>Voeg code toe voor de </head> tag.IPR

Arbeidsovereenkomst met grensoverschrijdend karakter: toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht? Arbeidshof 2 oktober 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 28/03/2019 In deze zaak besliste het arbeidshof dat de werknemer die gewoonlijk in België zijn arbeid verricht, door de rechtskeuze voor het Nederlands recht niet de bescherming van het Belgisch recht mag verliezen. Ook oordeelt het arbeidshof dat de Belgische rechter bevoegd is. De arbeidsovereenkomst bepaalde in

2019-03-27T17:42:24+00:00 28 maart 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Happy Flights v Ryanair. Belgian Supreme Court (only) confirms proper lex causae for validity of choice of court under Article 25 Brussels Ia (GAVC Law)

Author: Geert Van Calster (GAVC Law) Publication date: 11/03/2019 Thank you alumna and appreciated co-author Jutta Gangsted for flagging Charles Price’s (former learned colleague of mine at Dibb Lupton Alsop) and Sébastien Popijn’s alert on the Belgian Supreme Court’s ruling of 8 February last in C.18.0354.N Happy Flights v Ryanair. Happy Flights are a Belgium-based online claim

2019-03-13T09:58:06+00:00 13 maart 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Het beding van rechtskeuze in de arbeidsovereenkomst: do’s and dont’s (Curia)

Auteur: Jurgen Goyvaerts (Curia) Publicatiedatum: februari 2019 In overeenkomsten van internationale tewerkstelling, wordt vaak een algemeen beding van rechtskeuze opgenomen, bvb. “Deze arbeidsovereenkomst wordt integraal beheerst door het Belgisch recht.” Een recent Cassatie-arrest toont nogmaals aan dat een dergelijk beding zeer nadelig kan uitdraaien voor de werkgever. We lichten dit hierna

2019-02-26T08:21:53+00:00 26 februari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , , |

Bevoegdheidsbeding in algemene voorwaarden: addertje onder het gras! (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 19/02/2019 Een bevoegdheidsbeding is een beding waarbij partijen op voorhand bepalen aan welke rechter de bevoegdheid toekomt om zich over een eventueel geschil uit te spreken. Wanneer een dergelijk beding voorkomt in een door alle partijen ondertekend contract, rijst geen enkel probleem omtrent de geldigheid en tegenwerpelijkheid

2019-03-01T08:28:55+00:00 24 februari 2019|Categories: Gerechtelijk recht Handelsrecht|Tags: , , |

De Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht zijn op 29 januari 2019 in werking getreden: wat betekent dit concreet? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 18/02/2019 Inleiding In 2016 werden twee Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht aangenomen, meer bepaald de Europese Verordening inzake huwelijksvermogensstelsels (2016/1103) en de Europese Verordening inzake vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (2016/1104). Deze verordeningen moet men bij de hand nemen van zodra een partnerrelatie een internationaal karakter vertoont.

2019-02-19T11:28:30+00:00 20 februari 2019|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Europese Erfrechtverordening : interessante Nederlandse uitspraak op 29 maart 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 02/05/2018 Via een post op LinkedIn wijst mr. Bart Verdickt (advocaat-vennoot Greenille by Laga) op de recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 29 maart 2018. Het ging om een nalatenschap van een erflater met gewone verblijfplaats in Duitsland, met minderjarige erfgenamen die in Nederland woonden. De

Gedwongen overdracht van aandelen : welke rechtbank is bevoegd in een grensoverschrijdende context? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 08/03/2018 Een Tsjechische NV gaat over tot overdracht van alle effecten die een deelnemingsrecht vertegenwoordigen (aandelen en certificaten) aan de meerderheidsaandeelhouder, een Duitse holding. De basis van de discussie: de Tsjechische wetgeving inzake gedwongen overdracht. Het Tsjechisch vennootschapsrecht bepaalt: 1.  dat de houder van effecten die een

2018-03-08T10:58:24+00:00 8 maart 2018|Categories: Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Divorce and matrimonial property in an international context (Cazimir)

Author: Cazimir International Date of publication: 10/11/2017 Clients with an international profile often ask us if we can commence divorce proceedings for them. This question can be aptly answered by the specialists in our firm. Usually, it concerns Belgian citizens living and/or working abroad or nationals from other countries working

2018-03-07T10:01:15+00:00 7 maart 2018|Categories: Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , |

Over Brussel Ibis, cessie en het begrip “getroffene” in verzekeringszaken (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Publicatiedatum: 05/02/2018 De artikelen 10 tot en met 16 van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna Brussel Ibis Verordening), bieden een bescherming aan

2018-02-13T13:27:45+00:00 13 februari 2018|Categories: Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Verzekeringsrecht|Tags: , |

Wathelet AG in Dědouch : Interpretation of the exlusive jurisdictional rule for corporate issues in the case of squeeze-out (GAVC Law)

Auteur: Geert Van Calster (GAVC Law) Publicatiedatum: 24/11/2017 In C-560/16 Dědouch, Wathelet AG Opined last week, on the scope of the exclusive jurisdictional rule of (now) Article 24(2) of Regulation 1215/2012. The issue arose in proceedings between Michael Dědouch et al, a group of minority shareholders on the one hand, and Jihočeská plynárenská a.s.

2018-03-08T10:55:46+00:00 28 november 2017|Categories: Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |