, kunnen op rechtspersonen

Weigering om getuigen à décharge te horen vereist concrete motivering (Joachim Meese)

Auteur: Advocatenkantoor Joachim Meese Publicatiedatum: 28/02/2019 Over de verplichting van de vonnisrechter om getuigen à charge te horen wanneer de beklaagde daarom verzoekt, is het standpunt van de rechtspraak ondertussen genoegzaam bekend. Gaat het echter om een vraag tot het horen van een getuige à décharge, dan is de toestand iets anders. In een

2019-03-12T09:18:10+00:00 12 maart 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Vanop privaat terrein foto’s nemen van een binnenkoer die aan het straatzicht is onttrokken, kan niet zonder toestemming onderzoeksrechter (Joachim Meese)

Auteur: Advocatenkantoor Joachim Meese Publicatiedatum: 20/02/2019 In een recent arrest (12 februari 2019, P.18.1037.N) heeft het Hof van Cassatie verduidelijkt dat wanneer de politie vanop privaat terrein foto’s neemt van de binnenkant van een woning of van aanhorigheden bij deze woning die niet zichtbaar zijn vanop straat (of vanop andere openbare terreinen),

Grondwettelijk Hof verfijnt strafrechtelijk gewijsde voor de burgerlijke rechter (Joachim Meese)

Auteur: Advocatenkantoor Joachim Meese Publicatiedatum: 14/02/2019 In een Valentijnsarrest van 14 februari 2019 (nr. 24/2019) heeft het Grondwettelijk Hof verduidelijkt dat het strafrechtelijk gezag van gewijsde zich er niet tegen verzet dat een definitief veroordeelde beklaagde die vervolgens is opgeroepen voor de burgerlijke rechter, in dat burgerlijk proces meegeniet van het

Hof van Cassatie bevestigt onmiddellijke werking soepelere procedurewet (Joachim Meese)

Auteur: Advocatenkantoor Joachim Meese  Publicatiedatum: 11/02/2019 In een arrest van 5 februari 2019 (P.18.0793.N) heeft het Hof van Cassatie bevestigd dat een soepelere procedurewet onmiddellijk van toepassing is op alle hangende zaken. In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest werd een inbreuk op de Taalwet Gerechtszaken aangevoerd. Overeenkomstig artikel

2019-02-12T08:53:16+00:00 14 februari 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Rechter moet GAS-boete kunnen verminderen bij verzachtende omstandigheden (Joachim Meese)

Auteur: Advocatenkantoor Joachim Meese Publicatiedatum: 24/01/2019 Uit een arrest van 23 januari 2019 (nr. 8/2019) van het Grondwettelijk Hof blijkt dat GAS-boetes die worden opgelegd voor inbreuken op onder meer de regels inzake het stilstaan en het parkeren, door de rechter moeten kunnen worden verminderd tot onder het minimum als

Ēcis t. Letland: ernstig ongelijke strafuitvoering mannen en vrouwen schendt de artikelen 14 en 8 EVRM (Joachim Meese)

Auteur: Advocatenkantoor Joachim Meese Publicatiedatum: 11/01/2019 In de zaak Ēcis t. Letland heeft het EHRM zich op 10 januari 2019 uitgesproken over de vraag of een verschillende behandeling van mannen en vrouwen bij de strafuitvoering al dan niet een schending oplevert van het EVRM. De verzoeker zat in de gevangenis tussen 2002

2019-01-16T13:26:04+00:00 16 januari 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Hoger beroep door het openbaar ministerie bij het appelgerecht (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese Publicatiedatum: 18/11/2018 In een arrest van 23 oktober 2018 (P.18.0577.N) heeft het Hof van Cassatie gezorgd voor meer duidelijkheid over de wijze waarop het openbaar ministerie bij het appelgerecht hoger beroep moet instellen. De eiser in cassatie, vertegenwoordigd en bijgestaan door ons kantoor, had aangevoerd dat het hoger beroep door

2018-12-04T10:48:48+00:00 4 december 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |